• Оптимізація лікування пацієнток з фолікулярними кістами яєчників
До змісту

Оптимізація лікування пацієнток з фолікулярними кістами яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):124–126; doi 10.15574/HW.2017.122.124

Лахно І. В., Ткачов А. Е., Сегал О. С., Жданюк С. О., Аблязова А. О., Несміян Н. В.
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський міський перинатальний центр

В основі пухлиноподібних утворень яєчників лежать функціональні порушення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи, що призводить до гіперестрогенії. Препарати, що містять індол-3-карбінол, справляють антиестрогенну дію.

Мета дослідження: вивчення ефективності використання Мастофеміну для лікування пацієнток з кістами яєчників.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 110 пацієнток репродуктивного віку, 30 з яких були практично здорові і увійшли до I групи дослідження. У II (порівняння) групі 38 жінкам з фолікулярними кістами призначали комбіновані оральні контрацептиви з 30 мкг етинілестрадіолу у циклічному режимі протягом 3 міс. У III (основній) групі 42 пацієнткам додатково до комбінованих оральних контрацептивів призначали Мастофемін по 1 капсулі 2 рази на добу.

Результати. У пацієнток з фолікулярними кістами яєчників відзначено наявність поєднаної патології грудних залоз і клінічної симптоматики, пов’язаної з гіперестрогенією. Оперативне лікування у зв’язку з недостатньою ефективністю консервативного підходу було проведено у 21,1% пацієнток II групи і 7,1% жінок III групи. У ході катамнестичного спостереження протягом півроку в основній групі пацієнток, які отримували Мастофемін, рецидивів кіст яєчників не було. А у групі порівняння у 10,5% жінок знову виникли ретенційні кісти яєчників.

Заключення. Застосування Мастофеміну додатково до комбінованих оральних контрацептивів для лікування фолікулярних кіст яєчників сприяло підвищенню комплаєнтности і ефективності терапії.

Ключові слова: фолікулярні кісти яєчників, індол-3-карбінол, Мастофемін.

Литература

1. Суханова А.А., Мельник Ю.М., Карлов О.О. Сучасні підходи до лікування мастопатії у пацієнток репродуктивного віку // Здоровье женщины. – 2016. – № 5. – С. 50–56.

2. Enrнquez J., Velбzquez-Cruz R., Parra-Torres A., et al. The anti-estrogenic activity of indole-3-carbinol in neonatal rat osteoblasts is associated with the estrogen receptor antagonist 2-hydroxyestradiol //J Endocrinol Invest. – 2016. – Vol. 39, No 10. – P. 1149–58. https://doi.org/10.1007/s40618-016-0494-9; PMid:27312859

3. Gao X., Petroff B.K., Oluola O., et al. Endocrine disruption by indole-3-carbinol and tamoxifen: blockage of ovulation // Toxicol Appl Pharmacol. – 2002. – Vol. 183, No 3. – P. 179–88. https://doi.org/10.1006/taap.2002.9478

4. Kabel A.M., Al-Shehri A.H., Al-Talhi R.A., Abd Elmaaboud M.A. The promising effect of linagliptin and/or indole-3-carbinol on experimentally-induced polycystic ovarian syndrome // Chem Biol Interact. – 2017. – Vol. 273. – P. 190–199. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2017.06.009; PMid:28619389

5. Lawrie T.A., Nordin A., Chakrabarti M., et al. Medical and surgical interventions for the treatment of usual-type vulval intraepithelial neoplasia //Cochrane Database Syst Rev. – 2016. – Is.1. – CD011837. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011837.pub2

6. Megna B.W., Carney P.R., Kennedy G.D. Intestinal inflammation and the diet: Is food friend or foe? // World J Gastrointest Surg. – 2016. – Vol. 8, No 2. – P. 115–23. https://doi.org/10.4240/wjgs.v8.i2.115; PMid:26981185 PMCid:PMC4770165

7. Meng Q., Yuan F., Goldberg I.D., et al. Indole-3-carbinol is a negative regulator of estrogen receptor-alpha signaling in human tumor cells // J Nutr. – 2000. – Vol. 130, No 12. – P. 2927–31. PMid:11110848

8. Parajuli B., Shin S.J., Kwon S.H., et al. The synergistic apoptotic interaction of Indole-3-Carbinol and Genistein with TRAIL on endometrial cancer cells // J Korean Med Sci. – 2013. – Vol. 28, No 4. – P. 527–33. https://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.4.527; PMid:23580227 PMCid:PMC3617304

9. Pfeifer B.L., Fahrendorf T. Indol-3-Carbinol – ein Glucosinolat-Derivat aus Kreuzblьtler-Gemьsen // Deutsche Zeitschrift fьr Onkologie. – 2015. – Vol. 47. – P. 20–27. https://doi.org/10.1055/s-0034-1395861

10. Qi M., Anderson A.E., Chen D.Z., et al. Indole-3-carbinol prevents PTEN loss in cervical cancer in vivo // Mol Med. – 2005. – Vol. 11, No 1. – P. 59–63.

11. Taylor-Harding B., Agadjanian H., Nassanian H., et al. Indole-3-carbinol synergistically sensitises ovarian cancer cells to bortezomib treatment // Br J Cancer. – 2012. – Vol. 106, No 2. – P. 333–43. https://doi.org/10.1038/bjc.2011.546; PMid:22166800 PMCid:PMC3261668

12. Thomson C.А., Chow H.H.S., Wertheim B.C., et al. A randomized, placebo-controlled trial of diindolylmethane for breast cancer biomarker modulation in patients taking tamoxifen // Breast Cancer Res Treat. – 2017. – Vol. 165, No 1. – P. 97–107.