• Організація реабілітаційної допомоги людям похилого віку в умовах обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації
ua До змісту

Організація реабілітаційної допомоги людям похилого віку в умовах обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):13-17; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.13

Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г., Синоверський Л. В., Попович Д. В., Сірант Г. О., Завіднюк Ю. В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Тернопільська область, Україна

У статті охарактеризовано підхід до надання реабілітаційних послуг людям похилого віку. Показано досвід роботи обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації. Наголошується на доцільності трансдисциплінарної моделі реабілітації у закладах такого типу з метою удосконалення реабілітаційної допомоги хворим похилого віку.
Ключові слова: реабілітація, пацієнти похилого віку, трансдисциплінарна модель реабілітації.

Література

1. Голяченко АО, Мартинюк ВІ, Бакалюк ТГ. (2007). Медична реабілітація в санаторних умовах. Вісник наукових досліджень. 4: 8-9.

2. Золотарева ТА, Бабов КД, Насибуллин БА и др. (2012). Медицинская реабилитация. Киев: КИМ: 496.

3. Казимирко ВК, Коваленко ВН, Флегонтова ВВ. (2011). Инволюционный остеоартроз и остеопороз. Донецк: Издатель Заславский АЮ: 722.

4. Коростій ВІ, Паровіна ГВ. (2015). Робота Центру психосоматики, психотерапії та медико-психологічної реабілітації в університетській клініці ХНМУ як модель мультидисциплінарного підходу. Український вісник психоневрології. 2: 110–113.

5. Лисенюка ВП, Самосюка ІЗ, Фісенко ЛІ, Зозулі ІС. (редактори). (2007). Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині. Навчально-методичний посібник. Киев: ВПЦ Київський університет: 264.

6. Сергієні ОВ. (2006). Організація та управління системою медичної реабілітації інвалідів. Метод. рекомендації. Дніпропетровськ: 28 с.

7. http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/