• Особливості клінічного перебігу алергічних захворювань у дітей при застосуванні у комплексній терапії вітаміну Д.
До змісту

Особливості клінічного перебігу алергічних захворювань у дітей при застосуванні у комплексній терапії вітаміну Д.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):83-88; doi 10.15574/SP.2014.59.83

 

Особливості клінічного перебігу алергічних захворювань у дітей при застосуванні у комплексній терапії вітаміну Д.

 

Тяжка О. В., Сельська З. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

 

Мета: оцінити особливості клінічного перебігу алергічних захворювань у дітей при застосуванні у комплексній терапії вітаміну Д.

 

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 53 дітей з алергічними захворюваннями — бронхіальною астмою, атопічним дерматитом та алергічним ринітом. Усім дітям визначався 25(ОН)Д у сироватці крові. Серед пацієнтів були діти, які отримали один курс вітаміну Д, та хворі, яким вітамін Д призначався двома курсами, після чого у них визначався 25(ОН)Д у сироватці крові. Контрольну групу склали діти з алергічними захворюваннями, яким вітамін Д не застосовувався. Визначення гідроксикальциферолу проводили за допомогою електрохемілюмінісцентного методу. Оцінка забезпеченості вітаміном Д проводилась відповідно до класифікації M.F. Holick et al. (2011). 

 

Результати. У всіх (100%) дітей, яким визначався рівень вітаміну Д у сироватці крові, було встановлено дефіцит 25(ОН)Д, середній показник — 22,54 нмоль/л. Лікування вітаміном Д проведено у 31 дитини, яка отримувала 2000 МО водорозчинного вітаміну Д3 щодня протягом двох місяців. У дітей з алергічними захворюваннями, яким застосовувався вітамін Д, не вдалося досягнути нормальних показників 25(ОН)Д у сироватці крові, однак у них відмічалось зменшення частоти та тривалості епізодів загострення хвороби, полегшення перебігу захворювання, покращання загального стану, зменшення епізодів ГРІ протягом року. 

 

Висновки. Застосування вітаміну Д сприяє полегшенню перебігу алергічних захворювань та покращенню загального стану хворих, що вказує на доцільність його призначення у комплексній терапії даної категорії хворих.

 

Ключові слова: діти, алергічні захворювання, вітамін Д, клініка, лікування.

Література:

1. Волосовець ОП, Кривопустов СП, Слюсар НА. 2009. Атопічний дерматит та пробіотики. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекол. 1: 6—13.

2. Герасимов ОВ. 2013. Загальна якість життя дітей хворих на бронхіальну астму. Укр мед альм. 2(16): 103—106.

3. Іванців-Гріга ІС. 2009. Оптимізація вигодовування немовлят з групи підвищеного ризику реалізації харчової алергії. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекол. 2: 28—30.

4. Квашніна ЛВ, Родіонов ВП, Оніськова ОВ. 2011. Застосування вітаміну D та його препаратів у сучасній педіатрії. Совр педиатрия. 6(40): 68—71.

5. Марушко ТВ. 2012. Роль елімінаційної терапії у лікуванні алергічного риніту у дітей. Совр педиатрия. 3(43): 73—78.

6. Holick MF, Binkley NC, Bischoff Ferrari HA. 2011. Evalution, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 96(7): 1911—19. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2011-0385; PMid:21646368

7. Holick MF. 2008. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr. 87: 1080—1086.

8. Brehm JM, Celedon JC, Soto-Quiros ME et al. 2009. The level of vitamin D and markers of severity of asthma in children in Costa Rica. J Respir Critical Care Med. 179: 765—771. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200808-1361OC; PMid:19179486 PMCid:PMC2675563

9. Li F, Peng M, Jiang L et al. 2011. Vitamin D deficiency is associated with decreased lung function in Chinese adults with asthma. Breathing Epub. 81(6): 469—475. http://dx.doi.org/10.1159/000322008

10. Chinellato I, Piazza M, Sandri M et al. 2011. Vitamin D serum levels and markers of asthma control in Italian children. J Pediatr. 158(3): 437—441. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.08.043; PMid:20870246