• Особливості патогенезу безплідності у жінок з ендометріозом
До змісту

Особливості патогенезу безплідності у жінок з ендометріозом

HEALTH OF WOMAN. 2016.7(113):163–165 
 

Особливості патогенезу безплідності у жінок з ендометріозом


Воробій В. Д.

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України


Мета дослідження: вивчення нових аспектів патогенезу зовнішнього генітального ендометріозу і безплідності.


Матеріали та методи. Було обстежено 100 пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом і безплідністю і 20 практично здорових жінок. Розподіл пацієнток на групи проводили з урахуванням ступеня поширення зовнішнього генітального ендометріозу, виявленого під час виконання хірургічної лапароскопії.


Результати. Зміни активності протеїназ мають велике значення у патогенезі розвитку зовнішнього ендометріозу. У результаті зниження катепсинової активності ендометрія апоптотична активність слизової оболонки матки знижується, і не відбувається запрограмованої загибелі десквамованих клітин ендометрія. Потрапляючи у результаті ретроградної менструації у черевну порожнину, патологічно змінений ендометрій також не гине у зв’язку з пригніченням проапоптотичних агентів перитонеальної рідини.


Заключення. Отримані результати необхідно використовувати при розробленні діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.


Ключові слова: зовнішній генітальний ендометріоз, безплідність, патогенез.


Література:

1. Адамян Л.В., Бобкова М.В. Современные подходы к лечению эндометриоза // Акушерство и гинекология. – 2012. – № 3. – С. 10–14.

2. Адамян Л.В., Кулаков В.И. Эндометриозы. – М.: Медицина, 2013. – 317 с.

3. Баскаков В.П. Клиника и лечение эндометриоза. Изд.4. – Л.: Медицина, 2014. – 240 с.

4. Давыдов А.И., Пашков В.М. Генитальный эндометриоз / Клинические лекции по акушерству и гинекологии / Под ред. Н. Стрижакова, А.И. Давыдова, Л.Д. Белоцерковцевой. – М.: Медицина, 2010. – С. 241–261.

5. Коханевич Е.В., Дудка С.В., Судома И.О. Современные методы диагностики и лечения генитального эндометриоза // Зб. наук. праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Фенікс, 2001. – С. 340–342.

6. Audebert A.J.M. formes occultes et minimes de l’endometriose: strategie therapeutique // Rev. Franc. Gynecol. Obstet. – 2010. – V. 85, № 2. – Р. 79–84.

7. Barbieri R.L. Etiology and epidemiology of endometriosis // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2012. – V. 162, № 2. – P. 565–567. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9378(90)90430-F