• Особливості перебігу гестації, пологів та перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих жінок (Ретроспективний аналіз)
До змісту

Особливості перебігу гестації, пологів та перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих жінок (Ретроспективний аналіз)

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):102–106; doi 10.15574/HW.2018.127.102

Савченко С. Є. , Гервазюк О. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

Мета дослідження: встановлення особливостей перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених у ВІЛ-інфікованих жінок.
Матеріали та методи. Був проведений ретроспективний аналіз 1050 індивідуальних карт вагітних з ВІЛ, історій пологів та розвитку новонароджених за 2012–2015 рр. та 850 пацієнток без ВІЛ-інфекції (контрольна група).
Результати. Концентрації CD4+ та вірусного навантаження свідчать про ефективну високоактивну антиретровірусну терапію у більшості пацієнток. Серед ускладнень гестації та пологів у жінок з ВІЛ найчастіше виявляли ознаки плацентарної дисфункції. Таке загрозливе ускладнення, як передчасне відшарування плаценти, діагностували у 37 (3,5±0,56%) випадках у ВІЛ-інфікованих вагітних та у 12 (1,4±0,4%) випадках у жінок контрольної групи; дистрес плода був виявлений у 109 (10,4±0,94%) пацієнток з основної групи проти 16 (1,9±0,46%) жінок контрольної групи (р<0,05). У ВІЛ-інфікованих породіль, які довготривало отримували високоактивну антиретровірусну терапію, відзначений більш високий об’єм загальної крововтрати в пологах та під час проведення кесарева розтину. У дітей жінок з ВІЛ найчастіше визначали дезадаптаційні синдроми у ранній неонатальний період. Серед причин перинатальної смертності у ВІЛ-інфікованих пацієнток вагоме місце посідає декомпенсована плацентарна дисфункція з критичним порушенням кровообігу у системі «мати–плацента–плід».
Заключення. Перебіг гестаційного процесу у вагітних з ВІЛ-інфекцією характеризується розвитком перинатальних ускладнень та загрозливими станами як для матері, так і для плода. Сучасна теорія щодо наявності впливу ВІЛ на систему гемостазу обґрунтовує доцільність вивчення реологічного стану крові, у тому числі функцію ендотелію, у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою своєчасної профілактики, діагностики та лікування акушерських та перинатальних ускладнень.
Ключові слова: ВІЛ-інфіковані вагітні, перебіг вагітності, перебіг пологів, система «мати–плацента–плід», перинатальні наслідки.

Література:

1. Белоусова Т.В. и др. 2016. Взаимосвязи в системе мать–плацента–ребенок при состоянии тромботической готовности и гематогенных тромбофилиях. Бюллетень сибирской медицины. 15; 5: 5–15.

2. Ильина А.Я. и др. 2016. Тромбофилия как этиопатогенетический фактор нарушений в системе «женщина–плод–новорожденный». Акушерство, гинекология и репродукция. 10; 4.

3. Інформаційний бюлетень № 46 «Віл-інфекція в Україні» від 2016 р.

4. Пивник А.В. и др. 2008. Тромбоцитопения при ВИЧ-инфекции. Терапевтический архив. 80; 7: 75–80.

5. Якушин С.С., Филиппов Е.В. 2011. ВИЧ-инфекция и сердечно-сосудистые осложнения. Клиницист. 2: 6–12.

6. Bibas M, Biava G, Antinori A. 2011. HIV-associated venous thromboembolism. Mediterranean journal of hematology and infectious diseases 3;1. https://doi.org/10.4084/mjhid.2011.030; PMid:21869916 PMCid:PMC3152452

7. Duprez DA et al. 2012. Inflammation, coagulation and cardiovascular disease in HIV-infected individuals. PloS one. 7;9:e44454.

8. Islam FM et al. 2012. Relative risk of cardiovascular disease among people living with HIV: a systematic review and meta‐analysis. HIV medicine 13;8:453–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-1293.2012.00996.x

9. Moskaliuk VD et al. 2013. A Shift of the endothelial dysfunction markers in patiens with HIV-infection/AIDS under HAART. Інфекційні хвороби 2.

10. Musselwhite LW et al. 2011. Markers of endothelial dysfunction, coagulation and tissue fibrosis independently predict venous thromboembolism in HIV. AIDS (London, England). 25;6:787.

11. Nicolaides A et al. 2013. Prevention and treatment of venous thromboembolism: international consensus statement (guidelines according to scientific evidence). Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 19;2:116–118. https://doi.org/10.1177/1076029612474840; PMid:23529476

12. Rasmussen LD et al. 2011. HIV and risk of venous thromboembolism: a Danish nation wide population based cohort study. HIV medicine 12;4:202–210. https://doi.org/10.1111/j.1468-1293.2010.00869.x; PMid:20726905

13. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Prevention and management of venous thrombo-embolism. A national clinical guideline. Edinburgh (Scotland): Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). 2010, Dec.:101. (SIGN publication 122).

14. Simcox LE et al. 2015. Thrombophilia and pregnancy complications. International journal of molecular sciences 16;12:28418–28428. https://doi.org/10.3390/ijms161226104; PMid:26633369 PMCid:PMC4691051