• Оптимізація патогенетичної терапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей
До змісту Повний текст статті

Оптимізація патогенетичної терапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):86-90; doi 10.15574/SP.2017.84.86

Боярська Л. М., Потапенко С. В.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Метою дослідження було підвищення ефективності патогенетичної терапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у дітей і підлітків. За результатами обстеження дітям з ГЕРХ у комплексі лікування призначали препарат «Магне-В6». Показано, що призначення Магне-В6 дітям з ГЕРХ підвищує ефективність лікування основної патології та усуває екстраезофагеальні кардіальні прояви.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, діти, дефіцит магнію.

Література

1. Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Л.М. Боярська, К.О. Іванова, Л. В. Кравець, Т.О. Левчук // Запорожский мед. журн. — 2014. — №2(83). — С. 39—43.

2. Салтикова Г.В. Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей / Г.В. Салтикова // Современная педиатрия. — 2011. — №4(38). — С.147.

3. Эпидемиологические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в детском возрасте в условиях крупного промышленного города / С.Э. Загорский, А.В. Коржик, Т.Ю. Фурса, Е.В. Печковская // Экспериментальная и клин. гастроэнтерол. — 2013. — №5. — С.17—22.

4. Kryuchko T.O. Features of extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease in children / T.O. Kryuchko, I.M. Nesina // Здоровье ребенка. — 2013. — №4(47). — С.16—19.

Зміст журналу Текст статті