• Оптимізація прегравідарної підготовки жінок з міомою матки
ua До змісту

Оптимізація прегравідарної підготовки жінок з міомою матки

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):59–60; doi 10.15574/HW.2017.123.59

Довгань А. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: удосконалення тактики прегравідарної підготовки жінок з міомою матки.
Матеріали та методи. Під наглядом перебували 100 пацієнток активного і пізнього репродуктивного віку (від 22 до 44 років) з основним діагнозом «Міома матки», встановленим на підставі комплексного обстеження. Усім пацієнткам була проведена консервативна міомектомія лапаротомічним та лапароскопічним доступом поза вагітністю, проведено курс комплексної реабілітаційної терапії у ранній та пізній післяопераційний періоди, простежено найближчі і віддалені результати.
Результати. Ефективність прегравідарної підготовки пацієнток з міомою матки становила 67,0%. При цьому достовірно велика частота настання вагітності відзначена у групі пацієнток, які отримували у післяопераційний період терапію агоністами ГнРГ (73,0%), у тому числі у жінок з репродуктивними проблемами (52,0%). Крім того, призначення агоністів ГнРГ після операції дозволяє зменшити кількість рецидивів захворювання у віддалений період.
Заключення. Удосконалена методика прегравідарної підготовки дозволяє покращити репродуктивний прогноз жінок з міомою матки.
Ключові слова: міома матки, прегравідарна підготовка, оптимізація.

Література:
1. Адамян Л.В., Зарубиани З.Р., Киселев С.И. Лапароскопия и гистерорезектоскопия в хирургическом лечении миомы матки у женщин детородного возраста. Акушерство и гинекология 2012;3:40–4.

2. Базанов П.А., Волков Н.И. Миома матки и нарушения репродуктивной функции. Проблемы репродукции 2012;4;8:16–8.

3. Буянова С.Н., Логутова Л.С., Бабунашвили Е.Л. Репродуктивный прогноз при миоме матки. Рос. вестник акушера-гинеколога 2013;3;4:47–9.

4. Вихляева Е.М. О стратегии и тактике ведения больных с миомой матки. Вестник Рос. ассоциации акушеров-гинекологов 2010;3:21–2.

5. Andersen J. Growth factors and cytokines in uterine leiomyomas. Semin Reprod Endocrinol 2010;14(3):269–82. https://doi.org/10.1055/s-2007-1016336; PMid:8885057

6. Candiani GB, Fedele L. Risk of recurrence after myomectomy. Br J Obstet Gynaecol 2011;98(4): 385–9. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1991.tb13429.x

7. Fauconnier A, Chapron C. Recurrence of leiomyomata after myomectomy. Human Reproduction Update 2010;6(6):595–602. https://doi.org/10.1093/humupd/6.6.595