• Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу)
ua До змісту

Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу)

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):122–126; doi 10.15574/HW.2018.132.122

Жабченко І. А. , Сюдмак О. Р.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Мета дослідження: вивчення структури та частоти розвитку ускладнень вагітності, пологів та перинатальних наслідків у жінок з безплідністю, вилікованою методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), у поєднанні з ожирінням порівняно з вагітними з ЕКЗ та нормальною масою тіла і вагітними з ожирінням, що не мали безплідності в анамнезі.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 221 історії вагітності й пологів жінок, які знаходились на лікуванні й розродженні у відділенні патології вагітності і пологів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» у 2012–2016 рр.

Результати. Переважна кількість вагітних з ЕКЗ на тлі ожиріння є першороділлями, мають обтяжений акушерський анамнез, гормональні зміни у формі переважно прогестеронової недостатності та хронічні запальні процеси. Поєднання безплідності, лікованого шляхом ЕКЗ, та ожиріння у більшості випадків супроводжується тривалою загрозою переривання вагітності (48,8%), передчасних пологів (56%), плацентарною дисфункцією (41,5%), передчасним розривом навколоплідних оболонок (41,5%), іншими проблемами під час вагітності, при цьому кожна друга жінка (58,5%) мала поєднання кількох ускладнень і потребувала тривалого та неодноразового стаціонарного лікування (53,7%). Питома вага оперативного розродження становила 90%, з них у 16,2% випадків пологи ускладнились патологічною крововтратою. Кількість передчасних пологів становила 17,1%, при цьому перинатальні втрати становили 11,3‰. Серед доношених новонароджених гіпотрофію І ст. мали 21,3% новонароджених, гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС було у 17%.

Заключення. Вагітність, пологи та післяпологовий період у досліджуваного контингенту жінок перебігають зі значною частотою ускладнень, переважно поєднаних, що відбивається на перинатальних результатах та потребує подальшого вивчення даної проблеми і розроблення диференційованих алгоритмів антенатального спостереження.

Ключові слова: вагітність, ожиріння, екстракорпоральне запліднення, ускладнення, пологи, новонароджені.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ахметов А.С. Ожирение – эпидемия ХХІ века / А.С. Ахметов // Терапевт. арх. – 2002. – Т. 74, № 10. – С. 5–7.

2. Байрамова М.А. Оптимизация тактики ведения беременных с ожирением: Дис. … канд. мед. наук. – 14.01.01. – М., 2012. – 132 с.

3. Веропотвелян П.Н. Влияние ожирения на репродуктивную функцию: новый взгляд на решение старых проблем / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян // Жіночий лікар. – 2017. – № 1 (69). – С. 56–59.

4. Вигівська Л.М. Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій / Л.М. Вигівська, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 98–101.

5. Вигівська Л.М. Профілактика перинатальних ускладнень після допоміжних репродуктивних технологій / Л.М. Вигівська, В.О. Бенюк // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2015. – 2 (36). – С. 30–33.

6. Гончарук Н.П. Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій / Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида // Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 123–125.

7. Жабченко І.А. Особливості вагінального мікробіоценозу у вагітних та його корекція в разі дисбіотичних зсувів / І.А. Жабченко, Т.С. Черненко, Ю.В. Невишна, М.В. Похитун // Здоровье женщины. – 2011. – № 4. – С. 87–89.

8. Ковалева Ю.В. Роль ожирения в развитии нарушений менструальной и репродуктивной функции // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 43–51.

9. Кузин А.И. Метаболический синдром: клинические и популяционные аспекты / А.И. Кузин, Ю.А. Ленгин. – Челябинск: Издательство «ЗАО «Челябинская межрайонная типография», 2011. – 120 с.

10. Кулаков В.И., Корнеева И.Е. Современные подходы к диагностике и лечению женского бесплодия // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 2. – С. 56–59.

11. Chu S. Y. Maternal obesity and risk of gestational diabetes mellitus: A meta-analysis / S. Y.Chu, W. M. Callaghan, S. Y. Kim, C. H. Schmid et al. // Diabetes Care. – 2007. – Vol. 6. https://doi.org/10.2337/dc06-2559a

12. Dietl J. Maternal obesity and complications during pregnancy /J. Dietl // J. Perinatal. Med. – 2005. – Vol. 33. – N2. – P. 100–105. https://doi.org/10.1515/JPM.2005.018

13. Jevitt C. Pregnancy complicated by obesity: midwifery management / C. Jevitt // J. Midwifery Womens Health. – 2009, Nov.– Dec.; 54(6). – P. 445–451. https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2009.02.002; PMid:19879516

14. Norman J.E. The adverse effects of obesity on reproduction / Reproduction // 2010. – 140(3). – P.343-345. https://doi.org/10.1530/REP-10-0297; PMid:20802106

15. Péter Fedorcsák. Impact of overweight and underweight on assisted reproduction treatment / Péter Fedorcsák Per, Olav Dale Ritsa Storeng Gudvor, Ertzeid Sverre, BjerckeNan, Oldereid Anne K., Omland Thomas, Åbyholm Tom Tanbo // Human Reproduction. – Volume 19. – Issue 11. – November 2004. – P. 2523–2528. https://doi.org/10.1093/humrep/deh485; PMid:15319380