• Особливості перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей з гіперплазією лімфоглоткового кільця 
До змісту

Особливості перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей з гіперплазією лімфоглоткового кільця 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.2(74):89-91; doi 10.15574/SP.2016.74.89 

Особливості перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей з гіперплазією лімфоглоткового кільця 

Ткаченко В. Ю.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України» 

Мета: вивчення особливостей перебігу ГРЗ у дітей залежно від наявності гіперплазії лімфоглоткового кільця (ГЛГК).


Пацієнти і методи. Обстежено 100 дітей 3–6 років (середній вік 4 роки 10 місяців) з клінічними проявами ГРЗ. Сформовано дві групи спостереження: 1-а група — діти, що хворіють на ГРЗ на тлі ГЛГК (n=50); 2-а група — діти, що хворіють на ГРЗ без ГЛГК (n=50).


Результати. Наявність ГЛГК супроводжується збільшенням тривалості і важкості ГРЗ у дітей дошкільного віку. У дітей з ГЛГК подвоюється ризик виникнення ускладнень ГРЗ з боку ЛОР-органів, а вірогідність розвитку різного ступеня виразності кондуктивного зниження слуху утричі вища, ніж у їхніх однолітків без проявів ГЛГК. Риноцитограмми дітей з ГЛГК свідчать про більш виразний запальний процес на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів з безпосередньою участю бактерій у патологічному процесі.


Висновки. У дітей дошкільного віку наявність ГЛГК супроводжується збільшенням тривалості і важкості ГРЗ із розвитком бактеріальних ускладнень.


Ключові слова: діти, інфекція, аденоїди, діагностика.


ЛІТЕРАТУРА

1. Adenoid Reservoir for Pathogenic Biofilm Bacteria / L. Nistico, R. Kreft, A. Gieseke [et al.] // Journal Of Clinical Microbiology. — 2011. — Vol. 49 (4). — P. 1411—1420. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00756-10; PMid:21307211 PMCid:PMC3122793

2. Ahn Y. M. Treatment of obstructive sleep apnea in children / Y. M. Ahn // Korean J. Pediatr. — 2010. — Vol. 53 (10). — P. 872—879. http://dx.doi.org/10.3345/kjp.2010.53.10.872; PMid:21189957 PMCid:PMC3004500

3. Association of adenoid hyperplasia and bacterial biofilm formation in children with adenoiditis in Taiwan / C. D. Lin, M. H. Tsai, C. W. Lin [et al.] // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. — 2012. — Vol. 269 (2). — P. 503—511. http://dx.doi.org/10.1007/s00405-011-1704-x; PMid:21779840

4. Diagnostic accuracy of nasopharyngeal swabs in detecting biofilm-producing bacteria in chronic adenoiditis: a preliminary study / S. Torretta, L. Drago, P. Marchisio [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. — 2011. — Vol. 144 (5). — P. 784—788. http://dx.doi.org/10.1177/0194599810394955; PMid:21493370

5. Incidence of revision adenoidectomy in children / C. R. Grindle, R. C. Murray, S. K. Chennupati [et al.] // Laryngoscope. — 2011. — Vol. 121 (10). — Р. 2128—2130. http://dx.doi.org/10.1002/lary.22161; PMid:21898445

6. Increased risk of otitis media with effusion in allergic children presenting with adenoiditis / G. L. Marseglia, F. Pagella, D. Caimmi [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. — 2008. — Vol. 138 (5). — P. 572—575. http://dx.doi.org/10.1016/j.otohns.2008.01.020; PMid:18439460

7. Pintucci J. P. Biofilms and infections of the upper respiratory tract / J. P. Pintucci, S. Corno, M. Garotta // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. — 2010. — Vol. 14 (8). — P. 683—690. PMid:20707288

8. Role of biofilms in chronic inflammatory diseases of the upper airways / L. Calo, G. C. Passali, J. Galli [et al.] // Adv. Otorhinolaryngol. — 2011. — Vol. 72. — P. 93—96. http://dx.doi.org/10.1159/000324622; PMid:21865700