• Особливості екзокринної функції підшлункової залози і непереносимості лактози у недоношених дітей
ua До змісту Повний текст статті

Особливості екзокринної функції підшлункової залози і непереносимості лактози у недоношених дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.8(96):42-49; doi 10.15574/SP.2018.96.42

Хасанова С. С., Камілова А. Т.
Республіканський перинатальний центр МОЗ Республіки Узбекистан, м. Ташкент
Республіканський спеціалізований науковопрактичний медичний центр педіатрії МОЗ Республіки Узбекистан, м. Ташкент

У літературі існують нечисленні дані щодо рівнів фекальної еластази (ФЕ) у недоношених і доношених новонароджених, а дані щодо частоти лактазної недостатності (ЛН) у новонароджених з різним терміном гестації суперечливі.

Мета — визначити активність панкреатичної еластази і лактази у недоношених дітей до 32 тижнів.

Матеріали і методи. У дослідження були включені 54 дитини, народжені у терміні від 22 до 32 тижнів гестації, і 8 здорових доношених дітей (контрольна група). Усім дітям на 13–14'й день життя, крім загальноприйнятого обстеження, проводили аналіз кала на наявність вуглеводів методом Бенедикта та визначення рівня ФЕ за допомогою імуноферментного аналізу.

Результати. До 14 дня життя у дітей з гестаційним віком (ГВ) від 22 до 27 тижнів встановлено панкреатичну недостатність легкого ступеня, середні показники ФЕ у цій групі склали 166,6±64,6 мг/г та мали достовірні відмінності порівняно з показниками доношених дітей, які склали 326,0±26,0 мг/г (р<0,050). У дітей з ГВ при народженні від 28 до 32 тижнів до кінця другого тижня життя значення панкреатичної еластази були значно вищими та склали 278,6±10,3 мг/г (р>0,050), і хоча вони були нижчими від показників у доношених дітей, різниця була недостовірною (t=1,72). Результати проби Бенедикта продемонстрували підвищення рівня граничних значень у 25 (46,3%) обстежених дітей.

Висновки. У недоношених з ГВ 22–27 тижнів до двотижневого віку встановлена панкреатична недостатність легкого ступеня, у недоношених дітей з ГВ 28–32 тижні показники ФЕ були нижчими, ніж у доношених дітей, але різниця була статистично незначна. Лактазна недостатність зафіксована у 46,3% недоношених дітей до 32 тижнів, клінічні прояви захворювання були неспецифічними та характеризувалися розрідженням випорожнень.

Ключові слова: недоношені діти, мембранне і порожнинне травлення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беляева ИА, Бомбардирова ЕП, Тарзян ЭО. (2012). Дисфункции пищеварения у недоношенных детей. Вопросы современной педиатрии. 11(6): 75—79.

2. Беляева ИА, Турти ТВ, Митиш МД, Зимина ЕП, Ртищева МС, Тарзян ЭО. (2014). Профилактические аспекты вскармливания недоношенных детей грудным молоком. Педиатрическая фармакология. 11; 2: 13—18.

3. Диагностика и комплексная реабилитация перинатальной патологии новорожденных детей. Под. ред. проф. ГВ Яцык (2012). Москва: Педиатр.

4. Добрянский Д, Новикова О, Борисюк O, Дубровна Ю, Салабай З. (2016). Клиническая эффективность смеси с гидролизированным белком в профилактике сниженной толерантности к энтеральному питанию у недоношенных новорожденных с очень низкой массой. Перинатология и Педиатрия. 1(65): 88-94. https://doi.org/10.15574/PP.2016.65.88

5. Захарова ИН, Сугян НГ. (2007). Кишечные младенческие колики и их коррекция. Педиатрия. 2: 87—90.

6. Качурина ДР, Саулебекова ЛО, Алмагамбетова АН. (2008). Особенности психоэмоционального развития и психо-соматических дисфункций у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 51; 2: 41–43.

7. Протокол «Энтеральное вскармливание недоношенных». Клинические рекомендации. (2015). Москва.

8. Рылова НВ. (2018). Панкреатическая эластаза в диагностике функциональных и структурных изменений поджелудочной железы у детей. Практическая медицина. 2(113): 66–69.

9. Burrin DG, Stoll B, Jiang R et al. (2000). Minimal enteral nutrient requirements for intestinal growth in neonatal piglets: how much is enough? Am J Clin Nutr. 71: 1603–10. https://doi.org/10.1093/ajcn/71.6.1603; PMid:10837305

10. Butel MJ, Waligora-Dupriet AJ, Szylit O. (2002). Oligofructose and experimentalmodel of neonatal necrotisingenterocolitis. Br J Nutr. 87 (suppl): 213–9. https://doi.org/10.1079/BJNBJN/2002540; https://doi.org/10.1079/BJN/2002540

11. Durie PR, Hamilton JR et al eds. (1996). Pediatric gastrointestinal disease. Philadelphia: Mosby: 143–61.

12. Erasmus HD, Ludwig-Auser HM, Paterson PG, Sun D, Sankaran K. (2002). Enhanced weight gain in preterm infants receiving lactase-treated feeds: a randomized, double-blind, controlled trial. J Pediatr. 141: 532–7. https://doi.org/10.1067/mpd.2002.127499; PMid:12378193

13. Campeotto F, Kapel N, Kalach N, Raz H. (2002). Low levels of pancreatic elastase 1 in stools of preterm Infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 86: F198-F199. https://doi.org/10.1136/fn.86.3.F198; PMid:11978753 PMCid:PMC1721396

14. Heyman MB. (2006). Lactose intolerance in infants, children andadolescents. Pediatrics. 118: 1279–1286. https://doi.org/10.1542/peds.2006-1721; PMid:16951027

15. Kien CL. (1990). Colonic fermentation of carbohydrate in the premature infant: possible relevance to necrotizing enterocolitis. J Pediatr. 117: 52–8. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(05)81131-X

16. Kolack S, Puntis JWL, Lloyd DR et al. (1990). Ontogeny of pancreatic exocrinefunction. Arch Dis Child. 65: 178–81. https://doi.org/10.1136/adc.65.2.178

17. Kruh J. (1982). Effects of sodium butyrate, a new pharmacological agent, oncells in culture. Mol Cell Biochem. 42: 656–82.

18. Lebenthal E, Lee PC. (1980). Development of functional response in human exocrine pancreas. Pediatrics. 66: 556–60. PMid:6159567

19. Luigi Corvaglia, Vittoria Paoletti, Barbara Battistini, Patrizia Simoni, Giacomo Faldella. (2008). Lack of Correlation Between Fecal Elastase-1 Levels and Fecal Nitrogen Excretion in Preterm Infants. JPGN. 47: 517–521. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181615b4f

20. McClean P, Weaver LT. (1993). Ontogeny of human pancreatic exocrine function. Arch Dis Child. 68: 62–5. https://doi.org/10.1136/adc.68.1_Spec_No.62; PMid:7679890 PMCid:PMC1029173

21. Murray RD, Boutton TW, Klein PD. (1990). Comparitive absorption of [13C] glucose and [13C] lactose by premature infants. Am J Clin Nutr. 51(1): 59–66. https://doi.org/10.1093/ajcn/51.1.59; PMid:2105054

22. Mustafa Tahtaci, Huseyin Koseoglu, Murat Alisik, Oyku Tayfur Yurekli, Gozde Tahtaci, Ozcan Erel, Osman Ersoy. (2018). Association of Low Fecal Elastase-1 and Non-Ulcer Dyspepsia. J Clin Med. 7(6):155. https://doi.org/10.3390/jcm7060155

23. Kori M, Maayan-Metzger A, Shamir R, Sirota L, Dinari G. (2003). Faecalelastase 1 levels in premature and full term infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 88: F106-F108. https://doi.org/10.1136/fn.88.2.F106; PMid:12598497 PMCid:PMC1721524

24. Nani Dharmasetiawani, Agus Firmansyah (2003). Elastase-1 concentration in feces of term and preterm infants aged 0–4 months. Med J Indones. 12: 69–72. https://doi.org/10.13181/mji.v12i2.95

25. Nino DF, Sodhi CP, Hackam DJ. (2016). Necrotizing enterocolitis: new insights into pathogenesis and mechanisms. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 13(10): 590–600. Epub 2016/08/18. https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.119.

26. Nissler K1, Von Katte I, Huebner A, Henker J (2001, Jul). Pancreaticelastase 1 in feces of pretermfants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 33(1): 28–31. PMid:11479404

27. Pezzilli R et al. (2005). The ELISA fecal elastase-1 polyclonal assay reacts with different antigens than those of the monoclonal assay. Pancreas. 31(2): 200–1. https://doi.org/10.1097/01.mpa.0000167002.96641.70; PMid:16025011

28. Maarten R Struyvenberg, Camilia R Martin, Steven D. Freedman. (2017). Practical guide to exocrine pancreatic insufficiency — Breaking the myths. BMC Medicine. 15: 29. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0783-y; PMid:28183317 PMCid:PMC5301368

29. Ralf G Heine, Fawaz Al Refaee, Prashant Bachina, Julie C De Leon, Lanlan Geng, Sitang Gong, Jose Armando Madrazo, Jarungchit Ngamphaiboon, Christina Ong, Jossie M Rogacion Heine et al. (2017). Lactose intolerance and gastrointestinal cow's milk allergy in infants and children — common misconceptions revisited. World Allergy Organization Journal. 10: 41. https://doi.org/10.1186/s40413-017-0173-0

30. Robert J Shulman, William W Wong, E O'Brian Smith. (2005). Influence of changes in lactase activity and small-intestinal mucosal growth on lactose digestion and absorption in preterm infants. Am J Clin Nutr. 81: 472–9. https://doi.org/10.1093/ajcn.81.2.472; PMid:15699237

31. Sanderson IR. (1999). The physicochemical environment of theneonatal intestine. Am J Clin Nutr. 69(5): 1028–1034. https://doi.org/10.1093/ajcn/69.5.1028s; PMid:10232645

32. Sangild PТ, Sjostrom H, Norin O et al. (1995). The prenatal developmentand glucocorticoid control of brush/border hydrolases in thepig small intestine. Pediatr. Res. 37(2): 207–212.

33. Shulman RJ, Schanler RJ, Lau C, Heitkemper M, Ou C-N, Smith EO. (1998). Early feeding, feeding tolerance, and lactase activity in preterm infants. J Pediatr. 133: 645–9. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(98)70105-2

34. Szylit O, Maurage C, Gasqui P et al. (1998). Fecal short-chain fatty acids predictdigestive disorders in premature infants. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 22: 136–41. https://doi.org/10.1177/0148607198022003136; PMid:9586790

35. Vanga RR, Tansel A, Sidiq S, El-Serag HB, Othman MO. (2018, Aug). Diagnostic Performance of Measurement of Fecal Elastase-1 in Detection of Exocrine Pancreatic Insufficiency: Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 16(8): 1220–1228. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.01.027. Epub 2018 Jan 31

36. Von Seebach I, Henker J. (1997). Pancreatic elastase 1 in faeces of preterm and term born infants up to 12 months without insufficiency of exocrine pancreatic function. Abstract from the 21st European Cystic Fibrosis Conference (EW6CF), Davos (Switzerland). June 1–6.

37. Wali PD et al. (2012). Comparison of fecal elastase-1 and pancreatic function testing in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 54(2): 277–80. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31820b0227; PMid:22266489

38. Werlin SL. Development of the exocrine pancreas. In: Walker AW, Durie PR, Hamilton JR, et al, eds. Pediatric gastrointestinal disease. Philadelphia: Mosby, 1996: 143–61.

39. Zoppi G, Andereotti G, Pajno-Ferrara F, et al. Exocrine pancreasfunction in premature and full term infants. Pediatr Res 1972. 6:880–6. https://doi.org/10.1203/00006450-197212000-00005; PMid:4678558

Стаття надійшла до редакції 11.08.2018 р., прийнята до друку 03.12.2018 р.