• Особливості патогенезу респіраторних захворювань у дітей із доброякісними утворами межистіння
ua До змісту Повний текст статті

Особливості патогенезу респіраторних захворювань у дітей із доброякісними утворами межистіння

Paediatric Surgery.2017.3(56):120-122; doi 10.15574/PS.2017.56.120

Кравчук  Б. О., Сокур П. П., Гетьман В. Г.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Проаналізовано результати обстеження та лікування 294 дітей із доброякісними пухлинами та кістами межистіння. Виділено два різновиди клінічного перебігу: асимптомний і типовий. Типовий перебіг проявлявся синдромом медіастинальної компресії. За умов переважного компресування органів або структур відповідної системи, виділено п’ять основних органоспецифічних симптомокомплексів: респіраторний, гемодинамічний, дисфагічний, нейрогенний, остеогенний. Провідним органоспецифічним симптомокомплексом був респіраторний. У патогенезі останнього, в період обмеженої органоспецифічної симптоматики, визначено ланку «місцевої іммобілізації», відповідно до локалізації утвору, як перший ступінь компресії повітряпровідних шляхів та пусковий механізм респіраторного симптомокомплексу. Провідними методами діагностики утворів межистіння є променеві. Лікування доброякісних утворів межистіння – оперативне.
Ключові слова: діти, межистіння, пухлини, клінічна симптоматика, патогенез.

Література

1. Ашкрафт К.У. Детская хирургия / К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер. – T.I. – Санкт-Петербург: Хардфорд, 1996. – С. 244–254.

2. Кравчук Б.А. Клинико-диагностические аспекты доброкачественных образований средостения у детей / Б.А. Кравчук, П.П. Сокур, В.В. Слива // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – No.1(5), – Vol. III. – P. 197–206.

3. Кривченя Д.Ю. Внутригрудные компрессии дыхательных путей, обусловленные тератодермоидными опухолями средостения у детей / Д.Ю. Кривченя, А.К. Слепов, Л.Ф. Чумакова // Врачебное дело. – 2001. – №4. – С.92–95.

4. Tracheal compression by mediastinal masses in children and adolescents / Kirks D.R., Fram E.K., Vock P. [et al.] // Radiologi. 1982; 145: 361-364.