• Оптимізація послідовної антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту з включенням ад’ювантної складової у дітей з хронічним гастритом
До змісту Повний текст статті

Оптимізація послідовної антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту з включенням ад’ювантної складової у дітей з хронічним гастритом

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):101-106; doi 10.15574/SP.2017.84.101

Шевцова О. М., Лукашук В. Д., Алі Самех Алі, Палагнюк Н. О.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

Мета: оцінити ефективність послідовної антигелікобактерної терапії (ПАГБТ) на основі препарату вісмуту субцитрату у дітей із хронічним гастритом (ХГ), асоційованим з Н. рylori CagA.

Пацієнти і методи. Обстежено 83 хворих (І група) з ХГ віком 6–17 років, які отримували модифіковану схему ПАГБТ на основі препарату вісмуту. Діти групи порівняння (ІІ група, n=64) отримували 7-денну потрійну терапію на основі препарату вісмуту (n=31) і стандартну 7-денну потрійну терапію на основі лансопразолу (n=33). Для діагностики ХГ використовували загальноприйнятий алгоритм, включаючи тести для детекції H. pyloriінфікування, у тому числі визначення антитіл до CagA IgG для оцінки Н. рylori CagA-статусу. У сироватці крові всіх дітей І групи визначали 25-гідроксихолекальциферол: у 25 дітей виявлено нормальне забезпечення вітаміном D, у 58 — знижене забезпечення або дефіцит вітаміну D. Проведено порівняльну оцінку ефективності схем АГБТ на основі препарату вісмуту — послідовної 10-денної (n = 83) і трикомпонентної 7-денної (n=31) зі стандартною 7-денною трикомпонентною терапією у дітей з хронічним гастритом. Схема послідовної АГБТ: в перші 5 днів — подвійний комплекс (препарат вісмуту субцитрату + амоксицилін), а в наступні 5 днів — потрійний комплекс (препарат вісмуту субцитрату + амоксицилін + кларитроміцин). Потрійна 7-денна схема АГБТ на основі препарату вісмуту: препарат вісмуту субцитрату + амоксицилін + кларитроміцин. Через 6–8 тижнів після завершення АГБТ оцінювали ефективність ерадикації H. pylori з використанням тесту визначення антигену H. pylori у випорожненнях.

Результати. Показник успішної ерадикації H. pylori послідовної 10-денної і 7-денної потрійної терапії на основі препарату вісмуту склав 68,7% і 83,9% відповідно, а 7-денної стандартної потрійної терапії — 75,8%. Серед дітей з неуспішною ерадикацією H. pylori переважали хворі з початково високим ступенем обсіменіння H. pylori слизової оболонки шлунка, недостатнім забезпеченням чи дефіцитом вітаміну D, тривалістю інфікування Н. pylori 3–5 та більше років. У І групі показник успішної ерадикації склав 84% при нормальному забезпеченні вітаміном D і 62,1% при зниженому забезпеченні або дефіциті вітаміну D. Цей показник у дітей з дефіцитом вітаміну D склав: в групі, що отримувала препарат вітаміну D (n=30) як ад'ювантну складову до ПАГБТ — 70%, у дітей без корекції вітаміном D (n=28) — 53,5%.

Висновки. Застосування 10-денної послідовної і трикомпонентної 7-денної АГБТ на основі препарату вісмуту забезпечує високий показник ерадикації Н. pylori у дітей з ХГ. Антигелікобактерну терапію ХГ слід проводити диференційовано — з урахуванням Н. pylori CagA-статусу дитини та забезпечення її вітаміном D. Дітям зі зниженим забезпеченням або дефіцитом вітаміну D доцільно включати в якості ад'ювантної складової препарат вітаміну D до 10-денної ПАГБТ на основі препарату вісмуту, що підвищує ефективність ерадикації Н. pylori. Визначення Нр CagA-статусу дитини та недостатнє забезпечення/дефіцит вітаміну D доцільно використовувати як додаткові критерії відбору хворих для проведення АГБТ.

Ключові слова: хронічний гастрит, Helicobacter pylori, послідовна антигелікобактерна терапія, вісмуту субцитрат, дефіцит вітамін D, діти.

Література

1. Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних H. pyloriасоційованих гастритах у дітей після проведення антигелікобактерної терапії з холекальциферолом / О.Є. Абатуров, І.С. Шпонька, Н.Ю. Завгородня, О.В. Пославська // Медичні перспективи. — 2012. — Т.17, №3. — С.101—109.

2. Исаков В.А. Маастрихт-3 2005: Флорентийская мозаика противоречий и компромиссов / В.А. Исаков // Экспер. и клин. гастроэнтерол. — 2006. — №1. — С.78—83.

3. Эволюция представлений о диагностике и лечении инфекции H. pylori (по материалам консенсуса Маастрихт IV, Флоренция 2010) / Маев И.В., Самсонов А.А., Андреев Н.Г., Кочетов С.А. // Вестник практического врача. — 2012. — Спецвып. 1. — С.6—30.

4. A global overview of the genetic and functional diversity in the H. pylori cag pathogenicity island / P. Olbermann, C. Josenhans, Y. Moodley [et al.] // PLoS Genet. — 2010. — Vol.16, №8. — P.20—30. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1001069

5. Clarithromycin!resistant genotypes and eradication of H. pylori / De Francesco V., Margiotta M., Zullo A. [et al.] // Ann Intern Med. — 2006. — Vol.144. — P.94—100. https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-2-200601170-00006; PMid:16418408

6. Current concepts in the management of H. pylori infection — The Maastricht III Consensus Report / Malfertheiner P., Megraud F., O'Moran C. [et al.] // Gut. — 2007. — Vol.56. — P.772—781. https://doi.org/10.1136/gut.2006.101634; PMid:17170018 PMCid:PMC1954853

7. Drug combinations with amoxycillin reduce selection of clarithromycin resistance during H. pylori eradication therapy / Murakami K., Fujioka T., Okimoto T. [et al.] // Int. J. Antimicrob. Agents. — 2002. — Vol.19. — P.67—70. https://doi.org/10.1016/S0924-8579(01)00456-3

8. Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for H. pylori infection in children / S. Koletzko, N.L. Jones, K.J. Goodman [et al.]; H. pylori Working Groups of ESPGHAN and NASPGHAN // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2011. — Vol.53(2). — Р.230—243. PMid:21558964

9. Ge R. The actions of bismuth in the treatment of H. pylori infections: an update / R. Ge, Z. Chen, Q. Zhou // Metallomics. — 2012. — Vol.4(3). — P.239—243. https://doi.org/10.1039/c2mt00180b; PMid:22358069

10. Global eradication rates for H. pylori infection: systematic review and meta-analysis of sequential therapy / L. Gatta, N. Vakil, D. Vaira, C. Scarpignato // BMJ. — 2013. — Vol.28. — P.1801—1809. https://doi.org/10.1136/bmj.f4587

11. Gofcf e S. Bismuth salts in the treatment of H. pylori infection in children / Gofcf e S. // Dig Dis Sei. — 2010. — Vol.55(2). — P.53—56.

12. H. pylori eradication with either 7-day or 10-day triple therapies, and with a 10-day sequential regimen / Scaccianoce G., Hassan C., Panarese A. [et al.] // Can. J. Gastroenterol. — 2006. — Vol.20. — P.113—117. https://doi.org/10.1155/2006/258768; PMid:16482238 PMCid:PMC2538976

13. Horvath A. Letter: sequential therapy for H. pylori eradication in children. Updated meta-analysis of randomized controlled trials / A. Horvath, P. Dziechciarz, H. Szajewska // Aliment Pharmacol Ther. — 2013. — Vol.37(8). — P.835—836. https://doi.org/10.1364/OL.38.005036; PMid:24281503

14. Horvath A. Meta-analysis: sequential therapy for H. pylori eradication in children / A. Horvath, P. Dziechciarz, H. Szajewska // Aliment Pharmacol Ther. — 2012. — Vol.36(6). — P.534—541. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2012.05229.x; PMid:22827718

15. Improved efficacy of 10!day sequential treatment for H. pylori eradication in children: a randomized trial / Francavilla R., Lionetti E., Castellaneta S.P. [et al.] // Gastroenterology. — 2005. — Vol.129. — P.1414—1419. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2005.09.007; PMid:16285942

16. In situ expression of cagA and risk of gastroduodenal disease in H. pylori infected children / James R. Rick, Matthew Goldman, Cristina Semino Mora [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2010. — Vol.50, №2. — P.167—172.

17. Kyoto global consensus report on H. pylori gastritis / Sugano K., Tack J., Kuipers E.J. [et al.]; faculty members of Kyoto Global Consensus Conference // Gut. — 2015. — Vol.64(9). —P.1353—1367. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2015-309252; PMid:26187502 PMCid:PMC4552923

18. Okuda M. H. pylori infection in childhood / M. Okuda, Y. Fukuda // Nihon Rinsho. — 2009. — Vol.67, №12. — P.223—229.

19. Results from the pediatric European register for treatment of H. pylori (PERTH) / G. Oderda, P. Shcherbakov, P. Bontems [et al.] // European Pediatric Task Force on H. pylori II Helicobacter. — 2007. — Apr; 12(2). — P.150—156.

20. Review article: bismuth-based therapy for H. pylori eradication in children / L. Pacifico, J.F. Osborn, C. Anania [et al.] // Aliment Pharmacol. Ther. — 2012. — Mar. 8. — P.1010—1026. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2012.05055.x

21. Sequential therapy or triple therapy for H. pylori infection: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials in adults and children / L. Gatta, N. Vakil, G. Leandro [et al.] // Am. J. Gastroenterol. — 2009. — Vol.104(12). — P.3069—3079. https://doi.org/10.1038/ajg.2009.555; PMid:19844205

22. Sequential therapy versus standard triple!drug therapy for H. pylori eradication: a randomized trail / Viara D., Zullo F., Vakil N. [et al.] // Ann. Int. Med. — 2007. — Vol.146. — P.556—563. https://doi.org/10.7326/0003-4819-146-8-200704170-00006

23. Sequential therapy versus tailored triple therapies for H. pylori infection in children / P. Bontems, N. Kalach, G. Oderda [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. Dec. — 2011. — Vol.53(6). — P.646—650.

24. Sequential treatment for H. pylori does not share the risk factors of triple therapy failure / V. De Francesco, A. Zullo, M. Margiotta [et al.] // Aliment Pharmacol Ther. — 2004. — Vol.19(4). — P.407—414. https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2004.01818.x; PMid:14871280

25. Standard triple and sequential therapies for H. pylori eradication: an update / A. Zullo, C. Hassan, L. Ridola [et al.] // Eur. J. Intern. Med. — 2013. — Vol.24(l). — P.16—19. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2012.07.006; PMid:22877993

26. The sequential therapy regimen for H. pylori eradication: a pooled-data

analysis / A. Zullo, V. De Francesco, C. Hassan [et al.] // Gut. — 2007. — Vol.56(10). — P.1355—1357. https://doi.org/10.1136/gut.2007.125658; PMid:17566020 PMCid:PMC2000235

27. Tutar E. Endoscopic and histopathologic findings associated with H. pylori infection in very young children / E. Tutar // Dig. Dis. Sci. — 2009. — Vol.54(1). — P.111—117. https://doi.org/10.1007/s10620-008-0334-7; PMid:18594977

28. Vitoriano I. Ulcerogenic H. pylori strains isolated from children: a contribution to get insight into the virulence of the bacteria / I. Vitoriano // PLoS One. — 2011. — Vol.6, №10. — P.262—265. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026265; PMid:22039453 PMCid:PMC3198394

29. Worldwide H. pylori antibiotic resistance: a systematic review / V. De Francesco, F. Giorgio, C. Hassan [et al.] // J. Gastrointestin. Liver Dis. — 2010. — Vol.19(4). — P.409—414. PMid:21188333

Зміст журналу Текст статті