• Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки 
До змісту

Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):111–113; doi 10.15574/HW.2015.102.111 
 

Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки 
 

Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Сиса О. М., Тян О. В.

Київський міський пологовий будинок № 5 
 

У даній статті наведені результати спостереження за групою вагітних з лейоміомою матки, розроджених шляхом операції кесарева розтину з консервативною міомектомією, з використанням інтраопераційного прийому гофрування (поперечного стиснення) нижнього сегмента матки в поєднанні з декомпресією (дренуванням) порожнини матки через піхву. Даний прийом слід розцінювати як високоефективний метод профілактики кровотечі в післяпологовий період у жінок після кесарева розтину, виконаного в комбінації з консервативною міомектомією. 
 

Ключові слова: лейоміома матки, кесарів розтин, консервативна міомектомія, профілактика післяпологової кровотечі, декомпресія матки, гофрування нижнього сегмента, РЕНІС 2. 
 

Література: 
1. Наказ МОЗ України № 624 від 03.11.2008 р. Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги.

2. Сидорова ИС. 2003. Миома матки (современные проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения). М, МИА:256.

3. Савицкий ГА, Савицкий АГ. 2000. Миома матки (проблемы патогенеза и патогенетической терапии). СПб, ЭЛБИ:236.

4. Ищенко АИ, Ботвин МА, Ланчинский ВИ. 2010. Миома матки: этиология, патогенез, диагностика, лечение. М, Издательский дом «Видар-М»:244.

5. Вихляева ЕМ. 2004. Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки. М, МЕДпресс-информ:400.

6. Кулаков ВИ, Шмаков ГС. 2001. Миомэктомия и беременность. М, МЕДпресс-информ:344.

7. Тихомиров АЛ, Лубнин ДМ. 2006. Миома матки. М, МИА:176.

8. Дамиров ММ. 2014. Современные подходы к тактике ведения больных с лейомиомой матки. Пособие для врачей:92.

9. Somigliana E, Vercellini P, Daguatil R et al. 2007. Fibroids and female reproduction: a critical analysis of the evidence. Hum. Reprod Update. 13;5:465–476. http://dx.doi.org/10.1093/humupd/dmm013; PMid:17584819

10. Sheiner E, Bashiri A, Levy A et al. 2004. Obstetric characteristics and perinatal outcome of pregnancies with uterine leiomyomas. J. Reprod. Med. 49;3:182–186. http://dx.doi.org/10.1097/01.ogx.0000137615.96233.53

11. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine in collaboration with Society of Reproductive Surgeons. Myomas and reproductive function. Fertil. Steril. 2008. 90;5:125–130.

12. Ortac F, Gungor M, Sonmezer M. 1999. Myomectomy during cesarean section. Int. J. Gynaecol. Obstet. 67;3:189–194. http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7292(99)00129-0

13. Lolis DE, Kalantaridau SN, Makrydimas G et al. 2003. Successful myomectomy during pregnancy. Hum. Reprod. 18;8:1699–1702. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/deg318

14. Kaymak O, Ustunyurt E, Okyay RE et al. 2005. Myomectomy during cesarean section. Int. J. Gynaecol. Obstet. 89;2:90–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2004.12.035; PMid:15847868