• Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки і генітального пролапсу

Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки і генітального пролапсу

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):80–81; doi 10.15574/HW.2018.127.80

Куземенська М. Л. , Гладенко С. Є.
Медичний інститут Сумського державного університету МОН України

Мета дослідження: зниження частоти рецидивування генітального пролапсу у жінок після хірургічного лікування поєднаної патології матки на підставі розроблення і впровадження диференційованого підходу до вибору методики операції.
Матеріали та методи. Був проведений аналіз результатів хірургічного лікування 90 пацієнток, яких оперували з приводу доброякісних захворювань матки і генітального пролапсу з використанням вагінального оперативного доступу. Як основна (базова) операція всім хворим була виконана вагінальна гістеректомія. Варіанти вагінальних операцій мали відмітні особливості у пацієнток різних клінічних груп.
Розподілення пацієнток на клінічні групи проведене залежно від показань для видалення матки, наявності супутнього пролапсу статевих органів (ускладненого чи ні стресовим нетриманням сечі) і віку хворих.
Результати. Ефективність диференційованого підходу при хірургічному лікуванні поєднаної патології матки з генітальним пролапсом складає 96,7%, при цьому 83,3% жінок вважають себе вилікованими повністю. Найбільш висока частота рецидивування (6,7%) має місце у жінок без генітального пролапсу, яким гістеректомія була виконана лише з приводу доброякісних захворювань матки і придатків з лапароскопічною асистенцією.
Заключення. Використання диференційованого підходу до хірургічного лікування поєднаної патології матки та генітального пролапсу дозволяє підвищити ефективність, знизити частоту рецидивування та покращити якість життя жінок.
Ключові слова: поєднана патологія матки, генітальний пролапс, хірургічне лікування.

Література:
1. Адамян Л.В. 2017. Лапароскопия и гистерорезектоскопия в хирургическом лечении миомы матки. Акушерство и гинекология: 40–44.

2. Балалыкин А.С. 2016. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: К: 152.

3. Балан В.Е., 2016. Менопаузальный синдром. М.: 128.

4. Bachmann GA. 2015. Hysterectomy – a critical review. J. Reprod Med. 35: 839.

5. Borten M. 2016. Laparoscopic Complications.Toronto. Decker: 125.

6. Brune LB., Schonlenben K. 2016. Laparo – Endoscopiche Chirurgie. Munchen: Marsielle. 45: 253–254.