• Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували 
До змісту

Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):137–139 
 

Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували 
 

Бунятова О. О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували, на підставі вивчення клініко-ендокринологічних, імунологічних і мікробіологічних змін, а також удосконалення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.


Матеріали та методи. Було обстежено 100 пацієнток, що багато народжували, з різними порушеннями менструальної функції на фоні хронічного запального процесу репродуктивної системи, яких було розподілено на дві групи: 1-й групі – 50 жінок, які багато народжували, проводили загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи; 2-й групі – 50 жінок, які багато народжували, проводили заходи за розробленою нами методикою. Контрольну групу склали 50 гінекологічно і соматично здорових жінок репродуктивного віку з 1–2 пологами в анамнезі.


Результати. Використання удосконаленого алгоритму лікувально-профілактичних заходів у жінок, які багато народжували, дозволяє набагато підвищити ефективність лікування порушень менструальної функції та відновлення репродуктивної функції за рахунок ефективної корекції мікробіологічних, імунологічних і дисгормональних порушень.


Заключення. Отримані результати дозволяють рекомендувати даний підхід у практичній охороні здоров’я для збереження репродуктивної функції жінок.


Ключові слова: порушення менструальної функції, хронічні запальні процеси репродуктивної системи, лікування.


Література

1. Іванюта ЛІ. 2014. Репродуктивне здоров’я і неплідність. Мистецтво лікування:26–30.

2. Іванюта СО, Майданник ІВ. 2014. Стан фетоплацентарної системи у багатонароджуючих жінок. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України 1/2 (33/34):161–162.

3. Закиров ИЗ, Кепжаев ШО. 1994. Течение и исход беременности и родов у многорожавших женщин. Акушерство и гинекология 3:31–33.

4. Дурпалова КМ, Омаров НС. 2009. К вопросу о перинатальных исходах у многорожавших женщин с бактериальным вагинозом. Материалы III Регионального научного форума «Мать и дитя». Саратов:95.

5. Arias F. 2012. Practical guide to high-risk pregnancy and delivery. Ed.2. St. Louis, Missuri:385–412.

6. Blackburn S, Loper D. 2014. Maternal, fetal and neonatal physiology: a clinical perspective. Philadelphia: Saunders:868.

7. Barroso F, Allard S, Kahan BC et al. 2014. Prevalence of maternal anaemia and its predictors: a multi-centre study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 159(1):99–105. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2011.07.041; PMid:21890259

8. Stevens GA, Finucane MM, De-Regil LM et al. 2013, Jul. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995-2011: a systematic analysis of population-representative data. Lancet Glob Health 1(1):e16-25. http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(13)70001-9