• Особливості перебігу пологів у жінок різного віку
ua До змісту

Особливості перебігу пологів у жінок різного віку

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):61–64; doi 10.15574/HW.2018.131.61

Маркевич В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу пологів у жінок різних вікових груп.

Матеріали та методи. Були виділені наступні вікові підгрупи: 8–25, 26–28, 29–30, 31–35, 36–40 років і понад 40 років серед 715 жінок. З них 281 були першороділлями, а 434 – повторнороділлями. Проведені клініко-лабораторні дослідження та інструментальне обстеження.

Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що перебіг пологів у жінок різного віку має свої специфічні особливості, які залежать від віку, репродуктивного анамнезу та наявності супутньої генітальної патології. Частота абдомінального розродження зростає залежно від віку пацієнток та наявності порушень репродуктивної функції. Рівень передчасних пологів також зростає зі збільшенням віку вагітних. Час­тота переношування вагітності і пологів, що запізнилися, має тенденцію до зниження зі збільшенням віку, що пояснюється пильнішою увагою до вагітних старшої вікової групи і активнішою тактикою ве­дення.

Заключення. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення тактики ведення пологів у жінок різного віку та паритету.

Ключові слова: пологи, ускладнення, різний вік.