• Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за 2005–2015 рр. 
До змісту

Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за 2005–2015 рр. 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):14–16; doi 10.15574/HW.2016.110.14 
 

Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за 2005–2015 рр. 
 

Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Майструк Г. П.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», м. Київ 
 

У статті викладені основні результати виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за період до 2015 року та оцінювання політик та послуг у галузі репродуктивного здоров’я. Обґрунтована необхідність продовження планування та виконання подальшої стратегії у забезпеченні сталості досягнутих результатів збереження репродуктивного здоров’я населення України.


Ключові слова: концепція, програма, результати оцінювання, досягнення очікуваних результатів, проблеми.


Література:

1. Звіт про результати оцінювання політик та послуг в галузі репродуктивного здоров’я та виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. Проект «Репродуктивне здоров’я в Україні». К. 2015.

2. Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір», схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1164-р.

3. Моніторинг стану здоров’я матері та дитини: аналітично-статистичний довідник Електронний ресурс. Міністерство охорони здоров’я України. Електронний ресурс. Режим доступу: http: //moz. gov.ua/docfiles/Mother_children_Monitoring.pdf.

4. Наказ МОЗ України та НАМН України від 29.11.2013 № 1030/102 «Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я», зареєстрований Міністерством юстиції України 20.12.2013 за № 2162/24694.

5. Пакет аргументів на користь планування сім’ї. Програма «Здоров’я жінок України». – К., 2015.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року».

7. Українсько-Швейцарська Програма «Здоров’я матері та дитини». Нові підходи до організації охорони здоров’я. Досягнення. Досвід. Рекомендації. К. 2014.

8. Лібанова Е.М., Балакірєва О.М., Єрмолаєв А.В. та ін. Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо. Національна доповідь. К. 2013.