• Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок, інвазованих лямбліями
ua До змісту

Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок, інвазованих лямбліями

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):48–51; doi 10.15574/HW.2018.130.48

Гасимова Гюнель Малик гизи, Багирова Хиджран Фиридун кизи
Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку

Проведеними дослідженнями встановлено, що лямбліоз є фактором ризику несприятливого перебігу і наслідків вагітності як для матері, так і для плода, який проявляється значною кількістю ускладнень, найбільш грізними з яких є поєднаний гестоз, звичне невиношування вагітності, гостра і хронічна гіпоксія плода. Найбільш частими ускладненнями серед вагітних було передчасне вилиття навколоплідних вод (25,0±5,8% – у 1-й і 19,7±4,4% – у 2-й групах, 13,3±5,1% – у групі порівняння) та аномалії пологової діяльності (відповідно 14,3±3,8%, 17,6±4,6% і 7,1%). Також відзначалося часткове прикріплення плаценти – 5 (8,9±3,8%) випадків у жінок 1-ї групи, 10 (12,3±3,8%) – 2-ї групи і у 2 (4,4%) жінок групи порівняння. Розродження шляхом кесарева розтину у пацієнток з лямбліозом здійснено у 33 (18,1±2,8%) випадках.

Ключові слова: лямбліоз, вагітність, паразитози, діагностика.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Везирова С.Р. Влияние процессов гиперурбанизации на эпидемиологию лямблиоза, рационализация диагностики и профилактики его в городских условиях: Автореф. дисс. … канд.биол.наук. – Баку, 2000. – 26 с.

2. Гузеева Т.М. Гельминтозы и протозоозы в Российской Федерации // Клиническая и экспериментальная патология: материалы науч.-практич. конф. с международным участием. – Черновцы, 2014. – Т. VI, № 4. – С. 66–67.

3. Полетаев А.Б., Будыкина Т.С., Морозов С.Г. Инфекция матери как причина патологии плода новорожденного (профилактика нарушений с точки зрения иммунолога) // Аллергология и иммунология. – 2011. – Т. 2, № 1. – С. 110–116.

4. Халафли Х.Н. Этиология кишечных паразитозов у детей в Азербайджане // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – М., 2013. – № 6. – С. 80–86.

5. Чобанов Р.Э., Мамедли Г.М., Джанахмедова Ш.Н. Интеграция методов диагностирования кишечных паразитозов // Журнал инфектологии. – С-Петербург, 2009. – № 2. – С. 73–74.

6. Chatterjee S., NutmanT.B. Helminth-induced immune regulation: implications for immune responses to tuberculosis // PLoSPathog., 2015, Jan 29;11(1):e1004582. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004582; PMid:25632943 PMCid:PMC4310592

7. Derso A., Nibret E., Munshea A. Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors among pregnant women attending antenatal care center at FelegeHiwot Referral Hospital, northwest Ethiopia. // BMC Infect Dis. 2016 Sep 30;16(1):530. https://doi.org/10.1186/s12879-016-1859-6; PMid:27716099 PMCid:PMC5045606