• Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі
До змісту

Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):57–61; doi 10.15574/HW.2017.120.57

Диндар О. А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Проблема ожиріння і метаболічного синдрому серед жіночого населення України, ураховуючи сучасні тенденції до збільшення віку реалізації репродуктивної функції, є надзвичайно актуальною. Поширеність метаболічного синдрому у жінок репродуктивного віку становить 6–35%, порушення репродуктивної функції діагностують у 30–35% жінок.

Мета дослідження: вивчення особливостей метаболічних порушень та гормонального стану репродуктивної системи жінок з ожирінням і метаболічним синдромом на прегравідарному етапі залежно від індексу маси тіла та вираженості метаболічного синдрому.

Матеріали та методи. Було обстежено 124 жінки з ожирінням і метаболічним синдромом, що звернулись по допомогу на прегравідарному етапі, та 53 жінки, що не мали в анамнезі соматичної і гінекологічної патології. Проведено антропометричне дослідження, визначення рівня артеріального тиску, вивчення вуглеводного і ліпідного обмінів, оцінювання ендокринного статусу репродуктивної системи, ультразвукове дослідження органів малого таза.

Результати. У жінок репродуктивного віку виявлено підвищення рівнів загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності та зниження – ліпопротеїдів високої щільності з превалюванням IIb і ІV типів дисліпідемії. Інсулінорезистентність виявлена у 28,3% жінок з І, у 47,4% – з II і у 69,7% – з III ступенем ожиріння. Метаболічний синдром виявлено у 79,2% пацієнток з ожирінням I, у 94,7% – ІІ і у 100% – III ступеня. Кількість компонентів метаболічного синдрому прямо пропорційно корелює зі ступенем тяжкості ожиріння. Індекс фертильності при ІІІ ступені ожиріння зріс до 2,7, гіпоестрогенію відзначено при І ступені, гіперестрогенію – у 50,7% жінок – при ІІ і ІІІ ступенях ожиріння, прогестеронова недостатність виявлена у 66,9%, гіперандрогенія – у 58,8%, зниження рівня секс-зв’язувального глобуліну – у 83,0% спостережень.

Заключення. Патологічні зміни гормонального статусу репродуктивної системи жінок на прегравідарному етапі прямо пропорційно залежать від індексу маси тіла, кількості компонентів метаболічного синдрому та дисметаболічних порушень.

Ключові слова: ожиріння, метаболічний синдром, планування вагітності.

Литература:
1. Андрієць О.А. Взаємозалежність ожиріння та розладів менструальної функції у дівчаток препубертатного віку /О.А. Андрієць, Н.М. Олексина, А.В. Андрієць //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – № 4. – С. 18–21.

2. Астахов В.М. Перинатальні ускладнення у жінок з аліментарно-конституціональним ожирінням / В.М. Астахов, Л.П. Шелестова // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2012. – С. 191–193.

3. Бенюк В.О. Гістоморфологічний стан плаценти при передчасних пологах / В.О. Бенюк, О.А. Диндар, О.М. Грабовий//Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 2. – С. 67–69.

4. Венцківський Б.М. Новий підхід до профілактики плацентарної недостатності у жінок з ожирінням / Б.М. Венцківський, М.Є. Яроцький, В.О. Товстановська //Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2013. – С. 87–88.

5. Вороненко Н.Ю. Метаболічний синдром та дисфункція жирової тканини у жінок/ Н.Ю. Вороненко// Здоровье женщины. – 2013. – № 5. – С. 65–71.

6. Гнатко О.П. Розвиток прееклампсії у жінок з порушенням репродуктивного здоров’я на тлі метаболічного синдрому / О.П. Гнатко, Ю.Л. Марущенко //Здоровье женщины. – 2013. – № 5. – С. 117.

7. Корчинська О.О. Роль адипокінів у виникненні інсулінорезистентності та порушенні репродуктивної функції у жінок з ожирінням /О.О. Корчинська, О.В. Онисько, М.І. Тюшко// Проблеми клінічної педіатрії. – 2012. – № 1–2 (15–16) – С. 50–55.

8. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. Биохимия человека в 2 т. – М.: «Мир», 2003. – I т. – 540 с.; ІІ т. – 525 с.

9. Despres J.P. Role of deep abdominal fat in the association between regional adipose tissue distribution and glucose tolerance in obese women / Despres J.P., Nadeau A., Temblay A. et al. //Diabetes. – 2013. – Vol. 38, № 3. – P. 304–309. https://doi.org/10.2337/diabetes.38.3.304; https://doi.org/10.2337/diab.38.3.304

10. Fendri S. Insulin sensitivity, insulin action, and fibrinolysis activity in nondiabetic and diabetic obese subjects. Metabolism / S. Fendri, B. Roussel, B. Lormeau / Clinical & Experimental. – 2013. – Vol. 47, № 11. – P. 1372–1375. https://doi.org/10.1016/S0026-0495(98)90307-9

Зміст журналу Текст статті