• Оптимізація клінічних підходів до розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі
До змісту

Оптимізація клінічних підходів до розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі

 

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):62–65; doi 10.15574/HW.2016.113.62 
 

Оптимізація клінічних підходів до розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі

 

Назаренко Л. Г., Недорезова К. М.

Харківська медична академія післядипломної освіти

КЗОЗ Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6


У статті представлено обґрунтування резерву зниження частоти кесарева розтину (КР) шляхом впровадження практики вагінальних пологів у жінок з КР в анамнезі (ВПКР) за допомогою удосконаленого функціонального тесту стану ділянки рубця на матці.


Мета дослідження: визначення впливу числа ВПКР на загальний рівень КР, можливості прогнозу успіху ВПКР на основі функціональної оцінки матки і стану плода при доношеній вагітності.


Матеріали та методи. Було проведено когортне дослідження на матеріалі установи 2-го рівня перинатальної допомоги за 2008–2015 рр., в умовах запровадження практики ВПКР, а також вибіркове обстеження двох груп жінок для оцінювання перфузії у шийково-перешийковій ділянці матки шляхом допплєрометрії під впливом тестових маткових скорочень.


Результати. Упровадження ВПКР в установі 2-го рівня перинатальної допомоги привело до зниження частоти КР на чверть. Успішну спробу ВПКР здійснили у 51,6% випадків, безуспішна мала місце у 9,3% випадків від числа жінок з рубцем на матці, елективний повторний КР (ЕПКР) проведений у 39,1% осіб. Відзначено збільшення відсотку жінок з КР в анамнезі у досліджуваній когорті – від 4,1% у 2008 р. до 6,5% у 2014 р. Подано патогенетичне обґрунтування доцільності оцінювання гемодинаміки шийково-перешийкової ділянки у контрактильному тесті як адекватного сучасного підходу до прогнозування успіху спроби ВПКР для матері і плода.


Заключення. Запропонований тест дозволяє об’єктивно оцінити шанси успіху ВПКР, сформувати аргументи щодо спроби ВПКР або ЕПКР.


Ключові слова: кесарів розтин, шийка матки, вагінальні пологи, прогноз.


Література:

1. Буланов М.Н. Ультразвуковая диагностика патологи шейки матки: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. 14.00.19. – М., 2004. – 40 с.

2. Воскресенский С.Л. Ультразвуковая диагностика в родах / С.Л. Воскресенский // Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии // 1993. – № 2. – С. 110–119.

3. Назаренко Л.Г. О родах после кесарева сечения: аргументы и факты / Л.Г. Назаренко, Л.Ю. Дуброва, Н.П. Соловьева // Здоровье женщины. – 2010. – № 7 (53). – С. 117–121.

4. Чехонацкая М.Л. Изменения венозного кровотока в нижнем сегменте и шейке матки при физиологическом течении прелиминарного периода / М.Л. Чехонацкая, Н.Е. Яннаева, Л.А. Гришаева и др. // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2012. –№ 3 (8). – С. 729–733.

5. Grobman W. Development of a nomogram for prediction of vaginal birth after cesarean / W. Grobman, Y. Lai, M. Landon et al. // Obstetrics and Gynecology – 2007. – V. 109. – P. 806–812. http://dx.doi.org/10.1097/01.aog.0000259312.36053.02

6. Khatib N. New model, based on cervical length, predicts successful VBAC / N. Khatib, M. Emad, R. Beloosesky et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. – JAN2015. – S195. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2014.10.418

7. Metz T. How do good candidates for trial of labor after cesarean (TOLAC) who undergo elective repeat cesarean differ from those who choose TOLAC? / T. Metz, G. Stoddart, E. Henry et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2013. – V. 208. – 458.e1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2013.02.011; PMid:23395923 PMCid:PMC3742738

8. Palatnik A. Induction of labor versus expectant management for women with a prior cesarean delivery // A. Palatnik, W. Grobman / Am. J. Obstet. Gynecol. – 2015. – V. 212. – 358.e1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2015.01.026http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2014.10.083

9. Shree R. Can clinical characteristics predict success of operative vaginal delivery? / R. Shree, Caughey A., Chand-rasekaran S. // Am. J. Obstet. Gynecol. – JAN2016. – S210. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2015.10.419

10. Zhang J. Contemporary cesarean delivery practice in the United States / J. Zhang, J. Troendle, U. Reddy et al.; for the Consortium on Safe Labor // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2010. – V. 203. – 326.e1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2010.06.058; PMid:20708166 PMCid:PMC2947574