• Особливості менструальної функції у жінок з безплідністю на тлі патології щитоподібної залози
ua До змісту

Особливості менструальної функції у жінок з безплідністю на тлі патології щитоподібної залози

HEALTH OF WOMAN.2017.6(122):40–44; doi 10.15574/HW.2017.122.40

Романенко Т. Г., Чайка О. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: виявлення особливостей порушень менструального циклу (ПМЦ) у жінок з безплідністю на тлі захворювань щитоподібної залози (ЩЗ).

Матеріали та методи. Згідно з метою наукового дослідження було обстежено 50 жінок з безплідністю та ПМЦ на тлі захворювань ЩЗ, які увійшли в основну групу (І група). У пацієнток групи порівняння (ІІ група; n=30) спостерігалось ПМЦ без патології ЩЗ.

Пацієнтки І групи залежно від типу ПМЦ та функціонального стану ЩЗ були розподілені таким чином: 8 пацієнток мали гіпоменструальний синдром на тлі гіпотиреозу, 7 пацієнток – на тлі гіпертиреозу та 17 пацієнток – на тлі еутиреоїдного зоба. У 4 пацієнток було діагностовано ПМЦ за типом гіперполіменореї на тлі гіпотиреозу, у 12 – на тлі гіпертиреозу та у 2 пацієнток – на тлі еутиреозу.

Результати. Застосування розробленого алгоритму обстеження жінок з безплідністю дозволило збільшити показник виявлення у них поєднаної патології у формі захворювань ЩЗ та порушень менструальної функції.

Заключення. У групі жінок з безплідністю на тлі захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) та супутніх порушень менструальної функції зафіксовано достовірні порівняно з жінками з безплідністю та порушеннями менструального циклу, але без патології ЩЗ, зміни і особливості показників секреції спектра вивчених гормонів, що відповідають клінічним варіантам поєднаної патології.

Ключові слова: порушення менструального циклу, патологія щитоподібної залози, безплідність.

Література

1. Наказ МОЗ України від 13.04.2016 р. № 353 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аномальних маткових кровотечах (Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі».

2. Кроненберг Генри М., Мелмед Шломо, Полонский Кеннет С., Ларсен Рид П. Эндокринология по Вильямсу. – М.: РидЭЛСИВЕР, 2011. – 416 с.

3. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии. – М.: Изд. группа ГЭОТАР-Медиа, 3-е издание, переработанное, 2013. – 272 с.

4. Krassas G.E., Poppe K., Glinoer D. Thyroid function and human reproductive health. Endocr. Rev. 2010; 31:702-55. https://doi.org/10.1210/er.2009-0041; PMid:20573783

5. Twig G., Shina A., Amital H., Shoenfeld Y. Pathogenesis of infertility and recurrent pregnancy loss in thyroid autoimmunity. J Autoimmun 2012; 38:275–81. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2011.11.014; PMid:22218218

6. Artini P.G., Uccelli A., Papini F., Simi G. et al. Infertility and pregnancy loss in euthyroid women with thyroid autoimmunity. Gynecol Endocrinol 2013; 29:36–41. https://doi.org/10.3109/09513590.2012.705391; PMid:22835333

7. Вихляева Е.М. Руководство по эндокринной гинекологии. – М.: МИА, 2006. – С. 630–653.

8. Подзолкова Н.М. Исследование гормонального статуса женщины в практике гинеколога/ Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 64 с.

 

Зміст журналу Текст статті