• Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні)

Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні)

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):14-17; doi 10.15574/PS.2018.59.14

Процайло М. Д., Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І. М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета: провести кількісний та якісний аналіз травматизму у дітей за даними Тернопільської обласної дитячої лікарні, виявити закономірності травматизму дитячого населення.
Матеріали і методи. Вивчалися дані, отримані при дослідженні 7964 дітей різного віку, які звернулися по медичну допомогу в травмпункт Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, за 2017 рік та I квартал 2018 року.
Результати та висновки. Спостерігається чітка сезонна залежність травматизму, найбільша кількість пошкоджень припадає на теплу пору року. Понад 90% випадків травматизму припадає на побутовий та вуличний. Найчастіше травмуються хлопчики віком від 7 до 14 років – мешканці міст. Домінують переломи верхніх та нижніх кінцівок.
Ключові слова: травма, діти, сезонність, профілактика.

Література

1. Агарков ОВ. (2008). Закономірності формування, фактори ризику і заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону. Донецьк.

2. Запорожан СЙ, Марченкова НО, Процайло МД та ін. (2015). Аналіз дитячого травматизму. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової наук.-практ. конф. (присвяченої пам’яті ректора, чл.-кор. НАМН України проф. Л.Я. Ковальчука). Тернопіль: Укрмедкнига: 103-107.

3. Процайло МД, Грубар ЮО, Грубар ІЯ, Кулянда ІС. (2000). Дитячий травматизм та соціально-психологічні передумови виникнення травм у дітей. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига: 404-409.

4. Процайло МД, Корицький АГ, Жук СА та ін (2015). Особливості дитячого травматизму при синдромі різкої зміни поведінки. Вісник наукових досліджень. 2: 36-37.

5. Процайло МД. (2010). Деякі проблеми кусаних ран дитячого населення. Вісник наукових досліджень. 1: 59-60.