• Особистісні детермінанти якості життя жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія 
До змісту

Особистісні детермінанти якості життя жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):151–156; doi 10.15574/HW.2015.102.151 
 

Особистісні детермінанти якості життя жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія 
 

Корнієнко С. М.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Вивчені параметри якості життя та їхній взаємозв’язок з особистісними особливостями 325 жінок пізнього репродуктивного і пременопаузального віку з патологією ендометрія (ПЕ). Згідно з результатами тестування за опитувальником Вейна у 74,5% пацієнток виявлена виражена вегетативна дисфункція. Установлено, що наявність вегетативних порушень асоціюється з підвищеною невротичністю пацієнток, зниженням оцінок за всіма шкалами опитувальника здоров’я SF-36 і підвищеною частотою рецидивів ПЕ. Зроблено висновок про те, що слід вивчати стан вегетативного профілю при обстеженні жінок пізнього репродуктивного і пременопаузального віку із захворюваннями ендометрія і за необхідності проводити корекцію психовегетатиного статусу і превентивну терапію соматовегетативних порушень. 
 

Ключові слова: патологія ендометрія, пізній репродуктивний і менопаузальний вік, якість життя, опитувальник здоров’я SF-36. 
 

Література:

1. Амирджанова ВН, Горячев ДВ, Коршунов НИ, Ребров АП, Сороцкая ВН. 2008. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 (результаты многоцентрового исследования качества жизни «МИРАЖ»). Научно-практическая ревматология 1:36–48.

2. Васильева ИА. 2008. Особенности личности и качество жизни больных: существует ли связь? Известия РГПУ им. А.И. Герцена 81:208–217.

3. Вассерман ЛИ, Трифонова ЕА. 2007. Дискуссионные вопросы концептуализации и методологии исследования качества жизни в медицине. Сибирский психологический журнал 26:112–119.

4. Корниенко СМ. 2013. Профиль личности женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с патологией ендометрия. Медико-соціальні проблеми сім’ї 18;3:69–74.

5. Мартынова АГ, Скворцов ЮИ, Блинова ВВ, Богданова ТМ, Бурлака АП. 2011. Особенности психологического профиля женщин в период перименопаузы в зависимости от уровня эстрадиола. БМИК 7:105–106.

6. Никитина ИВ, Холмогорова АБ. 2010. Социальная тревожность: содержание понятия и основные направления изучения. Часть 1. Социальная и клиническая психиатрия 1:80–85.

7. Новик АА, Ионова ТИ. 2007. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание. Под ред. акад. РАМН Шевченко ЮЛ. М, Олма Медиа Групп:320.

8. Парахонский АП. 2006. Качество жизни – новая парадигма медицины. Фундаментальные исследования 12:34–35.

9. Щелкова ОЮ. 2008. Задачи психологической диагностики в клинической медицине. Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология 32:81–90.

10. Armstrong AJ et al. 2012. Diagnosis and management of endometrial hyperplasia. J. Minim. Invasive Gynecol. 19(5):562–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2012.05.009; PMid:22863972

11. Masthoff ED et al. 2007. The relationship between dimensional personality models and quality of life in psychiatric outpatients. Psychiat. Res. 49;1–3:81–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2006.01.004; PMid:17150257

12. Van Stratten A et al. 2007. Personality traits and health-related quality of life in patients with mood and anxiety disorders. Qual.Life Res. 16;1:1–8. http://dx.doi.org/10.1007/s11136-006-9124-x; PMid:17033892 PMCid:PMC2778691