• Особливості циркадних ритмів функціонування серцево3судинної системи у школярів з надлишковою масою тіла 
До змісту

Особливості циркадних ритмів функціонування серцево3судинної системи у школярів з надлишковою масою тіла 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):96-99; doi 10.15574/SP.2015.71.96 
 

Особливості циркадних ритмів функціонування серцево3судинної системи у школярів з надлишковою масою тіла 
 

Заболотна І. Е., Ященко Ю. Б.

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна 
 

Мета: вивчити добові ритми діяльності серцево-судинної системи у школярів з надлишковою масою тіла. 
 

Пацієнти і методи. Одномоментним скринінговим випадковим методом обстежено 140 дітей віком 13–16 років. Вивчено анамнез, показники фізичного розвитку, окремі функціональні показники шляхом проведення проб Руф'є, Штанге, Гєнча, проведено вимірювання артеріального тиску (АТ). Проведено холтерівське добове моніторування в умовах стаціонару 15 школярам, у яких за результатами скринінгу виявлено підвищений рівень АТ. 
 

Результати. Виявлено 25% школярів з підвищеним рівнем АТ. Добовий моніторинг АТ показав, що у підлітків із підвищеним індексом маси тіла (ІМТ) показники АТ перевищують відповідні показники у підлітків, які мають нормальний ІМТ. Встановлені достовірно високі кореляційні зв'язки між ІМТ та рівнями показників АТ. У підлітків, у яких під час профілактичного огляду діагностовано підвищення АТ, спостерігається варіабельність показників добового моніторингу АТ, можливо, за умов фонового дисбалансу вегетативної нервової системи, що призводить до неадекватного нічного зниження АТ. 
 

Висновки. Надмірна маса тіла є фактором ризику підвищення АТ: відносний ризик 3,46±0,3 (95%ДІ: 2,0–5,9). Основою профілактики артеріальної гіпертензії серед дітей і підлітків має бути підвищення мотивації до здорового способу життя, донозологічний підхід щодо оцінки стану здоров'я та функціонального стану організму, раннє виявлення артеріальної гіпертензії у пацієнтів груп ризику розвитку хвороб системи кровообігу. 
 

Ключові слова: діти, артеріальна гіпертензія, добовий моніторинг артеріального тиску. 
 

Література: 
1. Андрущенко ІВ. 2011. Механізми формування, вегетативний гомеостаз, клінічні прояви та можливості діагностики комбінованих порушень ритму серця в дитячому віці. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 73;3: 18—23.

2. Богмат ЛФ, Пономарьова ЛІ. 2009. Поширеність артеріальної гіпертензії та її факторів ризику у школярів популяції м. Харкова. Артериальная гипертензия. 2(4). http://www.mif-ua.com/archive/article/8565.

3. Майданник ВГ, Москаленко ВФ. 2007. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків. Київ: 389.

4. Майданник ВГ, Хайтович МВ, Павлишин ГА та ін. 2013. Поширеність надлишкової маси тіла та підвищеного артеріального тиску серед школярів різних регіонів України. Междунар журн педиатрии, акушерства и гинекологии. 3;1: 33—39.

5. Трушкина ИВ, Леонтьева И. 2011. Состояние сердечно$сосудистой системы у детей и подростков с ожирением и артериальной гипертензией. Рос вестн перинатол и педиатрии. 56;6: 47—56.

6. Цимбаліста ОЛ, Бобрикович О. 2011. Фактори ризику розвитку проявів метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку. Совр педиатрия. 1: 104—107.

7. Buch N, Goyal JP, Kumar N. 2011. Prevalence of hypertension in school going children of Surat city, Western India. J Cardiovasc Dis Res. 2(4): 228—232. http://dx.doi.org/10.4103/0975-3583.89807; PMid:22135481 PMCid:PMC3224443

8. Kleiser C, Schienkiewitz A, Schaffrath Rosario A. 2011. Indicators of overweight and cardiovascular disease risk factors among 11-17-year-old boys and girls in Germany. Obes Facts. 4(5): 379—385. http://dx.doi.org/10.1159/000333428; PMid:22166758

9. Pinto SL, Silva Rde C, Priore SE. 2011. Prevalence of pre-hypertension and arterial hypertension and evaluation of associated factors in children and adolescents in public schools in Salvador, Bahia State, Brazil. Cad Saude Publica. 27(6): 1065—1075. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2011000600004; PMid:21710004