• Оптимізація лікувальної тактики та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу і урогенітальних розладів у жінок у перименопаузальний період
До змісту

Оптимізація лікувальної тактики та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу і урогенітальних розладів у жінок у перименопаузальний період

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):112–116; doi 10.15574/HW.2016.110.112 
 

Оптимізація лікувальної тактики та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу і урогенітальних розладів у жінок у перименопаузальний період


Дубоссарська З. М.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия последипломного образования»


Мета дослідження: вивчення клінічної ефективності і профілактики рецидивів бактеріального вагінозу (БВ) і урогенітальних розладів у пацієнток у перименопаузальний період із застосуванням препарату Лактагель.


Матеріали та методи. Обстежено 50 жінок у віці від 49 до 56 років в перименопаузальний період з клініко-лабораторним підтвердженням діагнозу БВ, рH-метрії до призначення базової терапії (метронідазол, кліндаміцин) з включенням препарату Лактагель та через 7 днів і 3 міс після закінчення його застосування. За вираженості клімактеричного синдрому в терапію була включена менопаузальна гормонотерапія, гіполіпідемічні і гіпотензивні засоби.


Результати. Використання базової терапії із застосуванням Лактагелю сприяє відновленню вагінальної мікроекології, що супроводжується зникненням клінічних проявів БВ, нормалізацією рH і сприяє ефективній профілактиці рецидивів, а при комплексному підході до репродуктивного старіння – поліпшенню якості життя.


Заключення. Практикуючі акушери-гінекологи, представляючи патогенез БВ і супутніх порушень, особливо в ситуації, коли патологічний стан не має повністю патогномонічних клініко-лабораторних підтверджень, повинні своєчасно виявити лужність вагінального середовища шляхом тесту на рH. З огляду на високу ефективність використання Лактагелю у комплексній терапії БВ і профілактиці його рецидивів рекомендовано застосування даного препарату для відновлення вагінального біотопу.


Ключові слова: бактеріальний вагіноз, період перименопаузального переходу, Лактагель.


Література

1. Дністрянська АП. 2014. Лікування та вторинна профілактика запальних захворювань піхви із застосуванням Лактагелю у жінок з проявами патологічного клімаксу. Здоров’я жінки 10(96):130–132.

2. Дубоссарська ЮО. 2006. Патофізіологія клімактерію і менопаузи у жінок з порушеннями системи репродукції в анамнезі, стратегія замісної гормональної терапії. Автореф. дис. д-ра мед. наук. К:36.

3. Дубоссарская ЗМ, Дубоссарская ЮА. 2008. Репродуктивная эндокринология (перинатальные, акушерские и гинекологические аспекты). Днепропетровск, Лира ЛТД:281–289.

4. Духин АО, Нургалиева ЕВ, Ипастова ИД. 2015. Лифт отправляется наверх. StatusPraesens. 6(29):78–85.

5. Здоровое старение должно стать глобальным приоритетом. Выпуск новостей. ВОЗ. 06.11.2013. – URL // www.who.int/2014/lancet-serios/ru

6. Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии: Пост-релиз и материалы научной программы II конференции с международным участием. М, Изд-во журнала StatusPraesens. 2012:11–12.

7. Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії. Репродуктивна ендокринологія. 2016. 1(17):6–25.

8. Радзинский ВЕ, Добрецова ТА. 2015. Школа изысканного старения. StatusPraesens. 2(25):51–58.

9. Руднева ОД. 2012. Почему нельзя без влагалищной РН-метрии? StatusPraesens. 5(11):30–33.

10. Шестакова ИГ, Симоновская ХЮ. 2015. Урогенитальный эпителий в ожидании эстрогенов. StatusPraesens. 5:78–85.

11. Янковский ДС. 2013. Состав и функции микробиоценозов различных биотопов человека. Здоровье женщины 4(16):145–158.

12. Allsworth JE, Peipert IF. 2011. Severity of bacterial vaginosis and the risk of sexually transmitted infection. Amer. J. Obstet. Gynecol. 205;2:111–116 (PMID: 21514555).

13. Nappi RE, Kokot-Kierepa M. 2012. Vaginal Health: Insights, views and Attitudes (viva)- results from an international survey. Climacteric. 15:36–44 (PMID: 22168244).

14. Suzman HDR. 2015. Helping the worid to grow old more gracefully. lancet. 385 (9967):481–576.

15. Sharma H, Tal R, Clark NA, Segars JH. 2014. Microbiota and pelviс inflammatory disease. Semin. Reprod. Med. 32;1:48–49 (PMID: 4148456).