• Особливості обміну жирних кислот у дітей раннього віку при функціональних та запальних захворюваннях кишечника 
ua До змісту

Особливості обміну жирних кислот у дітей раннього віку при функціональних та запальних захворюваннях кишечника 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):76-77; doi 10.15574/PP.2014.58.76

 

Особливості обміну жирних кислот у дітей раннього віку при функціональних та запальних захворюваннях кишечника 
 

Марушко Р. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Мета: вивчення особливостей профілю жирних кислот у дітей раннього віку при функціональних та запальних захворюваннях кишечника. 
 

Пацієнти і методи. Обстежено 149 дітей віком від 6 місяців до 3 років, розподілених на 3 групи: 52 дитини з хронічним неспецифічним невиразковим колітом, 49 дітей з функціональним закрепом та 47 дітей з функціональною діареєю. Верифікацію діагнозів проводили згідно з «Уніфікованими клінічними протоколами медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення». Визначення жирних кислот крові проводили методом газової хроматографії. 
 

Результати. Порушення ліпідного профілю у сироватці крові виявлено у всіх обстежених дітей. Відзначалося зниження вмісту фракцій насичених жирних кислот і підвищення концентрації поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) за рахунок сімейства омега-6, зокрема їхніх представників лінолевої та арахідонової кислот. Найбільші зміни визначалися у хворих на хронічний неспецифічний невиразковий коліт, які можна розглядати як важливі ланки патогенезу у формуванні хронічного запального процесу. При функціональних захворюваннях дисбаланс жирних кислот є фактором ризику розвитку більш глибоких патологічних змін у слизовій кишечника. 
 

Висновки. Враховуючи наявність ліпідного дисбалансу при захворюваннях кишечника, як запального ґенезу, так і при функціональних порушеннях, який характеризується значним збільшенням ПНЖК з переважанням омега-6 ПНЖК, обґрунтованим є призначення препаратів або продуктів функціонального харчування, до складу яких входять омега-3 ПНЖК, — докозагексаєнова та ейкозапентаєнова жирні кислоти. 
 

Ключові слова: діти раннього віку, захворювання кишечника, жирні кислоти 
 

Література:

1. Шилина НМ, Дубровская МИ, Комарова ОН и др. 2011. Изменение спектра жирных кислот мембран клеток крови воспалительных заболеваниях у детей. Биомед. химия. 57,5: 571—579.

2. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення : наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 року. http://www.moz.gov.ua

3. Казимирко ВК, Мальцев ВИ, Бутылин ВЮ и др. 2004.Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная терапия. К, МОРИОН.

4. Calder PC. 2009. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: New twists in an old tale. Biochimie. 91(36): 791—795.

5. Hou JK, Abraham B, El-Serag H. 2011. Dietary intake and risk of developing inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature. Am J Gastroenterol. 106(4): 63—73.

6. Klingler M, Koletzko B. 2012. Novel methodologies for assessing omega-3 fatty acid status — a systematic review. Br J Nutr. 107 (Suppl 2): 53—63.

7. Viladomiu M, Hontecillas R, Yuan L et al. 2013. Nutritional protective mechanisms against gut inflammation. J Nutr Biochem. 24,6: 929—939.

8. Drossman DA, Corazziari E, Delvaux M et al. 2006. ROME III: The Functional Gastrointestinal Disorders. 3rd ed. Yale University Section of Digestive Disease: Degnon Associates.