• Особливості метаболізму нейтрофілів і лімфоцитів крові при хронічному тонзиліті у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу
ua До змісту Повний текст статті

Особливості метаболізму нейтрофілів і лімфоцитів крові при хронічному тонзиліті у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):14-19; doi 10.15574/SP.2018.93.14

Лайко А. А., Гавриленко Ю. В., Карась А. Ф., Карась Г. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ, Україна

Мета: вивчення активності основних ферментів енергетичного обміну в нейтрофілах і лімфоцитах крові на основі їх цитохімічного дослідження при хронічному тонзиліті (ХТ) у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу (ЦД-1).
Матеріали і методи. За період 2015–2016 років у дослідження було відібрано 51 дитину віком від 6 до 12 років, з них 27 хлопчиків і 24 дівчинки. У першу (основну) групу ввійшло 30 дітей (середній вік 9,5±0,4 року), у яких було діагностовано ХТ у поєднанні з ЦД-1. У другу групу (контрольну) — 11 осіб з діагнозом ХТ без ЦД-1 (середній вік 9,4±0,8 року). Третю групу склали 10 практично здорових дітей без вказаних захворювань та супутньої патології (середній вік 8,7±1,1 року). Тривалість ЦД-1 у дітей становила від 5 до 10 років. Усім дітям проведено цитохімічне дослідження сукцинатдегідрогенази (СДГ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), гідролітичних ферментів кислої (КФ) та лужної (ЛФ) фосфатаз.
Результати. Встановлено характерні особливості метаболізму, виразні відмінності активності ферментів енергетичного забезпечення та гідролітичних процесів у лейкоцитах крові при ХТ у дітей із ЦД-1. У дітей основної групи встановлено достовірне зниження активності ферменту СДГ у нейтрофілах і лімфоцитах крові при паралельному підвищенні активності ферменту гліколізу ЛДГ та зниженні активності гідролітичних ферментів КФ та ЛФ порівняно з групою контролю.
Висновки. Отримані результати доповнюють наукові дані про коморбідний перебіг ХТ і ЦД-1 у дитячому віці. Порушення функціональної активності досліджуваних ферментів впливає на забезпечення бактерицидного та імунологічного захисту та зумовлює важчий перебіг загострень хронічних захворювань.
Ключові слова: хронічний тонзиліт, цитохімічне дослідження, цукровий діабет 1-го типу, діти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Барычева ЛЮ, Ердни-Горяєва НА, Александрович ГА. (2014). Функциональное состояние нейтрофильных гранулоцитов и маркеров апоптоза при сахарном диабете 1 типа у детей. Сахарный диабет. 3:77—82.

2. Бирюкова ЕВ, Гуров АВ, Юшкина МА. (2012). Сахарный диабет и гнойно-воспалительные заболевания ЛОР-органов. Сахарный диабет. 2: 54—59.

3. Вдовіченко НІ, Тупотілов ОВ, Бойко АА, Коляда ОМ. (2015). Особливості порушень гуморальної ланки імунітету у хворих на хронічний тонзиліт при наявності цукрового діабету та їх корекція. Annals of Mechnikov Institute. 2: 215—219.

4. Гавриленко ЮВ, Лайко АА, Карась АФ, Карась ГА. (2018). Цитохімічне дослідження клітин крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1 типу. SciencеRise: Medical Science. 3 (23): 13—17.

5. Маркевич ВЕ, Глущенко НВ, Радченко ІП. (2011). Стан енергетичного забезпечення та його корекція у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. Здоровье ребенка. 35(8): 65—69.

6. Шишкова ВН. (2015). Особенности развития острого и хронического воспаления верхних дыхательных путей у пациентов с сахарным диабетом. Consilium Medicum. 17(4): 40—43.

7. Casqueiro J, Casqueiro J, Alves C. (2012). Infections in patients with diabetes mellitus: A review of pathogenesis. Indian J Endocr Metab. 6: 27—36.

8. Hodgson K, Morris J, Bridson T, Govan B, Rush C, Ketheesan N. (2015). Immunological mechanisms contributing to the double burden of diabetes and intracellular bacterial infections. Immunology. 144(2): 171—185. https://doi.org/10.1111/imm.12394; PMid:25262977 PMCid:PMC4298412

9. Gordin D, Forsblom C. (2008). Acute hyperglycaemia induces an inflammatory response in young patients with type 1 diabetes. Ann Med. 40 (8): 627—633. https://doi.org/10.1080/07853890802126547; PMid:18608123

10. Lo HCh, Lin SCh. (2004). The relationship among serum cytokines, chemokine, nitric oxide, and leptin in children with type 1 diabetes mellitus. Clinical Biochemistry. 37: 666—672. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2004.02.002; PMid:15302608

11. Muller JA, Hoepelman IM, Rutten HM. (2009). Increased Risk of Common Infections in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus. Clinical Infectious Diseases. 29: 281—288.

12. Zielinski LP, Smith AC, Smith AG, Robinson AJ. (2016). Metabolic flexibility of mitochondrial respiratory chain disorders predicted by computer modelling. Mitochondrion. 31: 45—55. https://doi.org/10.1016/j.mito.2016.09.003; PMid:27697518 PMCid:PMC5115619

Стаття надійшла до редакції 10.03.2018 р., прийнята до друку 19.09.2018 р.