• Особливості патогенезу остеопорозу у жінок у період природної менопаузи
До змісту

Особливості патогенезу остеопорозу у жінок у період природної менопаузи

HEALTH OF WOMAN. 2016.7(113):131–132 
 

Особливості патогенезу остеопорозу у жінок у період природної менопаузи


Кишакевич І. Т.

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України


Мета дослідження: вивчення у сироватці крові рівнів вітаміну D3, остеокальцину, кальцитоніну, паратиреоїдного гормону і їхнього взаємозв’язку залежно від віку, остеопенії і остеопорозу.


Матеріали та методи. В основу дослідження покладений аналіз клінічних спостережень за 150 пацієнтками у віці від 50 до 70 років у період природної менопаузи, яких було розподілено на три групи з урахуванням віку жінок.


Результати. Результати проведених досліджень свідчать про суттєву роль змін концентрацій вітаміну D3, остеокальцину і кальцитоніну у патогенезі остеопорозу у жінок у період природної менопаузи. Ці параметри є найбільш інформативними у прогнозуванні розвитку клімактеричного синдрому при природній менопаузі.


Заключення. Отримані результати необхідно ураховувати при розробленні алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.


Ключові слова: природна менопауза, остеопороз, патогенез.


Література:

1. Сольский Я.П., Татарчук Т.Ф. Проблеми клімаксу в Україні // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – № 6. – С. 72–76.

2. Татарчук Т.Ф. Сучасні принципи замісної терапії пери– і постменопаузальних порушень у жінок // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. – № 2. – С. 94–98.

3. A longitudinal analysis of the association between menopause and depression: results from the Massachusetts Women’s Health Study / [N. Avis, D. Brambella, S. MCKinlay et al.] // Ann. Epidemiol. 2010. – Vol. 4. – P. 214–420. http://dx.doi.org/10.1016/1047-2797(94)90099-X

4. Berg J. The modern management of the menopause / J. Berg, M. Hammon. London – N–Y, 2010.– 128р.

5. Climacteric modifications in body weight and fat tissue distribution / [M. Gambacciani, M. Ciapponi, B. Cappagli et al.] // Climacteric. – 2011. – Vol. 21. – P. 37–44.

6. Desai H.D. Major depression in women: a review of the literature / H.D. Desai, M.W. Jann // J. Am. Pharm. Assoc. – 2011. – Vol. 40. – P. 525–537.

7. Fat distribution and plasma lipid–lipoprotein concentrations in pre–and postmenopausal women / [B.A. Gower, T.R. Nagy, M.I. Goran et al.] // Int. J. Obesity. – 2010. – № 7. – Р. 605–611.