• Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних
ua До змісту

Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):62–66; doi 10.15574/HW.2018.132.62

Шеремета Р. З. , Сабадаш М. Є. , Шуляк О. В.
Львівська обласна клінічна лікарня
ДУ Інститут урології НАМН України, м. Київ

Гестаційний пієлонефрит (ГП) – одне із найчастіших і серйозних захворювань середини і другої половини вагітності, яке ускладнює близько 6% вагітностей і є однією з провідних причин неакушерської допологової госпіталізації.

Мета дослідження: покращення лікування ГП за допомогою фітопрепарату Канефрон® Н.

Матеріали та методи. У роботі наведені дані відкритого, багатоцентрового, проспективного, порівняльного (у паралельних групах) дослідження з участю 60 вагітних з діагнозом «гестаційний пієлонефрит», які були розподілені на дві групи по 30 пацієнток. Пацієнтки основної групи отримували антибактеріальну терапію протягом 7 діб + лікування препаратом Канефрон® Н у стандартних дозах протягом 3 міс. Пацієнтки групи порівняння отримували лише антибактеріальну терапію протягом 7 діб.

Результати. Середній вік вагітних на момент встановлення діагнозу становив 23±6,23 року, у 39 (65%) жінок це була перша вагітність. Найбільш поширеними скаргами під час госпіталізації до стаціонару були: біль у попереку (96,2%), дизурія (70,2%), підвищення температури тіла понад 38С (64,4%). Лейкоцитурія та бактеріурія були виявлені у всіх 100% випадків з переважанням E. сoli у 84,2% випадків. На 30-у добу в основній групі у пацієнток з ГП бактеріурія була виявлена у 2/30 (6,67%) пацієнток, а в контрольній групі – у 5/30 (16, 7%) пацієнток (р 1:2 <0,05); на 60-й день в основній групі – у 2/30 (6,67%), у контрольній групі – у 8/30 (26,7% ) (р 1:2 <0,05), відповідно на 90 день – у 3/30 (10%) і 10 (33,3%) відповідно (р 1:2 <0,05). Рецидив захворювання спостерігався в 1 (3,33%) з 30 пацієнток основної групи та у 3 (10%) з 30 пацієнток контрольної групи (p 1:2 <0,05) протягом періоду спостереження (p1:2 <0,05).

Заключення. Застосування фітопрепарату Канефрон® Н у вагітних з гестаційним пієлонефритом продемонструвало його високу ефективність і безсумнівний лікувально-профілактичний ефект, хорошу переносимість та зниження частоти рецидивів захворювання.

Ключові слова: гестаційний пієлонефрит, вагітність, Канефрон® Н, лейкоцитурія, бактеріурія, уросепсис, нирка, інфекція, сечовивідні шляхи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Айламазян Э.К. Акушерство. Национальное руководство / Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Радзинский, Г.М. Савельева. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 1200 с.

2. Кулакова В.И. Лекарственные средства, применяемые в акушерстве и гинекологии. 2-е издание / В.И. Кулакова, В.Н. Серов. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2006. – 384 с.

3. Сафронова Л.А. Пиелонефрит и беременность // Русский медицинский журнал, 2000;8,18:778–781.

4. Сидельникова В.М. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок / В.М. Сидельникова, А.Г. Антонов. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2006. – 448 с.

5. Шиховцева С.В. Допплерографическое исследование почечного кровотока при диффузной патологии почек / С.В. Шиховцева, Л.М. Меркулова // Материалы IX симпозиума с международным участием «Новые диагностические технологии в лучевой диагностике». – М., 26–27 сент. 2006 г.

6. Dalal S. Long-term Escherichia coli asymptomatic bacteriuria among women with diabetes mellitus / S. Dalal, L. Nicolle, CF. Marrs, L. Zhang, G. Harding, B. Foxman // Clinical Infectious Diseases. 2009;49(4):491–497. https://doi.org/10.1086/600883; PMid:19583518 PMCid:PMC2833278

7. Geerlings SE. Urinary tract infections in patients with diabetes mellitus: epidemiology, pathogenesis and treatment / SE Geerlings // International Journal of Antimicrobial Agents. 2008;31(supplement 1):54–57. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2007.07.042; PMid:18054467

8. Gilstrap LC. Acute pyelonephritis in pregnancy: an anterospective study / LC. Gilstrap, FG. Cunningham, PJ. Whalley // Obstetrics and Gynecology. 1981;57(4):409–413. PMid:7243084

9. Gilstrap LC. Urinary tract infections during pregnancy / LC. Gilstrap, SM. Ramin //Obstetrics and Gynecology Clinics of North America. 2001;28(3):581–591. https://doi.org/10.1016/S0889-8545(05)70219-9

10. Hanchard NA. The frequency of the sickle allele in Jamaica has not declined over the last 22 years / NA. Hanchard, I. Hambleton, CA Harding, RM. McKenzie // British Journal of Haematology. 2005;130(6):939–942. https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2005.05704.x; PMid:16156863

11. Hill JB. Acute pyelonephritis in pregnancy. / JB. Hill, JS. Sheffield, DD. McIntire, GD. Wendel // Obstetrics and Gynecology. 2005; 105(1): 18–23. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000149154.96285.a0; PMid:15625136

12. Kokrdová Z. Septic shock in pregnancy on the basis of an acute pyelonephritis / Z. Kokrdová, A. Pařízek, M. Koucký, A. Pašková, B. Boudová // Ceska Gynekol. 2016 Summer;81(4):286-288. Czech. PMid:27882751

13. Kumar S. Urinary tract infections / S Kumar, A. Dave, B. Wolf, EV. Lerma // Dis Mon. 2015 Feb;61(2):45-59. doi: 10.1016/j.disamonth.2014.12.002. Review. No abstract available. https://doi.org/10.1016/j.disamonth.2014.12.002

14. Oktar SO. Doppler sonography of renal obstruction: value of venoue impedance index measurements / Oktar SO et al. // J Ultrasound Med. 2004; Jul; 23(7). https://doi.org/10.7863/jum.2004.23.7.929

15. Matuszkiewicz-Rowińska J. Urinary tract infections in pregnancy: old and new unresolved diagnostic and therapeutic problems / J Matuszkiewicz-Rowińska, J. Małyszko, M. Wieliczko // Arch Med Sci. 2015 Mar 16;11(1):67-77. https://doi.org/10.5114/aoms.2013.39202.

16. Patterson TF. Detection, significance, and therapy of bacteriuria in pregnancy / TF. Patterson, VT. Andriole // Update in the managed health care era. Infectious Disease Clinics of North America. 1997;11(3):593–608. https://doi.org/10.1016/S0891-5520(05)70375-5

17. Pazos Otero N. Pyelonephritis and pregnancy. Our experience in a general hospital / N. Pazos Otero, L. Fuentes Ricoy, B. Ferrández Pérez, C. Martínez Vázquez, M. Martínez Poch, J.L. Osuna Díaz. // Anales de Medicina Interna. 2007;24(12):585–587. PMid:18278996

18. Sheiner E. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy / E. Sheiner, E. Mazor-Drey, A. Levy. // Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2009;22(5):423–427. https://doi.org/10.1080/14767050802360783; PMid:19530000

19. Smaill FM. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy //FM Smaill, JC Vazquez // Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;(8): CD000490. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000490.pub3. Review.