• Основні індикатори якості медичного забезпечення юнаків до- та призовного віку
До змісту

Основні індикатори якості медичного забезпечення юнаків до- та призовного віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):45-48; doi10.15574/SP.2015.67.45

 

Основні індикатори якості медичного забезпечення юнаків до- та призовного віку

 

Коренєв М. М., Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків

 

Наведено результати дослідження стану здоров'я юнаків до- та призовного віку (патологічна ураженість, структура

хвороб), дані експертної оцінки проведення профілактичних медичних оглядів та організації лікувально-діагностичного

процесу, соціологічного опитування лікарів та підлітків щодо задоволеності медичною допомогою. Запропоновано

перелік індикаторів, за якими можна оцінювати якість таких компонентів медичної допомоги, як процес та результат.

 

Ключові слова: юнаки до- та призовного віку, профілактичний медичний огляд, якість медичної допомоги.

 

Література:

1. Дячук ДД, Зюков ОЛ. 2012. Удосконалення діяльності лікувально-профілактичної установи — шлях до підвищення задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги. Лікарська справа. 8: 127—134.

2. Иванова ТП. 2009. Оцінка моделі якості надання медичної допомоги дітям. Совр педиатрия. 6: 44—46.

3. Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я населення в Україні на період до 2020 року. Наказ МОЗ України № 454 від 01.08.2011. К. 2011: 10.

4. Крекотень ЕН. 2013. Обоснование индикаторов качества медицинской помощи этапа «Профилактика». Общественное здоровье и здравоохр. 12;4: 129—132.

5. Методика розробки системи індикаторів якості медичної допомоги. Наказ МОЗ України № 751 від 28.09.2012. К. 2012: 4.

6. Сміянов ВА та ін. 2013. Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров'я. Вісн соц гігієни та орг охорони здоров'я України. 3(57): 11—17.

7. Островерхова ММ, Майданник ВГ, Гук АП. 2010. Індикатори якості медичної допомоги як складова системи моніторингу діяльності системи охорони здоров'я. ПАГ. 6: 7—9.

8. Положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини. Наказ МОЗ України № 751 від 28.09.2012. К. 2012: 4.

9. Про затвердження Методичних рекомендацій. Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги. Наказ НАМН України, МОЗ України № 141/21 від 11.03.2011. К. 2012: 7.

10. Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України. Наказ МОЗ України № 751 від 28.09.2012. К. 2012: 5.

11. Сміянов ВА, Павлюк ПО. 2011. Сучасна концепція якості медичної допомоги. Вісник СумДУ. 1: 5—12. (Серія «Медицина»).

12. Центр медичної статистики МОЗ України. http://medstat.gov.ua/ukr/.

13. Donabedian A. 1978. The quality of medical care methods for assessing and monitoring the quality of care for research and for quality assurance programs. Science. 00: 856—864.