• Особливості перебігу вагітності та перинатальні результати у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію у програмах допоміжних репродуктивних технологій
До змісту

Особливості перебігу вагітності та перинатальні результати у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію у програмах допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2018.10(136):96–100; doi 10.15574/HW.2018.136.96

Стрелко Г. В.
Медичний центр «Айвімед Родинне джерело», м. Київ

Мета дослідження: ретроспективний аналіз перебігу вагітності та перинатальних результатів у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) порівняно із вагітностями, які виникли спонтанно.

Матеріали та методи. Було обстежено 278 жінок з безплідністю зі зниженою відповіддю на стимуляцію (погані відповідачі) згідно з Болонськими критеріями 2011 р. з подальшим ретроспективним вивченням перебігу вагітності та перинатальних наслідків, таких, як передчасні пологи, низька маса тіла при народженні, гестаційний діабет, прееклампсія, у 50 пацієнток, вагітності у яких були досягнуті за допомогою розроблених програм контрольованої стимуляції яєчників з використанням власних ооцитів, та у 87 жінок, які завагітніли із використанням донорських ооцитів (ДО). Перебіг гестаційного періоду у жінок, які завагітніли після програм ДРТ, було порівняно із перебігом у 35 жінок зі спонтанними вагітностями ретроспективно за результатами медичної документації.

Результати. Перебіг І триместра індукованої вагітності з власними ооцитами та ДО супроводжувався більшим відсотком ускладнень порівняно зі спонтанною, зокрема щодо загрози переривання вагітності, раннього токсикозу, ранніх втрат вагітності. За більшістю показників індукована вагітність як із власними ооцитами, так і з донорськими яйцеклітинами у ІІ та ІІІ триместрах перебігала більш благополучно порівняно зі спонтанною. Однак частота передчасних пологів у жінок з індукованою вагітністю як з власними ооцитами, так і з ДО була статистично вірогідно вищою, ніж у жінок зі спонтанною вагітністю.

Заключення. Жінки–погані відповідачі з індукованою вагітністю входять до групи високого ризику за частотою ускладнень у І триместрі гестації та випадків передчасних пологів з народженням дітей із низькою масою тіла.

Ключові слова: жінки–погані відповідачі, перебіг вагітності, перинатальні результати, допоміжні репродуктивні технології.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Александрова, Н. В., Марченко, Л.А. (2007). Современные подходы к оценке овариального резерва у женщин с преждевременной недостаточностью яичников // Проблемы репродукции. – № 2. – С. 22–29.

2. Бабенко, І. В. (2013). Диференційний підхід до лікування безплідності в допоміжних репродуктивних технологіях у поганих відповідачів //Педіатрія, акушерство та гінекологія – Т. 76, № 4. – С. 69–72.

3. Данкович, Н. А., Воробей-Виховская, В.Н. Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения // Здоровье женщины. – № 3. – С. 192–197.

4. Квінан, Д. Т., Хоббінс, Д.С., Спонг, К.У. (2009). Протоколи для вагітностей високого ризику. К.: Фенікс. – 792 c.

5. Маслій, Ю. В., Судома, І.О., Лівшиць, Г.Б. (2006). Біохімічні маркери яєчникового резерву у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді на стимуляцію гонадотропінами в циклах допоміжних репродуктивних технологій // Здоровье женщины. – № 3 (27). – С. 126–131.

6. Маслій, Ю. В., Судома, І.О., Лівшиць, Г.Б. (2006). Етіопатогенетичні чинники синдрому слабкої відповіді яєчників в циклах допоміжних репродуктивних технологій // Здоровье женщины. – № 4 (28). – С. 152–157.

7. Мишиева, Н. Г. (2010). Бесплодие у женщин позднего репродуктивного возраста: принципы диагностики и лечения в зависимости от овариального резерва: Дисс. … д-ра мед.наук: 14.00.01 – М. – 272 с.

8. Сидельникова, В. М. (2009). Эндокринология беременности в норме и при патологии. – М.: МЕДпресс-информ. – 351 с.

9. Юзько, О. М., Юзько, Т.А., Руденко, Н.Г. (2013). Стан та перспективи використання допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в Україні // Здоровье женщины. – № 8. – С. 26–30.

10. Benaglia, L., Somigliana, E., Vighi, V., Ragni, G., Vercellini, P., Fedele, L. (2010). Rate of severe ovarian damage following surgery for endometriomas. Human Reproduction. Vol. 25, no. 3,678–682.View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1093/humrep/dep464; PMid:20083485

11. Ben-Rafael, Z., Bider, D., Dan, U., Zolti, M., Levran, D., Mashiach, S. (1991)/ Combined gonadotropin releasing hormone agonist/human menopausal gonadotropin therapy (GnRH-a/hMG) in normal, high, and poor responders to hMG. Journal of In Vitro Fertilization and Embryo Transfer. Vol. 8, no. 1, pp. 33–36. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1007/BF01131588; PMid:1826724

12. Faddy, M. J., Gosden, R. G., Gougeon, A., Richardson, S. J., Nelson, J. F. (1992). Accelerated disappearance of ovarian follicles in mid-life: implications for forecasting menopause. Human Reproduction. Vol. 7, no. 10, 1342–1346. View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a137570

13. Ferraretti, A. P., La Marca, A.B., Fauser, C. J. M., Tarlatzis, B., Nargund, G., Gianaroli, L. (2011). ESHRE consensus on the definition of “poor response” to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Human Reproduction. Vol. 26, no. 7, 1616–1624. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1093/humrep/der092; PMid:21505041

14. Jenkins, J. M., Davies, D. W., Devonport, H., Anthony, F. W., Gadd, S. C. (1991). Comparison of “poor” responders with “good” responders using a standard buserelin/human menopausal gonadotrophin regime for in-vitro fertilization. Human Reproduction. Vol. 6, no. 7, 918–921. View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a137459

15. Keay, S. D., Liversedge, N. H., Mathur R. S, Jenkins J. M. (1997). Assisted conception following poor ovarian response to gonadotrophin stimulation. The British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol. 104, no. 5, 521–527. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1997.tb11525.x; PMid:9166190

16. Kolibianakis, E. M., Venetis, C. A., Diedrich, K., Tarlatzis, B. C., Griesinger, G. (2009). Addition of growth hormone to gonadotrophins in ovarian stimulation of poor responders treated by in-vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update. Vol. 15, no. 6, 613–622.View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1093/humupd/dmp026; PMid:19561136

17. Polyzos, N. P., Devroey, P. (2011). A systematic review of randomized trials for the treatment of poor ovarian responders: is there any light at the end of the tunnel. Fertility and Sterility. Vol. 96, no. 5, 1058.e7–1061.e7/ View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.09.048; PMid:22036048

18. Surrey, E. S., Schoolcraft, W. B. (2000). Evaluating strategies for improving ovarian response of the poor responder undergoing assisted reproductive techniques. Fertility and Sterility. Vol. 73, no. 4, 667–676. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(99)00630-5

19. Ziegler, D., Borghese, B., Chapron, C. (2010). Endometriosis and infertility: pathophysiology and management. The Lancet. Vol. 376, no. 9742, 730–738. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60490-4