• Оцінка ефективності препарату Гавіскон® Форте в терапії печії вагітних 

Оцінка ефективності препарату Гавіскон® Форте в терапії печії вагітних 

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):84–90; doi 10.15574/HW.2016.113.84 
 

Оцінка ефективності препарату Гавіскон® Форте в терапії печії вагітних 
 

Щербиніна М. Б., Луговська Т. В., Іванченко Н. А., Коваленко Г. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Центр Планування сім'ї Тамари Луговської, м. Дніпро

КЗ «Дніпропетровська Шоста міська клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради


Печія належить до поширених диспепсичних проявів, що відчувають до 80% жінок, які чекають дитину.


Мета дослідження: оцінювання ефективності препарату Гавіскон® Форте в терапії печії вагітних на підставі клінічних даних, вивчення думки вагітних, які отримували препарат, і лікарів, які забезпечували їхню курацію, а також акушерів-гінекологів, які мають практику ведення таких пацієнток.


Матеріали та методи. У відкритому дослідженні взяли участь 94 вагітні (Ј38 тиж вагітності) у віці від 18 до 34 років з клінічним проявом печії. Був призначений препарат Гавіскон® Форте м’ятна суспензія (фірма «Реккітт Бенкізер Україна», Велика Британія) курсом від 10 днів до 1 міс перорально по 5–10 мл (1–2 ч.л.) 3 рази на день після їди та 4-й раз – перед сном; або протягом 1 міс перорально по 5–10 мл (1–2 ч.л.) на вимогу. За критерії ефективності препарату були прийняті: час купірування печії при одноразовому застосуванні; динаміка клінічних проявів печії та супутніх симптомів; думка вагітних жінок, які отримували препарат, і лікарів, які забезпечували їхню курацію, а також акушерів-гінекологів (n=258), які мають практику ведення таких пацієнток. Оцінювання переносимості та безпеки терапії проводили шляхом моніторування клінічного стану вагітних.


Результати. У більшості жінок (54,2%) вагітність була перша. Поява печії за триместрами: I – 11,7%; II – 25,5%; III – 62,8%. До вагітності 63,8% жінок мали захворювання травної системи. За п’ятибальною шкалою прояви печії були переважно в межах 4 (43,6%) і 3 (26,6%) балів. Тривалість печії у хвилинах без застосування лікарських засобів в середньому складала 30 хв. Печію не рідше 1 разу на тиждень відчували 54,3% жінок, решта – щодня; 34,4% відзначали нічні епізоди печії. Разом з печією виявлено несерцевий біль за грудниною – 8,5%, дисфагію – 12,8%, відчуття клубка у горлі – 23,4%, кашель – 9,6%, відрижку повітрям – 60,6% і гикавку – 4,3% вагітних. На тлі застосування препарату Гавіскон® Форте поступово знижувалася частота та інтенсивність проявів печії, а також супутніх симптомів. За оцінкою вагітних, після одноразового вживання препарату час купірування печії складав 5±2,6 хв; контроль симптомів ГЕРХ за регулярного застосування був досягнутий через 11±3,8 дня від початку терапії; ефективність препарату була «хороша» та «дуже хороша» в 85,1% випадків. На думку лікарів вагітних жінок, ефективність препарату оцінена як «хороша» і «дуже хороша» – у 86,2% випадків. З опитаних лікарів прихильники альгінатів при печії вагітних складали 39,5% з оцінкою ефективності препарату Гавіскон® Форте як «хороша» і «дуже хороша» – у 100% випадків.


Заключення. Отримані дані підтвердили високу ефективність препарату Гавіскон® Форте при печії вагітних, що дозволяє зробити висновок про доцільність призначення цього препарату для швидкого і адекватного усунення негативної симптоматики.


Ключові слова: печія вагітних, альгінати, Гавіскон® Форте.


Література:

1. Rodriguez A., Bohlini G., Lindmark G. Symptoms across pregnancy in relation to psychosocial and biomedical factors // Acta Obstet. Gynecol. Scand. – 2001. – 80. – Р. 213–223. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0412.2001.080003213.x; PMid:11207486

2. Malfertheiner S., Malfertheiner M., Kropf S. et al. A prospective longitudinal cohort study: evolution of GERD symptoms during the course of pregnancy // BMC Gastroenterol. – 2012. – N 12.– Р. 131. doi: 10.1186/1471-230X-12-131. http://dx.doi.org/10.1186/1471-230X-12-131

3. Malfertheiner S.F., Malfer-theiner M.V., Monkemuller K. et al. Gastroesophageal reflux disease and management in advanced pregnancy: a prospective survey // Digestion – 2009. -№ 2, Vol. 79. – Р. 115–120.

4. Vakil N., van Zanden S.V., Kahrilas P. et al. The Monreal Definition and Classification of Gastroesophageal Reflux Disease: A Global Evidence-Based Consensus // Am. J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 101. – P. 1900–1920. http://dx.doi.org/10.1111/j.1572-0241.2006.00630.x; PMid:16928254

5. Щербинина М.Б., Луговская Т.В., Иванченко Н.А. Изжога беременных: причины и возможности улучшения качества жизни женщин в этот период // Здоровье женщины. – 2016. – № 2 (108). – С. 18–23.

6. Аргунова И.А. Изжога беременных: житейская мелочь, которую надо терпеть, или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которую следует купировать? // Поликлиника. – Спецвыпуск № 3, Гастроэнтерология. – 2015. – С. 14–18.

7. Інструкція для медичного застосування препарату Гавіскон® Форте м’ятна суспензія, затверджено Наказом МОЗ України № 5 від 04.01.2013, Р.П. UA/6865/01/01.

8. Інструкція для медичного застосування препарату Гавіскон® м’ятні таблетки, затверджено Наказом МОЗ України № 109 від 08.02.2014, Р.П. UA/6865/02/01.

9. Strugala V., Dettmar P.W., Sarratt K. et al. A Randomized, controlled, crossover trial to investigatetimes to onset of the perception of soothing and cooling by over the counter heartburn treatments // J. Int. Med. Res. – 2010. – Mar-Apr; 38 (2). – Р. 449–457. http://dx.doi.org/10.1177/147323001003800208; PMid:20515559

10. De Bellis I., Epifani S., Maiorino R., Tardio R. Gastroesophageal reflux in pregnancy // GiornaleItaliano di Ostetricia e Ginecologia.- 1999. – № 1, Vol. 21. – Р. 17–19.

11. Uzan M., Uzan S., Sureau C., Richard-Berthe C. Pyrosis and regurgitations during pregnancy. Efficacy and innocuousness of a treatment with Gaviscon suspension // Revue Francaise de Gynecologie et d’Obstetrique. – 1988. – № 7–9, Vol. 83. – Р. 569–572.

12. Hutt H.J., Tauber O., Flach D. Gaviscon in the treatment of reflux disease. Results of an observational study // Fortschritte der Medizin. – 1990. – Vol. 108. – Р. 598–600.

13. Lindow S.W., Regnґ ell P., Sykes J., Little S. An open-label, multicentre study to assess the safety and efficacy of a novel reflux suppressant (gaviscon advance) in the treatment of heartburn during pregnancy // International Journal of Clinical Practice. – 2003. – № 3, Vol. 57. – Р. 175–179.

14. Strugala V., Bassin J.,Swales V.S. et al. Assessment of the Safety and Efficacy of a Raft-Forming Alginate Reflux Suppressant (Liquid Gaviscon) for the Treatment of Heartburn during Pregnancy // ISRN Obstet. and Gynecol. – 2012; 2012:481870. http://dx.doi.org/10.5402/2012/481870. Epub 2012 Nov 4.

15. Бурков С.Г. Изжога беременных // Гинекология. Приложение к журналу Consiliummedicum. – 2004. – Т. 6, № 2. – [Электронный ресурс]: URL: http://old.consilium-medicum. com/ media/ gynecology/04_02/76.shtml

16. Ramu B., Mohan P., Raja-sekaran M.S., Jayanthi V. Prevalence and risk factors for gastroesophageal reflux in pregnancy // Indian Journal of Gastroenterology. – 2011. Vol. 30 (3). – P. 144–147. http://dx.doi.org/10.1007/s12664-010-0067-3; PMid:21125366

17. Moayyedi P., Axon A.T. gastroesophageal reflux disease: the extent of the problem // Aliment. Pharmacol. Ther. – 2005. – Vol. 22 (suppl.1). – P. 11–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2036.2005.02605.x; PMid:16042655

18. Naumann C.R., Zeling C., Napolitano P.G., Ko C.W. Nausea, vomiting, and heartburn in pregnancy: a prospective look at risk, treatment, and outcome // The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. – 2012. – Vol. 25 (8). – P. 1488–1493. http://dx.doi.org/10.3109/14767058.2011.644363; PMid:22122296

19. Berthon G. Aluminium speciation in relation to aluminium bioavailability, metabolism and toxiety // CoordGhem Rev. – 2002. – Vol. 228. – P. 319–341. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(02)00021-8