• Особливості больового синдрому у жінок з різними формами ендометріозу
До змісту

Особливості больового синдрому у жінок з різними формами ендометріозу

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):87–89; doi 10.15574/HW.2018.134.87

Воробій В. Д.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, Україна

Мета дослідження: оцінювання типу та інтенсивності болю у жінок з різними формами ендометріозу.

Матеріали та методи. Дослідження включало 65 жінок з діагнозом зовнішнього генітального ендометріозу, які увійшли до І групи; 38 хворих на внутрішній генітальний ендометріоз увійшли до ІІ групи. У контрольну групу увійшли 30 жінок репродуктивного віку без діагнозу генітального ендометріозу. Візуальну аналогову шкалу (VAS) використовували для визначення інтенсивності болю.

Результати. Хронічний тазовий біль був більш характерним для осіб ІІ групи, ніж І (χ2=12,11; p<0,001). Також у 69,23% у І групі та 86,84% у ІІ групі констатовано дисменорею, у 43,08% і 42,11% відповідно – диспареунію, у 10,77% і 15,79% – дисхезію; 57,89% хворих в ІІ групі скаржились на біль, який не був пов’язаний з менструальним циклом, що було більш часто, ніж у І групі (χ2=4,73; p=0,03). У 10,77% жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом не було скарг проти відсутності таких у групі з внутрішнім ендометріозом. Під час оцінювання результатів за шкалою VAS слабка (43,08%) та помірна (46,15%) інтенсивність больового синдрому частіше була пов’язана із зовнішнім ендометріозом. Тільки 10,77% осіб у І групі відзначили сильний біль. Тоді як при внутрішньому ендометріозі кількість жінок з легкою та помірною вираженістю болю була меншою, ніж при зовнішньому (28,95% і 36,84% відповідно), а третина пацієнток у цій групі страждали від сильного болю (34,21%; χ2=6,98; p=0,008).

Заключення. Больовий синдром є типовим клінічним проявом у жінок з ендометріозом. Тип болю, його інтенсивність більш виражені при внутрішньому генітальному ендометріозі, ніж при зовнішньому.

Ключові слова: ендометріоз, біль, оцінювання.  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Тактика ведення пацієнток з генітальним ендометріозом [Електронний ресурс]: наказ М-ва охорони здоров’я України № 319 від 06.04.2016 р. – Режим доступу: URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160406_0319.html. – Назва з екрана.

2. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация: федеральные клинические рекомендации по ведению больных. – М., 2013. – 65 c.

3. Age-Related Differences in Quality of Life in Swedish Women with Endometriosis / L. Lövkvist, P. Boström, M. Edlund, M. Olovsson // J. Womens Health (Larchmt). – 2016. – Vol. 25, N 6. – P. 646–653. https://doi.org/10.1089/jwh.2015.5403

4. Bylinka J. Temperament, Beliefs About Pain Control, and Pain Intensity in Endometriosis Patients / J. Bylinka, W. Oniszczenko // J. Clin. Psychol. Med. Settings. – 2016. – Vol. 23, N 4. – P. 410–419. https://doi.org/10.1007/s10880-016-9473-8; PMid:27738846 PMCid:PMC5131087

5. Exacoustos C. Imaging for the evaluation of endometriosis and adenomyosis / C. Exacoustos, L. Manganaro, E. Zupi // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. – 2014. – Vol. 28, N 5. – P. 655–681. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2014.04.010.

6. Study of dienogest for dysmenorrhea and pelvic pain associated with endometriosis / S.A. Kim, M.J. Um, H.K. Kim [et al.] //  Obstet. Gynecol. Sci. – 2016. – Vo. 59, N 6. – P. 506–511. https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.6.506; PMid:27896253 PMCid:PMC5120070

7. Systematic review of endometriosis pain assessment: how to choose a scale? / N. Bourdel, J. Alves, G. Pickering [et al.] // Hum. Reprod. Update. – 2015. – Vol. 21, N 1 – P. 136–152. https://doi.org/10.1093/humupd/dmu046.

8. Wickström K. Minimal clinically important difference for pain on the VAS scale and the relation to quality of life in women with endometriosis / K. Wickström, G. Edelstam // Sex Reprod. Healthc. – 2017. – Vol. 13. – P. 35–40. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.05.004.