• Оцінка потреби у навчанні персоналу догляду за людьми похилого віку

Оцінка потреби у навчанні персоналу догляду за людьми похилого віку

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):31-35; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.31

Чайковська В. В., Вялих Т. І., Царенко А. В.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дане дослідження присвячене вивченню потреби в нових знаннях лікарів, медичних сестер та соціальних працівників для надання догляду за літніми людьми, які потребують сторонньої допомоги. Виявлення прогалин у знаннях медичних і соціальних працівників здійснювалося за допомогою двохетапної методології оцінки потреби в навчанні. Ця методологія дає можливість місцевим експертам і постачальникам медичних і соціальних послуг швидко і з низькою вартістю отримати результат, заснований на фактичних даних. Були визначені прогалини в підготовці персоналу по догляду в питаннях особливостей реабілітації та догляду за людьми похилого віку, фізіологічних змін і психологічної підтримки в кінці життя, ефективних методів базових інструментальних досліджень, прав літніх людей в отриманні медичної і соціальної допомоги. На основі розробленої авторами методології буде створена програма навчання, яка враховує аналіз організації медико-соціальної допомоги в Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, результати робочих нарад, а також позитивний вітчизняний і міжнародний досвід.
Ключові слова: рівень професійних знань, лікарі, медичні сестри, соціальні працівники, догляд за людьми похилого віку.

Література

1. Geets VM. (2011). Institutions of socialization in Ukraine and EU countries: tendencies of development and main differences. Ukrainian Socium. 2: 7-34.

2. Gerasimova NS. (2013). In-home palliative care for the elderly. Social work in Ukraine: theory and practice. 3-4: 97-106.

3. Kabachenko NV. (2013). Social services organization for elderly citizens: International experience. The scientific notes of the NaUKMA: Pedagogical, psychological sciences and social work: The Collection Book: 62-67.

4. Krivobok YuV. (2013). Theoretical aspects of assessment of the minimal list of social services provided free-of-charge by the state for the citizens living under hard material conditions: 11.

5. Melnik SV, Uklad VG, Zhuravska OI. (2010). Reference book on social care and provision of social services for the people living in hard housing conditions and need outside assistance. Lugansk: 241.

6. Pinchuk IYa. (2008). The problem of psychic health of the elderly in Ukraine. NeuroNews. No.2 (7).

7. The European Association of Palliative Care. cit. 18.01.2010. http://www.eapcnet.org/download/forPolicy/CountriesRep/France.pdf

8. The project of UN Program of development and the project of Ministry of Social Policy of Ukraine Support of the reforms in social sector in Ukraine and the Methodological manual Management of activities of social services for 2017-2021.

9. Voronenko YuV, Gubsky YuI, Tsarenko AV. (2014). Creation of the system of palliative and hospice services during health care reforming in Ukraine: medical and social aspects. Science and Practice. 1: 63-75.