• Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників
До змісту

Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):128–131; doi 10.15574/HW.2017.122.128

Матвійків Н. І., Макарчук О. М.
Івано-Франківський національний медичний університет

Відомо, що шийка матки є гормонозалежним органом, що свідчить про певну спільність патогенетичних механізмів, які є підґрунтям для розвитку фонових процесів у шийці матки.

Мета дослідження: оцінювання особливостей гормонального статусу фонових захворювань шийки матки (ФЗШМ) у жінок репродуктивного віку із доброякісними пухлинами яєчників.

Матеріали та методи. Проведене оцінювання стану гормонального гомеостазу шляхом дослідження стероїдних та гонадотропних гормонів у крові жінок із ФЗШМ та функціональними кістами яєчників (основна (перша) група – 60 пацієнток) та жінок із оперативними втручаннями на придатках з приводу пухлинних новоутворень (група порівняння (друга) – 60 пацієнток). У контрольну групу увійшли 20 здорових жінок.

Результати. Проведені бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження виявили високі показники інфікованості урогенітальною інфекцією у жінок обох досліджуваних груп (94,2%). Особливо привертає увагу високий ступінь інфікованості слизових оболонок урогенітального тракту у пацієнток першої групи дослідження. Під час проведення розширеної кольпоскопії у пацієнток першої групи у 2,9 разу частіше було виявлено ектопію циліндричного епітелію, удвічі частіше – ендометріоз шийки матки та поліпи, у 13,3% – діагностовано кондиломатозний цервіцит як прояв папіломавірусної інфекції, тоді як у другій групі у 2,5 разу частіше діагностовано ендоцервіцит та у 1,8 разу частіше – ерозований ектропіон шийки матки (р<0,05). Слід зазначити, що у 94 (78,9%) випадках цитологічні мазки були класифіковані за II типом цитограми – запальний тип мазка, із них у 32,5% були виявлені проліферативні зміни епітелію. У пацієнток обох досліджуваних груп спостерігалася тенденція до підвищення у крові концентрації пролактину у 1,8 разу та тестостерону – у 1,6 разу, що є свідченням функціональної гіперпролактинемії та гіперандрогенемії у даної категорії жінок.

Заключення. У пацієнток із ендокринною дисфункцією на тлі пухлинних новоутворень придатків та фоновими захворюваннями шийки матки частіше відзначали ектопію циліндричного епітелію, проліферувальний ендоцервікоз та ендометріоз шийки матки, що, очевидно пов’язано зі значним відсотком інфікування у даній групі, у тому числі і вірусної етіології, а також з тривалими дисгормональними змінами репродуктивної сфери жіночого організму.

Ключові слова: доброякісні пухлини яєчників, фонові захворювання шийки матки, гормональний статус, мікробіоценоз піхви.

Литература

1. Вознесенская Н.В. Диагностическая значимость метода изучения морфологии цервикальной слизи для оценки уровня гормональной насыщенности в динамике менструального цикла /Н.В. Вознесенская, И.В. Кожемятова, М.Л. Албутова // Материалы Всероссийской конференции «Инновационные технологии ранней диагностики и лечения в медицинской практике». – Ульяновск, 2009. – С. 84–89.

2. Герасимова Т.В. Оптимізація діагностики та лікування функціональних кист яєчників /Т.В. Герасимова //Медицинские аспекты здоровья женщины. – № 5 (80). – 2014. – С. 65–73.

3. Григорян О.Р. Роль эндогенных половых стероидов в генезе предраковых заболеваний и рака шейки матки при эндокринопатиях /О.Р. Григорян, Ж.А. Ужегова, Е.Н. Андреева// Проблемы эндокринологии. – 2007. – Т. 53, № 2. – С. 15–19.

4. Жук С.И. Состав микрофлоры кишечника и влагалища у женщин раннего репродуктивного возраста на фоне дисгормональных расстройств / С.И. Жук, Е.А. Ночвина // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2006. – С. 273–276.

5. Кулаков В.И. Изменения репродуктивной системы и их коррекция у женщин с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников / В.И. Кулаков, Р.Г. Гатаулина, Г.Т. Сухих – М.: Триада-Х, 2005–256 с.

6. Роговская С.И. Распространенность папилломавирусной инфекции в России /С.И. Роговская, И.В. Михеева, О.Ю. Шипулина, Г.Н. Минкина, Н.М. Подзолкова, В.Е. Радзинский, Г.А. Шипулин // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2012. – № 1. – С. 25–33.

7. Юнгер В.І. Оцінка мікробіоценозу піхви при фонових процесах шийки матки на тлі місцевої імунокорекції /В.І. Юнгер //Таврический медико-биологический вестник. Труды Крымского государственного университета им. С.И. Георгиевского. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. – 2010. – Т. 149, ч. IV. – C. 303.