• Особливості методів розродження у породіль із маловоддям

Особливості методів розродження у породіль із маловоддям

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):65–68; doi 10.15574/HW.2017.125.65

Алієва Л. І., Алієва Е. М., Ісмайлова А. Д., Ахмедова Т. Н.
Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку

Мета дослідження: вивчення частоти виникнення різних акушерських ускладнень, що супроводжуються маловоддям, і визначення особливостей методів розродження у даного контингенту породіль.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 100 історій пологів вагітних і породіль із маловоддям. Встановлено, що в 54% випадків причиною маловоддя був передчасний розрив плодових оболонок, в 10% – затримка внутрішньоутробного розвитку плода, в 19% – мертвий плід, в 8% – вади внутрішньоутробного розвитку плода, в 9% – прееклампсія середньої тяжкості і тяжка прееклампсія.
Частота спонтанних пологів у породіль із маловоддям становила 51%, індукованих пологів – 12%. У 37% була проведена операція кесарева розтину.
Результати. Дослідження спонтанних пологів (n=51) дозволило встановити, що у 47% відзначалися дуже ранні передчасні пологи, у 41,1% – ранні передчасні пологи, у 11,8% – власне ранні передчасні пологи.
Вивчення індукованих пологів (n=12) дозволило виявити, що показаннями до пологостимуляції були мертвий плід (n=9) і вади внутрішньоутробного розвитку плода (n=3). У 83,3% випадків пологозбудження проводили в 22–28 тиж, в 16% – в 29–31 тиж.
Заключення. У вагітних і породіль із маловоддям частота кесарева розтину становила 37%. Найбільш частими показаннями до оперативного розродження були мертвий плід, рубець на матці – 100%, важка прееклампсія – 18,2%, передчасний розрив плодових оболонок – 13,2%, сідничне передлежання і гостра гіпоксія плода – 12,1%. Установлено, що маловоддя у вагітних та породіль є фактором високого ризику розвитку передчасних пологів.
Ключові слова: маловоддя, мертвий плід, вади внутрішньоутробного розвитку плода, передчасний розрив плодових оболонок, передчасні пологи.

Література:

1. Баев О.Р., Васильченко О.Н., Кан Н.Е. Преждевременный разрыв плодных оболочек (преждевременное излитие вод): клинические рекомендации // Ж. Акуш. и гинекол. – 2013. – № 9. – С. 123–130.

2. Дмитриенко К.В. Родоразрешение женщин с преждевременным излитием околоплодных вод при доношенной беременности с учетом параметров воспалительного ответа: Дисс. … к.м.н. – Барнаул, 2014. – 123 с.

3. Исенова С.Ш., Адамзатова А.Б., Амиртаев Ш.М. Мониторинг внутриутробного состояния плода при дородовом разрыве плодных оболочек (ДРПО) //Вестник КазНМУ. – 2014. – № 4. – С. 1–6.

4. Bornstein J., Ohel G., Sorokin Y., Reape K.Z., Shnaider O. Effectiveness of a novel home-based testing device for the detection of rupture of membranes // Am.J.Perinatol. – 2009. – Vol. 26, № 1. – Р. 45–50. https://doi.org/10.1055/s-0028-1095183; PMid:18979414

5. Cobo T., Palacio M., Martinez-Terron M., Navarro-Sastre A., Bosch J. Clinical and inflammatory markers in amniotic fluid as predictors of adverse outcomes in preterm premature rupture of membranes//Am.J.Obstet. Gynecol. – 2011. – Vol. 205, № 2. – Р. 126–132. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.03.050

6. Lee S.M., Park K.H., Jung E.Y., Jang J.A., Yoo Ha-Na. Frequency and clinical significance of chort cervix in patients with preterm premature rupture of membranes//PLOS ONE. – 2017. – № 30. – Р. 1–13.

7. Mahmoud M.R., Hamela F., Mouhamed M.M., Kamel M.M. Placental Alpha Microglobulin-1 Detection in Cervico-vaginal Secretions in the Diagnosis of Preterm Premature Rupture of The Membranes // Eur.Int. J.Science Technology. – 2015. – Vol. 4, № 5. – Р. 21–31.

8. Mishra S., Joshi M. Premature Rupture of Membrane-Risk Factors: A Clinical Study // Int.J.Contemporary Medical Research. – 2017. – Vol. 4, № 1. – Р. 77–83.

9. Pasquier J.C., Doret M.D. Fetal membranes: embryological development, structure and the physiopathology of the preterm premature rupture of membranes // Am. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris). – 2008. – Vol. 37, № 6. – Р. 579–588. https://doi.org/10.1016/j.jgyn.2007.12.001; PMid:18424017