• Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій
До змісту

Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):123–126; doi 10.15574/HW.2017.120.123

Гончарук Н. П., Ковида Н. Р.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський міський пологовий будинок №1

Мета дослідження: проведення аналізу підходів до розродження жінок з вагітністю після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Матеріали та методи. У процесі виконання дослідження було вивчено та проаналізовано підходи до вибору способу розродження жінок після застосування ДРТ. Для досягнення поставленої мети жінок було розподілено на дві групи: 1-а група – жінки після застосування ДРТ (2005–2009 рр.), пологи у яких проведені за загальноприйнятим алгоритмом, їхня кількість становила 132 породіллі; 2-а група – жінки після застосування ДРТ (2010–2014 рр.), пологи у яких проведені за розробленим алгоритмом, їхня кількість становила 162 породіллі.

Результати. Провівши порівняльну характеристику двох груп, встановлено, що розродження жінок після застосування ДРТ, які народжували через природні пологові шляхи, у 70% закінчилося фізіологічними пологами. Дана тенденція свідчить про те, що розродження жінок після ДРТ через природні пологові шляхи є однією з концепцій щодо значного зниження відсотка кесарева розтину (КР) у стаціонарі.

Заключення. Для визначення оптимального методу розродження у пацієнток після ДРТ у першу чергу необхідно враховувати етіологічний фактор безплідності і особливості перебігу вагітності, а не наявність застосування програми ДРТ в анамнезі, як показання до планового КР.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, кесарів розтин.

Литература:
1. Довідник з питань репродуктивного здоров’я / за заг. ред. Н. Г. Гойди. – К.: Вид-во Раєвського, 2004. – 128 с.

2. Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя / Навчальний посібник за ред. проф. Ф.В. Дахна та проф. О.М. Юзька. – К., 2011. – 339 с.

3. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2012 рік / за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2013. – С.88-108.

4. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 15.12.2003 р. № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

5. Вдовиченко Ю.П. Динаміка частоти кесаревих розтинів у разі екстрагенітальної патології як показання до оперативного розродження / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины. – 2013. – №2 (78). – С. 108–111.

6. Данкович Н.А. Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения / Н.А. Данкович, В.Н. Воробей-Виховская // Здоровье женщины. – 2013. – №3 (79). – С. 192–197.

Зміст журналу Текст статті