• Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини
ua До змісту

Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):37–41; doi 10.15574/HW.2018.132.37

Мазур Ю. Ю., Пирогова В. І., Кузь Н. М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення»

Ектопія циліндричного епітелію – один із найпоширеніших доброякісних процесів у шийці матки, що характеризується доволі високою частотою рецидивування, та у випадку поєднання з порушеннями вагінальної мікробіоти на тлі папіломавірусного інфікування заслуговує прицільної уваги, зокрема у контексті збереження репродуктивного здоров’я та онкопревенції.

Мета дослідження: вивчення особливостей мікробіоти піхви у пацієнток з рецидивною ектопією циліндричного епітелію шийки матки на тлі інфікування ВПЛ.

Матеріали та методи. У дослідження включено 98 жінок репродуктивного віку (від 18 до 46 років). Було сформовано три групи: контрольна група (n=30), у яку включено умовно здорових жінок: 1-а група (n=33) – пацієнтки з вперше діагностованою ектопією циліндричного епітелію; 2-а група (n=35) – пацієнтки з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки. Усім обстежуваним жінкам виконано бактеріоскопічне, цитологічне, мікробіологічне дослідження біоценозу піхви, а також визначення рівня pH вагінального вмісту.

Результати. У пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію рівень pH вагінального середовища виявився достовірно вищим порівняно із таким у жінок групи контролю (p<0,001) та пацієнток 1-ї групи (p<0,05). У близько 9% пацієнток обох дослідних груп було виявлено ознаки бактеріального вагінозу; у близько 70% пацієнток 2-ї групи виявлено ознаки легкого та середнього ступеня тяжкості аеробного вагініту, достовірно (p<0,05) частіше, ніж у пацієнток з уперше діагностованою ектопією циліндричного епітелію. Зафіксовано значний поліморфізм інфектів у пацієнток 2-ї групи – у 40,00±8,28% випадків визначали асоціації 3 та більше мікроорганізмів одночасно, достовірно (p<0,001) частіше, ніж у пацієнток з уперше діагностованою ектопією циліндричного епітелію шийки матки.

Заключення. Використання експрес-системи A.F.GENITAL SYSTEM (Liofilchem®, Італія) має низку переваг для застосування у клінічній практиці: швидкість отримання результату, виявлення широкого спектра інфектів, можливість кількісного оцінювання M. hominis та U. urealyticum з подальшим визначенням чутливості до найчастіше застосовуваних антибактеріальних препаратів. Рецидивна ектопія циліндричного епітелію перебігає на тлі явищ кольпіту, вагініту, порушень мікробіоти піхви зі значним поліморфізмом мікроорганізмів та залуженням вагінального середовища, що ускладнює процеси епітелізації ектопії та може слугувати фактором, який зумовлює її повторний рецидив. Виявлені цитологічні особливості у даної когорти пацієнток свідчать про те, що тривало існуючі порушення вагінального біоценозу у поєднанні із запальними процесами піхви та шийки матки створюють сприятливі умови для реалізації диспластичних змін, спричинених ВПЛ. Під час визначення тактики лікування рецидивної ектопії шийки матки, зокрема в умовах інфікування ВПЛ, необхідним є у першу чергу досягнення як цитологічної норми, так і нормалізації біоценозу піхви перед виконанням будь-яких інтервенцій, якщо у таких виникне потреба.

Ключові слова: рецидив ектопії циліндричного епітелію шийки матки, біоценоз піхви, вагініт, цервіцит, вірус папіломи людини.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Machado Junior L. Evidence for benefits from treating cervical ectopy: literature review / L. Machado Junior, A. Whitaker Dalmaso, H. de Carvalho // San Paulo Med. J. – 2008. – Vol. 126 (2). – Р. 132–139. https://doi.org/10.1590/S1516-31802008000200014.

2. Говсеев Д.А. Оценка эффективности современных диагностических подходов к проблеме доброкачественной патологии шейки матки у женщин репродуктивного возраста / Д.А. Говсеев, Е.И. Скорбач, А.А. Дынник // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 2/3. – C. 128–133.

3. Хворостухина Н.Ф. Анализ причин рецидивирования эктопии шейки матки после коагуляции / Н.Ф. Хворостухина // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10 (3). – С. 562–566.

4. Рудакова Е.Б. Псевдоэрозия шейки матки (клиника, диагностика, лечение): Автореф. дисс. … ие уч. степени д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и гинекология». – М., 1996. – 41 с.

5. Gao W. Comparison of the vaginalmicrobiota diversity of women with and without human papillomavirus infection: a cross-sectional study / W. Gao, J. Weng, Y. Gao et al. // BMC Infect Dis. – 2013. – Vol. 13. – Р. 271. https://doi.org/10.1186/1471-2334-13-271.

6. Behbakht K. Role of the vaginal microbiological ecosystem and cytokine profile in the promotion of cervical dysplasia: A case-control study / K. Behbakht, J. Friedman, I. Heimler et al. // Infect Dis Obstet Gynecol. – 2002. –Vol. 10. – P. 181–186. https://doi.org/10.1155/S1064744902000200; PMid:12648311 PMCid:PMC1784618

7. Nugent R.P. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation / R.P. Nugent, M.A. Krohn, S.L. Hillier // J Clin Microbiol. – 1991. – Vol. 29 (2). – Р. 297–301. PMCid:PMC269757

8. Cox C. New assay for Gardnerella vaginalis loads correlates with Nugent scores and has potential in the diagnosis of bacterial vaginosis / C. Cox, J.P. McKenna, A.P. Watt et al. // J Med Microbiol. – 2015. – Vol. 64 (9). – Р. 978–984. https://doi.org/10.1099/jmm.0.000118.

9. Donders G. Aerobic vaginitis in pregnancy / G. Donders, G. Bellen, D. Rezeberga // BJOG. – 2011. – Vol. 118 (10). – Р. 1163–1170. DOI:10.1111/j.1471-0528.2011.03020.

10. Sarkar P. K. Routine colposcopy prior to treatment of cervical ectopy: is it worthwhile? / P.K. Sarkar, P.R. M.Steel // J Obstet Gynaecol. – 1996. – Vol. 16. – P. 96–97. https://doi.org/10.3109/01443619609007753

11. Junior J. E. Uterine cervical ectopy during reproductive age: cytological and microbiological findings / J.E. Junior, P.C. Giraldo, A.K. Gonçalves et al. // Diagn Cytopathol. – 2014. – Vol. 42 (5). – P. 401–404. https://doi.org/10.1002/dc.23053.

12. Clarke M. A. A large, population-based study of age-related associations between vaginal pH and human papillomavirus infection / M.A. Clarke, A.C. Rodriguez, J.C. Gage // BMC Infect Dis. – 2012. – Vol. 12:33. https://doi.org/10.1186/1471-2334-12-33.

13. Trejo J, Hernández B, Carrasco J. [et al.] (2003) Guía clínica para el diagnóstico, tratamiento y prevención de cervicovaginitis por bacterias, Trichomonas y Candida. Rev. Med. IMSS. 41:71–76.