• Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі
До змісту

Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):66–68; doi 10.15574/HW.2018.133.66

Воробей Л. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: визначення особливостей перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі.

Матеріали та методи. Проведено проспективне одночасне контрольоване рандомізоване дослідження за участю 68 жінок віком 26,8±0,5 року, з терміном гестації 28,1±0,56 тижня, з яких 41 жінка мала перинатальні втрати в анамнезі (основна група) та зіставні за антроподемографічними показниками та терміном гестації 27 жінок з повторною вагітністю без абортів чи неуспішних пологів (смерть дитини) в анамнезі (група порівняння).

Результати. В анамнестичному аспекті особливостями у вагітних з історією перинатальних втрат є відносно більш короткий проміжок між повторними вагітностями, більш частий розвиток екстрагенітальної патології – системи органів дихання, нервової, ендокринної, кардіоваскулярної систем та ортопедичних порушень та більш висока частота обтяженості гінекологічного анамнезу. У контексті ускладнень перебігу пологів жінкам з перинатальними втратами властиві передчасні пологи, аномалії пологової діяльності, раннє вилиття навколоплідних вод, розриви м’яких тканин.

Заключення. Необхідно проводити порівняльний аналіз перебігу вагітності, пологів і стану здоров’я новонароджених у жінок з обтяженим акушерським анамнезом у взаємозв’язку з порушеннями нейровегетативної регуляції.

Ключові слова: перинатальні втрати, анамнез, пологи, перебіг.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Recurrent Miscarriage: Diagnostic and Therapeutic Procedures. Guidelineofthe DGGG, OEGGG and SGGG (S2k-Level, AWMF RegistryNumber 015/050) / B. Toth, W. Würfel, M. Bohlmann [et al.] // Geburtshilfe Frauenheilkd. – 2018. – Vol. 78, № 4. – P. 364–381. – https://doi.org/10.1055/a-0586-4568.

2. Lv S.A comparison of effectiveness among frequent treatments of recurrent spontaneous abortion: A Bayesiannetwork meta-analysis / S. Lv, J. Yu, X. Xu // Am J Reprod Immunol. – 2018. – e12856. – https://doi.org/10.1111/aji.12856.

3. Medical management of miscarriage: Predictive factors of success / V. Lusink, C. Wong , B. deVries, J. Ludlow // Aust N Z J Obstet Gynaecol. – 2018. – https://doi.org/10.1111/ajo.12808.

4. Use of complementary approaches in pregnant women with a history of miscarriage / J. Huberty, J. Matthews, J.A. Leiferman, C. Lee // Complement Ther Med. – 2018. – № 36. – P. 1–5. – https://doi.org/10.1016/j.ctim.2017.11.003.

5. Echographic diagnosis of missed early miscarriage: Assessment of  image quality / C. Barthes, C. MezanDeMalartic, C. Baumann [et al.] // Gynecol ObstetFertil Senol. – 2018. – Vol. 46, № 2. – P. 86–92. – https://doi.org/10.1016/j.gofs.2017.12.002.

6. Cohain J.S. Spontaneous first trimester miscarriage ratesper woman among parous women with 1 or more pregnancies of 24 weeksor more / J.S. Cohain, R.E. Buxbaum, D. Mankuta // BMC Pregnancy Childbirth. – 2017. – Vol. 17, № 1. – P. 437. – doi: 10.1186/s12884-017-1620-1.

7. Clinical Aspects of Miscarriage / // MCN Am J MaternChild Nurs. – 2018. – Vol. 43, № 1. – P. E1-E2. – https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000414.

8. Prediction of miscarriage in women with viable intrauterine pregnancy-A systematic review and diagnostic accuracy meta-analysis / R.N. Pillai, J.C. Konje, M. Richardson [etal.] // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. – 2018. – № 220. – P. 122–131. – https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.10.024.

9. Core Outcome Setsin Miscarriage Trials (COSMisT) study: a studyprotocol / P. Smith, N. Cooper, R. Dhillon-Smith [etal.] // BMJ Open. – 2017. – Vol. 7, № 11. – e018535. – doi: 10.1136/bmjopen-2017-018535.