• Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку
ua До змісту

Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):102–106; doi 10.15574/HW.2018.132.102

Флаксемберг М. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекологїї ім. акад. О.М. Лук’янової НАМНУ», м. Київ

Мета дослідження: визначення і детальне вивчення виникнення предикторів лейоміоми матки, розроблення методів лікування і реабілітації репродуктивної функції залежно від виду і локалізації вузлів.

Матеріали та методи. Були обстежені і проліковані 250 пацієнток з міомою матки. Проведено аналіз анамнестичних даних, з урахуванням як об’єктивних, так і суб’єктивних, аналіз анамнестичних даних близьких родичів (материнська і батьківська лінії), супутньої генітальної та екстрагенітальної патології.

Результати. Найбільш численна група пацієнток з міомою матки, за даними дослідження, у вікових групах 26–35 років (32%) і 36–40 років (28,4%), які найбільш соціально і репродуктивно активні. У цій категорії превалювали жінки з вищою освітою (33,6%) і соціальним статусом (30,4% і 22,4%). Перенесені запальні захворювання статевих органів були відзначені у 48% жінок, обтяжений гінекологічний анамнез (аборти, викидні) – у 42,4%.

Заключення. Для даної категорії пацієнток характерний високий відсоток патології ендометрія – 60,8%, а також супутнього аденоміозу – 34% і спайкового процесу органів малого таза – 34%.

Ключові слова: клінічний перебіг, міома матки, репродуктивний вік.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Корнацька А.Г. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (Огляд літератури) / Корнацька А.Г., Ракша І.І., Колесніченко І.С., Чубей Г.В.// Здоровье женщины. – 2015. – № 1 (97). – С. 10–12.

2. Корнацька А.Г. Особливості анатомо-функціонального стану органів малого таза та генеративної функції у жінок з лейоміомою матки / Корнацька А.Г., Колесніченко І.С., Флаксемберг М.А., Ревенько О.О.//Здоровье женщины. – К., 2014. – № 10 (96). – С. 134–136.

3. Doherty L. Uterine fibroids:clinical manifestations and contemporary management / Doherty L., Mutlu D., Sinclair D., Taylor H // Reprod Sci. – 2014. – V. 21. – P. 1067–1092. https://doi.org/10.1177/1933719114533728; PMid:24819877

4. Wise L.A. Epidemiology of Uterine Fibroids: From Menarche to Menopause / L.A. Wise, S.K. Laughlin-Tommaso// Clin. Obstet. Gynecol. –2016 Mar. – Vol. 59 (1). – P. 2–24. https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000164; PMid:26744813 PMCid:PMC4733579

5. Веропотвелян П.Н. Современные представление о миоме матки и ее лечении / Веропотвелян П.Н., Веропотвелян Н.П., Цехсмистренко И.С., Бондаренко А.А.// Здоровье женщины. – К., 2016. – № 7 (113). – С. 16–22.

6. Styer A.K. The Epidemiology and Genetics of Uterine Leiomyoma / A.K. Styer, B.R. Rueda // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. – 2016 Jul. – Vol. 34. – P. 3. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2015.11.018; PMid:26725703

7. Гойда Н.Г. Основні досягнення виконання Державної програми «Р» за 2005–2015 р. / Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Майструк Г.П. // Здоровье женщины. – 2016. – № 4. – С. 14–16.

8. Жилка Н.Я. Інноваційні підходи до лікування лейоміоми матки / Жилка Н.Я. // Здоровье женщины. – К., 2016. – № 7 (113). – С. 104–106.

9. Sangkomkamhang U.S. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids /P. Lumbiganon, M. Laopaiboon, B.W. Mol //Cochrane Database Syst Rev. – 2013. – V. 2. – CD008994. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008994.pub2

10. Кулаков В.И. Новые подходы к лечению миомы матки. Мнение эксперта /Кулаков В.И.// Проблемы репродукции. – 2014. – № 2. – С. 57–58.

11. Yerushalmi G.M. Vaginal mifepristone for the treatment of symptomatic uterine leomyomata: an open-label study /Y. Gilboa, A. Jakobson-Setton, Y. Tadir, C. Goldch-mit, D. Kats, D.S. Seidman // Fertil Steril. – 2014. – V. 101. – P. 496–500. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.10.015; PMid:24220703

12. Миома матки: от дискуссий к инновациям. Практические рекомендации /В.Е. Радзинский, И.Ф. Фаткулин, А.Р. Баканова, Т.А. Добрецова. – М.: Редакция журнала Status Praesens, 2014. – 16 c.

13. Лебедев В.А. Спорные и нерешенные вопросы лечения и профилактики миомы матки у больных репродуктивного периода / В.А. Лебедев, А.И. Давыдов, В.М. Пашков // Трудный пациент. – 2013.– № 11 (8–9). – С. 14–19.

14. Звычайный М.А. Гиперпластический синдром репродуктивной системы у женщин в перименопаузе: тактика консервативной терапии и реабилитации/ Звычайный М.А., Воронцова А.В., Чилова А.Л., Федотовских И.В.// Гинекология. – 2014. – № 1. – С. 44–48.