• Оцінка показників урофлоуметрії під час діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки

Оцінка показників урофлоуметрії під час діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):48–50; doi 10.15574/HW.2017.125.48

Возіанов С. О., Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш  Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С.
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району, м. Київ

У статті представлені результати лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки.
Матеріали та методи. Усі хворі з поєднаною нейрогенною патологією нижніх відділів сечовивідної системи і нижніх відділів товстої кишки проходили комплексне обстеження з використанням як загальноприйнятих, так і спеціальних методів діагностики. У групу дослідження увійшли 30 жінок, середній вік яких становив 41,8±2,1 року, середня тривалість захворювання – 18,4±1,6 міс. Оцінювання ефективності проводили за допомогою клінічних та уродинамічних досліджень.
Результати. Одержані результати були підставою для обґрунтування принципів диференційованого лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки, що дозволило підвищити ефективність лікування.
Заключення. Наведені дані клінічних та уродинамічних досліджень дозволили розробити та оптимізувати методи лікування залежно від стану тонусу нервово-м’язових структур нижніх сечових шляхів та дистальних відділів товстої кишки.
Ключові слова: нейрогенні розлади сечовипускання, нейрогенна дисфункція кишечнику, детрузор, урофлоуметрія, електростимуляція.

Література:

1. Neural Control of the Lower Urinary and Gastrointestinal Tracts: Supraspinal CNS Mechanisms / M.J. Drake, C.J. Fowler, D. Griffiths[et al.] // Neurourologyand Urodynamics. – 2010. – Vol. 29, № 1. – P. 119–127. https://doi.org/10.1002/nau.20841; PMid:20025025

2. Prevalence of fecal incontinence and its relationship with urinary incontinence in women living in the community / R. Botlero, R.J. Bell, D.M. Urquhart, S.R. Davis // Menopause. – 2011. – Vol. 18, № 6. – P. 685–689. – https://doi.org/10.1097/gme.0b013e3181fee03bb.

3. Diagnosis and Treatment of Overactive Bladder (Non-Neurogenic) in Adults: AUA/SUFU Guideline / E.A. Gormley, D.J. Lightner, K.L. Burgio[et al.] // The Journal of Urology. – 2012. – Vol. 188, Issue 6, Supplement. – P. 2455–2463.

4. Samaranayake C.B., Luo C., Plank A.W., Merrie A.E., Plank L.D., Bissett I.P., 2010. «Systematic review on ventral rectopexy for rectal prolapse and intussusception.». Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland 12 (6): 504–12. https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2009.01934.x; PMid:19438880

5. Nurko S. Coexistence of constipation and incontinence in children and adults / S. Nurko, S.M. Scott // Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. – 2011. – Vol. 25, № 1.– P. 29–41. https://doi.org/10.1016/j.bpg.2010.12.002; PMid:21382577 PMCid:PMC3050525

6. Blandon R.E., Bharucha A.E., Melton L.J., 3rd, Schleck C.D., Zinsmeister A.R., Gebhart J.B. Risk factors for pelvic floor repair after hysterectomy. Obstet Gynecol. 2009. 113(3): 601-8.

7. Bladder and Bowel Symptoms Among Adults Presenting With Low Back Pain to an Academic Chiropractic Clinic: Results of a Preliminary Study / A.L. Walden, S.A. Salsbury, W.R. Reed, D.J. Lawrence // Journalof Chiropractic Medicine. – 2014. – Vol. 13, № 3. – P. 178–187. https://doi.org/10.1016/j.jcm.2014.07.006; PMid:25225466 PMCid:PMC4161716