• Особистісна і реактивна тривожність у матерів, що народили дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла
До змісту

Особистісна і реактивна тривожність у матерів, що народили дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):119-122; doi 10.15574/SP.2015.71.119

Особистісна і реактивна тривожність у матерів, що народили дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла

Шунько Є. Є., Бєлова О. О. 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета: визначити рівень реактивної тривожності (РТ) і особистісної тривожності (ОТ) у матерів, які народили дітей з дуже малою масою тіла (ДММТ) та надзвичайно малою масою тіла (НММТ); виявити достовірні фактори ризику розвитку високої РТ.

Матеріали і методи. Матері 72 передчасно народжених дітей з ДММТ та НММТ, які знаходились на лікуванні у Неонатологічному центрі НДСЛ «ОХМАТДИТ», заповнили шкалу самооцінки рівня тривожності Спілбергера—Ханіна.

Результати. У матерів з помірною РТ (n=32) достовірно частіше (p<0,05) зустрічається помірна ОТ (59,4%), а у матерів з високою РТ (n=30) — висока ОТ (60%). Висока РТ переважає (p<0,05) у матерів з вищою освітою та фахівців, які мають офісну роботу (83,3% і 66,7% відповідно), порівняно з матерями з помірною РТ (43,8% та 28,1% відповідно). Некротичний ентероколіт у дитини достовірно (p<0,05) сприяє високій РТ (57,7% відносно 31,3%). Маса тіла при народженні, гестаційний вік, вік матері і вік дитини на момент заповнення анкети не є факторами ризику розвитку високої реактивної тривожності.

Висновки. Висока ОТ, вища освіта, офісна робота матері, а також проблеми з ентеральним вигодовуванням у дитини — головні фактори розвитку високої РТ у матері.

Ключові слова: тривожність, особистісна тривожність, реактивна тривожність, матері, дуже мала маса тіла, надзвичайно мала маса тіла, передчасно народжені діти.

Література:

1. Бєлова ОО. 2012. Психічний стан матерів, що народили глибоконедоношених дітей. Матер IX міжнар медико-фармацевтичної конф студентів і молодих вчених (86-й щорічний науковий форум). Хист, Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. 14: 165. http://www.bsmu.edu.ua/files/HIST/2012/page%20168.pdf.

2. Завгородняя НИ. 2014. Психообразование в системе коррекции расстройств адаптации у женщин, родивших недоношенного ребенка. Научные ведомости Белгородского государственного университета. 25;4(175): 74—78. (Серия: Медицина. Фармація). http://cyberleninka.ru/article/n/psihoobrazovanie-v-sisteme-korrektsii-rasstroystv-adaptatsii-u-zhenschin-rodivshih-nedonoshennogo-rebenka.

3. Карниз Т. 2013. Психологическая помощь матерям недоношенных детей в медицинском учреждении на втором этапе выхаживания. Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. Матер науч-практ конф. 11. http://www.psy-masterskay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2013-06-14-06-15-15-catid=2:2013-02-24-17-53-01&Itemid=6.

4. Методика диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуативной и личностной тревожности). http://www.hr-portal.ru/tool/metodika-diagnostiki-samoocenki-chd-spilbergera-l-hanina-ocenka-situacionnoy-i-lichnostnoy.

5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие. Ред состав ДЯ Райгородский. Самара, ИД «БАХРАМ-М». 2008: 672.

6. Мазурова НВ, Лазуренко СБ, Карниз ТА и др. 2012. Психолого-педагогическое сопровождение недоношенного ребенка и его семьи в структуре комплексной реабилитации. Рос педиатрич журн. 5: 13—16. http://www.psy-masterska-y.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40:2015-11-01-22-10-00&catid=2:2013-02-24-17-53-01&Itemid=6.

7. Харченко Т. 2012, 8 жовт. В Украине увеличивается количество преждевременных родов. Український мед часоп. http://www.umj.com.ua/article/41301/v-ukraine-uvelichivaetsya-kolichestvo-prezhdevremennyx-rodov.

8. Шишук ОС. Социально-психологические характеристики и особенности психических состояний женщин с нежелательной беременностью. Наукова бібліотека України. http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/3151-sotsialno-psihologichni-harakteristiki-ta-osoblivosti-psihichnih-staniv-zhinok-iz-neblzhanoju-vagitnistju.html.

9. Юшкова ЛВ, Старцева НВ. 2013. Особенности адаптационных реакций и эмоционального состояния у женщин с преждевременными родами. Детская медицина Северо-Запада. 4;4: 36—40. http://pediatric.spb.ru/wp-content/uploads/2014/02/36—40_Yushkova_det_med_2013_4.pdf.