• Оцінка функціонального стану нервово-м’язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії 
ua До змісту

Оцінка функціонального стану нервово-м’язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):59-62; doi 10.15574/PP.2015.63.59 
 

Оцінка функціонального стану нервово-м'язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії 

Дудник В. М., Березницький О. В., Вижга Ю. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна 
 

Мета — оцінити функціональну спроможність нервово-м'язових елементів у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, із клінічними проявами вторинної міопатії. 
 

Пацієнти та методи. Під нашим спостереженням знаходилось 72 дитини з ювенільним ревматоїдним артритом, що перебували на диспансерному обліку та лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Вік дітей становив 11,3 (8,6; 15,2) року. Під спостереженням знаходились 42 (58,33±4,78%) дівчинки та 30 (41,67±4,78%) хлопчиків. Першу групу склали 43 (68,06±4,16%) дитини з ювенільним ревматоїдним артритом, у яких відмічались виражені прояви вторинної міопатії. До другої групи увійшло 29 (40,28±4,16%) дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, без подібної клінічної симптоматики. Вік дітей першої групи дорівнював 12 (7,5; 15) років. Тривалість захворювання у дітей першої групи становила 28 (10; 39) місяців. Вік дітей другої групи дорівнював 13 (11; 17) років. Тривалість захворювання в дітей другої групи становила 24 (17; 48) місяці. 
 

Результати. Клінічні прояви вторинної міопатії зустрічаються переважно серед пацієнтів із моноартритом (58,14±2,87%), помірною активністю процесу (41,86±4,08%) та функціональною недостатністю (62,79±3,96%). Для пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом та проявами вторинної міопатії притаманно виснаження функціональних резервів м'язових волокон із наступним розвитком дегенеративного процесу, що супроводжується зниженням амплітуди (на 21,86±2,27%) та частоти м'язових скорочень (на 55,86±2,89%) за даними інтерференційної електроміографії. Для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, з проявами вторинної міопатії притаманна знижена збудливість аксонів за рахунок м'язового блоку, яка проявляється зниженням амплітуди М-відповіді за даними електронейроміографії (у 2,6 разу) та підтверджена кореляційними зв'язками (rxy=-0,41-0,59, p<0,01) з показниками активності запальної відповіді та вмістом креатинкінази-ММ. 
 

Висновки. Перспективним залишається подальше вивчення патогенетичних аспектів формування синдрому вторинної міопатії серед пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, а також оцінка зв'язку з клініко-лабораторними маркерами активності процесу з метою модифікації підходів до його корекції. 
 

Ключові слова: вторинна міопатія, ювенільний ревматоїдний артрит. 
 

Література: 

1. Борткевич ОП, Білявська ЮВ. 2009. Особливості перебігу ранньої стадії ревматоїдного артриту за даними 12-місячного проспективного спостереження. Укр ревматологічний журнал. 1: 40—43.

2. Матюнова АЕ, Брегель ЛВ. 2009. Факторы инвалидизации у детей с ювенильным ревматоидным артритом. Сибирский медицинский журнал. 7: 199—202.

3. Денисова РВ, Альбицкий ВЮ, Алексеева ЕИ и др. 2008. Психометрические характеристики русских версий опросников PedsQL Rheumatology Module и PedsQL Generic Core Scale для оценки качества жизни детей в возрасте 2—4 лет, страдающих ювенильным ревматоидным артритом. Вопр совр педиатрии. 5: 39—45.

4. Justine EA, Munro JE, Ponsonby A-L. 2010. Possible Environmental Determinants of Juvenile Idiopathic Arthritis. Rheumatology. 3: 411—425.

5. Huang JL. 2012. New advances in juvenile idiopathic arthritis. Chang Gung Med J. 35: 1—14. http://dx.doi.org/10.4103/2319-4170.106171

6. Klepper SE. 2011. Measures of pediatric function: Child Health Assessment Questionnaire (C-HAQ), Juvenile Arthritis Functional Assessment Scale (JAFAS), Pediatric Outcomes Data Collection Instrument (PODCI), and Activities Scale for Kids (ASK). Arthritis Care Research. 11: 371—382. http://dx.doi.org/10.1002/acr.20635; PMid:22588758

7. Consolaro A, Bracciolini G, Ruperto N et al. 2012. Remission, minimal disease activity, and acceptable symptom state in juvenile idiopathic arthritis: defining criteria based on the juvenile arthritis disease activity score. Paediatric Rheumatology International Trials Organization. Arthritis Rheumatology. 7: 2366—2372. http://dx.doi.org/10.1002/art.34373; PMid:22231288