• Особливості функціональних резервів серцево-судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та виявлених порушень
До змісту

Особливості функціональних резервів серцево-судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та виявлених порушень

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):92-98; doi 10.15574/SP.2017.81.92

Марушко Ю. В., Гищак Т. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Використання велоергометрії (ВЕМ) у динаміці лікування хворих з первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ) дає можливість оцінити реакцію артеріального тиску (АТ) на дозоване фізичне навантаження, надати характеристику толерантності до фізичного навантаження, процесів споживання кисню міокардом і міокардіальних резервів, що має значення для контролю ефективності терапії.

Мета: покращити результати терапії ПАГ шляхом включення до стандартної схеми лікування комбінованого препарату магнію і піридоксину (Магне-В6) і контролю ефективності терапії із застосовуванням ВЕМ.

Пацієнти і методи. Обстежено 43 дитини з ПАГ (лабільною і стабільною І ступеня) віком 10–17 років. Проведено загальноклінічне обстеження, пробу Руф'є, ВЕМ, визначення рівня магнію у сироватці крові в динаміці комплексного лікування. Першу групу склали 18 дітей з рівнем магнію в сироватці крові <0,8 ммоль/л, яким до стандартної схеми лікування додатково призначали Магне-В6. До другої групи ввійшло 25 дітей із рівнем магнію в сироватці крові >0,8 ммоль/л, які отримували тільки стандартне лікування.

Результати. У дітей І групи було виявлено менші значення (р<0,05) функціональних резервів серця за пробою Руф'є (14,93±1,02 і 10,63±0,81 бала відповідно у І та ІІ групі) і ВЕМ, підвищене і неекономне використання резервів міокарда (ІЕРС — 0,24±0,01 у.о. у першій і 0,30±0,02 у.о. у другій групі), знижену активність киснетранспортної системи (ВМСК — 35,50±0,18 мл/хв/кг і 44,0±2,11 мл/хв/кг у І та ІІ групі відповідно). На тлі комплексного лікування із застосуванням Магне-В6 через 1–3 місяці покращилися результати добового моніторингу АТ та ВЕМ, підвищилася рівень магнію у сироватці крові і толерантність до фізичного навантаження.

Висновки. При ПАГ у дітей спостерігаються зниження функціональних резервів міокарда та їх підвищене і неекономне витрачання під час фізичного навантаження. Дефіцит магнію при ПАГ у дітей поглиблює порушення адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження, що проявляється зниженням функціонального резерву серця за пробою Руф'є, низьким рівнем показників загальної працездатності і функціональних резервів за ВЕМ. Включення в стандартну схему лікування дітей з лабільною і стабільною ПАГ І ступеня препарату Магне-В6 сприяє покращенню результатів лікування. Спостерігається зменшення коливань САТ, що провокуються фізичним навантаженням, підвищується активність киснетранспортної системи, покращується переносимість фізичного навантаження.

Ключові слова: діти, первинна артеріальна гіпертензія, дефіцит магнію, велоергометрія.

Література

1. Гищак Т. В. Дефицит магния и его коррекция у детей с первичной артериальной гипертензией / Т. В. Гищак, Ю. В. Марушко, А. С. Злобинец // Актуальные проблемы педиатрии: материалы 17 съезда педиатров России, Москва, 14—17 февр. 2013 г. — Москва, 2013. — С. 386.

2. Коровина Н. А. Применение препаратов магния при сердечно-сосудистых заболеваниях у детей / Н. А. Коровина, Т. М. Творогова, Л. П. Гаврюшова // Лечащий врач. — 2006. — № 3. — С. 10—13.

3. Марушко Ю. В. Вплив комбінованого препарату магнію на астенічні прояви та якість нічного сну у дітей з первинною артеріальною гіпертензією / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак //

Современная педиатрия. — 2013. — № 3 (51). — С. 94—99.

4. Марушко Ю. В. Корекція недостатності магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом та первинною артеріальною гіпертензією: методичні рекомендації для лікарів / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак. — Київ, 2012. — 30 с.

5. Марушко Ю. В. Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак // Совремнная педиатрия. — 2014. — № 7 (63). — С. 12—16.

6. Golf S. W. On the significance of magnesium in extreme physical stress / Golf S. W., Bender S., Gruttner J. // Cardiovasc Drugs Ther. — 1998. — № 12 (2). — Р. 197—202. https://doi.org/10.1023/A:1007708918683; https://doi.org/10.1023/A:1007787328732; PMid:9794094

7. Oral magnesium supplementation in insulin-requiring Type 2 diabetic patients / de Valk H. W., Verkaaik R., van Rijn H. J. [et al.] // Diabet Med. — 1998. — № 15 (6). — Р. 503—507. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9136(199806)15:6<503::AID-DIA596>3.3.CO;2-D; https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9136(199806)15:6<503::AID-DIA596>3.0.CO;2-M

8. The effects of magnesium supplementation on exercise performance / Finstad E. W., Newhouse I. J., Lukaski H. C. [et al.] // Med. Sci. Sports Exerc. — 2001. — № 33 (3). — Р. 493—498. https://doi.org/10.1097/00005768-200103000-00024; PMid:11252079

Зміст журналу Текст статті