• Особливості перебігу пологів і перинатальних наслідків у жінок з анемією в поєднанні з пієлонефритом
До змісту Повний текст статті

Особливості перебігу пологів і перинатальних наслідків у жінок з анемією в поєднанні з пієлонефритом

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):24-28; doi 10.15574/PP.2018.73.24

Каримов А. Х., Іванісова А. Г., Давлєтова Д. М.
Ташкентська медична академія, Узбекистан

Мета — вивчити особливості перебігу пологів і перинатальних наслідків у жінок з анемією в поєднанні з пієлонефритом, залежно від застосування Тівортіну (L-аргінін) компанії «Юрія-Фарм», Україна, в об'ємі 100 мл на добу 7 днів в умовах стаціонару, а при амбулаторному веденні — Тівортіну аспартат по 20 мл на добу 20 днів.
Пацієнти та методи. Для проспективного дослідження відібрали 40 вагітних жінок у ІІ і ІІІ триместрах при поєднанні хронічних захворювань (анемія і пієлонефрит) із плацентарною дисфункцією, які знаходилися під наглядом у Другій клініці Ташкентської медичної академії. Контрольну групу склали 20 жінок із фізіологічним перебігом вагітності. Залежно від тактики ведення пацієнтки проспективного дослідження були розділені на три групи.
Методи дослідження включали: проспективний аналіз перебігу вагітності (збір анамнезу), акушерський та гінекологічний огляд, загальні клінічні аналізи. Для оцінки стану фетоплацентарної системи та визначення наявності плацентарної дисфункції вагітним із хронічними захворюваннями (анемія і пієлонефрит) проводили ультразвукове дослідження, кольорове допплерівське картування матково-плацентарно-плодового кровотоку у II і III триместрах. Оцінювали перебіг пологів і перинатальних наслідків у досліджуваних вагітних.
Результати. Виявлено, що жінки, які не отримували під час вагітності препарат L-аргініну як додаткову терапію плацентарної недостатності, у пологах мали таке ускладнення, як допологовий розрив плодових оболонок, а в подальшому — хоріонамніоніт та непереконливий стан плода, що привело до народження дитини в легкому ступені асфіксії у 16,6% доношених новонароджених.
Висновки. Своєчасне лікування порушення матково-плацентарно-плодового кровообігу, шляхом парентерального введення в умовах стаціонару препарату Тівортін, поліпшує перинатальні наслідки, при цьому слід зазначити, що початок лікування у ІІ триместрі вагітності сприяє зменшенню кількості передчасних пологів, асфіксії новонароджених.
Ключові слова: перебіг пологів, перинатальні наслідки, вагітні з анемією в поєднанні з пієлонефритом, препарат Тівортін.

Література

1. Климов ВА. (2006). Стадии эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе при осложненном течении беременности. Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии. 7; 4: 25–28.

2. Коноводова ЕН. (2008). Железодефицитные состояния у беременных и родильниц (патогенез, диагностика, профилактика, лечение). Автореферат диссертации доктора медицинских наук. Москва: 47.

3. Лазарева НВ, Минаев ЮЛ. (2009). Прогностические критерии оценки состояния здоровья беременной женщины и новорожденного. Вестник РУДН. Серия Медицина. 4: 547–554.

4. Макаров ОВ, Волкова ЕВ, Лысюк ЕЮ, Копылова ЮВ. (2013). Фетоплацентарный ангиогенез у беременных с плацентарной недостаточностью. Акушерство o Гинекология o Репродукция. 7; 3: 13–19.