• Особливості адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7—366/7 тижнів (огляд літератури) 
До змісту

Особливості адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7—366/7 тижнів (огляд літератури) 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):35-38; doi 10.15574/SP.2015.71.35 
 

Особливості адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7—366/7 тижнів (огляд літератури) 
 

Шунько Є. Є., Пясецька Н. М., Сіренко О. І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 
 

Наведено огляд літератури, присвячений проблемі адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7 — 366/7 тижнів («пізніх недоношених» дітей). В Україні протягом багатьох років медичний догляд і спостереження за «пізніми недоношеними» дітьми проводиться як за доношеними здоровими новонародженими, але численні дослідження показують, що акушерам-гінекологам, неонатологам та педіатрам слід змінити ставлення до «пізніх недоношених» дітей і приділяти їм більше уваги. Дані недоношені діти знаходяться в групі високого ризику порушення механізмів адаптації, захворюваності та смертності в неонатальному періоді та в подальшому порівняно з доношеними дітьми. 
 

Ключові слова: «пізні недоношені» діти, адаптація, незрілість. 
 

Література: 
1. Софронова ЛН. 2014. Недоношенные дети, рожденные на поздних сроках гестации. Вестн совр клин медицины. 6(7): 90—92.

2. Шунько ЄЄ. 2014. Стратегічні напрямки медичної допомоги новонародженим в Україні. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. ІV;3(13): 11—14.

3. Adamkin DH. 2009. Late preterm infants: severe hyperbilirubinemia and post-natal glucose homeostasis. J Perinatol. 29(2): 12—17. http://dx.doi.org/10.1038/jp.2009.41; PMid:19399003

4. Darnall RA, Ariagno RL, Kinney HC. 2006. The late preterm infant and the control of breathing, sleep and brainstem development: a review. Clin Perinatol. 33(4): 883—914. http://dx.doi.org/10.1016/j.clp.2006.10.004; PMid:17148011

5. More K, Athalye-Jape G, Rao SC, Patole SK. 2013. Endothelin receptor antagonists for persistent pulmonary hypertension in term and late preterm infants (Protocol). The Cochrane Library. Issue 5.

6. Engle WA, Tomashek KM, Wallman C. 2007. Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics. «Late-preterm» infants: a population at risk. Pediatrics. 120(6): 1390-1401.

7. Engle WA, Kominiarek MA. 2008. Late Preterm Infants, Early Term Infants, and Timing of Elective Deliveries. Clin Perinatol. 35: 325—341.

8. Garg M, Devaskar SU. 2006. Glucose metabolism in the late preterm infant. Clin Perinatol. 33(4): 853—870. http://dx.doi.org/10.1016/j.clp.2006.10.001; PMid:17148009

9. Jain L. 2007. Morbidity and mortality in late-preterm infants: more than just transient tachypnea! J Pediatr. 151(5): 445—446. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2007.06.035

10. Jain L. 2008. Respiratory morbidity in late preterm infants: prevention is better than cure! American J Perinatol. 25(2): 75— 78.

11. Jain L. 2008. School outcome in late preterm infants: a cause for concern. J Pediatr. 153(10): 25—31. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2008.03.001

12. Kornacka KM. 2003.Opieka specjalistyczna nad dzieckiem urodzonym przdwcze?nie. Noworodek przedwcze?nie urodzony — pierwsze lata. PZWL Warszawa.

13. Kugelman A, Colin A. 2013. Late Preterm Infants: Near Term But Still in a Critical Developmental Time Period. Pediatrics. 132(4): 741—751. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2013-1131

14. Demestre Guasch X, Raspall Torrent F, Martinez-Nadal S et al. 2009. Late preterm infants: A population at underestimated risk. An Pediatr (Barc). 71(4): 291—298. http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2009.06.011; PMid:19647501

15. McIntire DD, Leveno KJ. 2008. Neonatal mortality and morbidity rates in late preterm births compared with births at term. Obstet Gynecol. 111(1): 35—41.

16. Gouyon JB, Iacobelli S, Ferdynus C, Bonsante F. 2012. Neonatal problems of late and moderate preterm infants. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. 17: 146—152.

17. Raju TN, Higgins RD, Stark AR, Leveno KJ. 2006. Optimizing care and outcome for late preterm (near-term) infants: a summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics. 118(3): 1207—1214. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2006-0018

18. Khashu M, Narayanan M, Bhargava S, Osiovich H. 2009. Perinatal outcomes associated with preterm birth at 33 to 36 weeks' gestation: a population-based cohort study. Pediatrics. 123(1): 109—113. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2007-3743

19. Weiss ST, Ware JH. 1996. Overview of issues in the longitudinal analysis of respiratory data. Am J Respir Crit Care Med. 154 (6 pt 2): 208—211.