• Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді

Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):15-21; doi 10.15574/PP.2017.71.15

Баранова В. В., Ліманська А. Ю., Давидова Ю. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — оцінити якість життя пацієнток високого кардіологічного ризику та з варикозною хворобою в післяпологовому періоді; встановити фізичний та психологічний профіль жінок у перші місяці після пологів; розробити комплексний підхід до корекції психологічних та клінічних змін.
Пацієнти та методи. У дослідження включено 128 жінок із серцево-судинними захворюваннями I класу WHO, в яких під час вагітності діагностовано варикозну хворобу та яким призначено запропонований комплекс лікувально-профілактичних заходів (основна група). Групу порівняння становили 64 жінки із серцево-судинними захворюваннями I класу WHO, які отримували рутинні заходи. Усім жінкам проведено УЗД поверхневих вен і прохідності глибоких вен нижніх кінцівок, оцінку параметрів згортувальної системи крові. У роботі з жінками використано методики тілесно-орієнтованої терапії, музикотерапії, дихальні практики та індивідуальні бесіди з клінічним психологом. У дослідженні використано самостійно розроблену анкету щодо самооцінки емоційного та фізичного стану жінки, опитувальник PHQ 9 для скринінгової діагностики депресивного стану, опитувальник Спілбергера—Ханіна для діагностики особистісної та реактивної тривожності, опитувальник SF36 для оцінки якості життя.
Результати. Проведення комплексного психологічного супроводу вагітності в жінок із серцево-судинними захворюваннями і варикозною хворобою дозволяє на ранньому етапі виявити певні порушення психоемоційного стану таких жінок і розробити програму психокорекції. Застосування венотоніку Флєбодіа 600, який має антиоксидантну та гемореологічну активність, цілеспрямований тонізуючий вплив на периферичні вени, а також системний венотонічний ефект, в основній групі пацієнток сприяє не лише поліпшенню функціонування вен, але й, за рахунок подолання порушень мікроциркуляції, мінімізує виникнення певних акушерських ускладнень, у тому числі гіпертензивних розладів і загрози переривання вагітності.
Висновки. З урахуванням мультифакторності виникнення варикозної хвороби під час вагітності, а також необхідності розробки комплексного підходу до профілактики та лікування судинних розладів у жінок із серцево-судинною патологією науково обґрунтовано та розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів із включенням санологічних, медичних і психологічних складових, що сприяло поліпшенню якості життя жінок під час вагітності та в післяпологовому періоді.
Ключові слова: вагітні, високий кардіологічний ризик, варикозна хвороба.

Література

1. Biomechanical response of varicose veins to elastic compression: a numerical study / C.P. Rohan, P. Badel, B. Lun [et al.] // J. Biomech. — 2013. — Vol. 46 (3). — P. 599—603. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2012.10.043; PMid:23178041

2. First epidemiological data for venotonics in pregnancy from the EFEMERIS database / I. Lacroix, A.B. Beau, C. Hurault-Delarue [et al.] // Phlebology. — 2016. — Jun.; Vol. 31 (5). — P. 344—348. https://doi.org/10.1177/0268355515589679; PMid:26060062

3. Goulart V.B. Anatomical and physiological changes in the venous system of lower limbs in pregnant women and findings associated with the symptomatology / V.B. Goulart, A.C.V. Cabral, Z. Reis // Arch. Gynecol. Obstet. — 2013. — Vol. 288. — P. 73—78. Google Scholar CrossRef, Medline. https://doi.org/10.1007/s00404-013-2728-9; PMid:23400352

4. Hemodynamic changes at the saphenofemoral junction during the application of a below-knee graduated compression stocking / C.R. Lattimer, M. Azzam, E. Kalodiki, G. Geroulakos // Dermatol. Surg. — 2012. — Vol. 38 (12). — P. 1991—1997. https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2012.02588.x; PMid:23003346

5. Lohr J.M. Venous disease in women: epidemiology, manifestations, and treatment / J. M. Lohr, R.L. Bush // J. Vasc. Surg. — 2013. — Vol. 57. — 37S—45S. Google Scholar CrossRef, Medline. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.10.121; PMid:23522716

6. Postpartum Varicose Veins: Supplementation with Pycnogenol or Elastic Compression-A 12-Month Follow-Up. / G. Belcaro, M. Dugall, R. Luzzi [et al.] // Int. J. Angiol. — 2017. — Mar.; Vol. 26 (1). — P. 12—19. https://doi.org/10.1055/s-0033-1363784. Epub 2014 May 29.

7. Ropacka-Lesiak M. Risk factors for the development of venous insufficiency of the lower limbs during pregnancy-part 1 [in Polish] / M. Ropacka-Lesiak, J. Kasperczak, G.H. Breborowicz // Ginekol. Pol. — 2012. — Vol. 83 (12). — P. 939—942. PMid:23488298