• Оцінка стану серцево-судинної системи у хворих на ревматичні захворювання дітей за допомогою програмно-апаратного комплексу «Кардіо-плюс П»
ua До змісту Повний текст статті

Оцінка стану серцево-судинної системи у хворих на ревматичні захворювання дітей за допомогою програмно-апаратного комплексу «Кардіо-плюс П»

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.8(88):59-67; doi 10.15574/SP.2017.88.59

Ошлянська О. А., Чайковський І. А., Арцимович А. Г., Дордієнко М. О.
Національна медична академія імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Інститут кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова, м. Київ
Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, м. Київ

Мета: дослідити ефективність методу електрокардіографії 4-го покоління у ранній діагностиці кардіоваскулярних змін у дітей, хворих на ревматичні захворювання.
Матеріали і методи. Обстежено 27 хворих на ревматичні хвороби дітей, що знаходилися на стаціонарному лікуванні. Проведено клініко-лабораторне дослідження; виконано ЕКГ програмно-апаратним комплексом «Кардіо-плюс П» та традиційну 12-канальну ЕКГ.
Результати. За даними стандартної 12-канальної ЕКГ відсутність будь-яких змін виявлена лише у 4-х пацієнтів. Проте виявлені зміни були мінімальними, мали функціональний характер та не були діагностично значущими для встановлення певної кардіальної патології. За результатами аналізу нейрон-ендокринної регуляції серцевих функцій, функціонального стану міокарда, оцінки порушень ритму та психоемоційного стану за даними ЕКГ, зареєстрованої ПАК «Кардіо-плюс П», виявлено наявність прихованих порушень серцево-судинної системи. Комплексний показник функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на ревматичні хвороби також був знижений — 60,17391±1,91, лише у 4 (14,8%) пацієнтів він перевищував 70%.
Висновки. Ураження серцево-судинної системи у хворих на ревматичні хвороби дітей розвиваються не лише внаслідок автоімунної дезорганізації міокарда, але й внаслідок метаболічних порушень. Переважно вони мають неманіфестний, субклінічний характер і не реєструються за допомогою стандартних методів дослідження. Використання ПАК «Кардіо-плюс П» дозволяє втричі частіше діагностувати зміни серцево-судинної системи у дітей з ревматичними хворобами за оцінкою комплексних показників, виявити приховані порушення ритму серця.
Ключові слова: діти, ревматичні захворювання, електрокардіографія.

Література

1. Деякі шляхи удосконалення методів діагностики уражень серця у дітей з ревматичними хворобами / Ошлянська О.А., Мясников Г.В., Казмірчук А.П. [та ін.] // Серцева недостатність. — 2014. — №3. — С. 12—21.

2. Диагностическая ценность электрокардиографии в фазовом пространстве для скрининга ишемической болезни сердца / В.Н. Коваленко, И.А. Чайковский, Л.С. Файзильберг [и др.] // Укр. кардіол. журн. — 2007. — №6. — С. 13—19.

3. Нові підходи до скринінгового обстеження серця у дітей з патологією сполучної тканини / Омельченко Л.І., Ошлянська О.А., Чайковський І.А., Файзільберг Л.С. // Сучасна педіатрія. — 2010. — №4 (32). — С. 117—121.

4. Омельченко Л.І. Профілактика побічної дії глюкокортикоїдної терапії у дітей з ревматичними захворюваннями : методичні рекомендації / Л.І. Омельченко, В.Б. Ніколаєнко, І.В. Дудка. — Київ, 2010. — 28 с.

5. Чайковский И.А. Анализ электрокардиограммы в одном, шести и двенадцати отведениях с точки зрения информационной ценности: электрокардиографический каскад / И.А. Чайковский // Клин. информ. и телемед. — 2013. — №9 (10). — С. 20—31.

6. Abnormalities suggestive of cardiomyopathy in patients with T2DM / Robillon J.F., Sadoul J.L., Jullien D. [et al.]. May 11 2004;109(18):2191—2196.

7. Comorbidity in Rheumatic Diseases Yasser El / Miedany Springer, 2017. — 433 р.

8. Increased unrecognized coronary heart disease and sudden deaths in rheumatoid arthritis: a population-based cohort study / Maradit-Kremers H., Crowson C.S., Nicola P.J. [et al.] // Arthritis Rheum. — 2005. — Vol.52(2). — P.402—11. https://doi.org/10.1002/art.20853; PMid:15693010

9. Risk for atrial fibrillation in patients with hypertrophic cardiomyopathy assessed by signal-averaged P-wave / Cecchi F., Montereggi A., Olivotto I. [et al.] // Circulation. — 1997. — Vol.59. — Р. 866—875. https://doi.org/10.1136/hrt.78.1.44

10. Systemic inflammation as a risk factor for atherothrombosis / Leuven S.T., Franssen R., Kastelein J.J. [et al.] // Rheumatology. — 2008. — Vol.47. — P. 3—7. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kem202; PMid:17702769

11. Yan G. Electrocardiographic T-wave: a symbol of Transmural dispersion of repolarisation in the ventricles / G. Yan, J. Martin // J. Cardiovasc. Electrophysiol. — 2003. — №14. — P. 639—640. https://doi.org/10.1046/j.1540-8167.2003.03155.x; PMid:12875426