• Особливості перебігу пологів у жінок з оперованою шийкою матки 
До змісту

Особливості перебігу пологів у жінок з оперованою шийкою матки 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):116–118; doi 10.15574/HW.2015.102.116 
 

Особливості перебігу пологів у жінок з оперованою шийкою матки 
 

Корнацька А. Г., Цвігун М. В., Ревенько О. О.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», м. Київ 
 

Проведений аналіз пологів у жінок з оперованою шийкою матки засвідчив, що застосування радикальних і травматичних методів лікування захворювань шийки матки призвело до збільшення кількості термінових ускладнених пологів, термінових патологічних пологів, загальної кількості передчасних пологів – на 8,7% (головним чином, за рахунок передчасних пологів в терміні вагітності 35–36 тиж), а також до зниження кількості термінових фізіологічних пологів на 14,7%. 
 

Ключові слова: оперована шийка матки, вагітність, пологи, ускладнення. 
 

Література:

1. Кравченко ЕН. 2009. Родовая травма: акушерские и перинатальные аспекты. ГЭОТАР-Медиа:240.

2. Ариас Ф. 1989. Беременность и роды высокого риска. Пер. с англ. М, Медицина:565.

3. Русакевич ПС, Литвинова ТМ. 2006. Заболевания шейки матки у беременных: диагностика, лечение, мониторинг, профилактика. М, ООО «Медицинское информационное агентство»:144.

4. Жук СІ, Сальніков СМ, Чечуга СБ. 2007. Сучасна допологова підготовка шийки матки (інформаційний лист) 1;41.

5. Хофмейр ДЮ, Нейлсон ДП, Алфиревич З и др. 2010. Кокрановское руководство: Беременность и роды. Под общ. ред. ГТ Сухих. Пер. с англ. ВИ Кандрора, ОВ Ереминой. М, Логосфера:440.

6. Дуда ВИ, Дражина ОГ. 2007. Акушерство, Оникс:452.

7. Густоварова ТА, Иванян АН, Самедова НС и др. 2006. Актуальные вопросы абдоминального родоразрешения в современном акушерстве. Рос. вест. акуш-гин. 6;3:18–22.

8. Избранные лекции по акушерству и гинекологии. Под ред. акад. РАМН Стрижакова АН. Ростов-на-Дону. 2000:500.

9. Коханевич ЄВ, Суханова АА. 2010. Алгоритм лікування вагітних з патологією шийки матки. Жіночий лікар 6(32):16–18.

10. Абрамченко ВВ. 2004. Беременность и роды высокого риска. Руководство для врачей. – М: «Медицинское информационное агентство»:400.

11. Радзинский ВЕ. 2011. Акушерская агрессия. М, Изд-во Status Praesens:688.