• Оцінка ефективності піногасників у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку.
До змісту

Оцінка ефективності піногасників у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):107-112; doi 10.15574/SP.2014.59.107

Оцінка ефективності піногасників у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку.

Бережний В. В., Козачук В. Г., Ліщинська М. Р.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета: вивчити клінічну ефективність і безпеку препарату «Колікід» у формі суспензії у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилося 65 дітей віком до 5 місяців з малюковими кишковими кольками (МКК). 20 (30,8%) дітей першої групи отримували загальні рекомендації; 45 (69,2%) дітей другої групи додатково отримували «Колікід» суспензію. Щодня оцінювали загальний стан малюків, наявність зригувань, консистенцію стільця, метеоризм, прибавку маси тіла, температуру тіла та порушення дихання. Для виключення органічної природи кольок проводили загальноклінічні, бактеріологічні обстеження, УЗД черевної порожнини.

Результати. Лабораторне та інструментальне обстеження не виявило патологічних змін з боку ШКТ, що свідчило про функціональний характер порушень. У клінічній картині на початок спостереження відзначали загальний неспокій, натужування, тривалий плач, здуття живота, які статистично достовірно зменшувалися на тлі застосування суспензії «Колікід».

Висновки. Висока терапевтична ефективність, безпека, зручність застосування, економічна привабливість дозволяють рекомендувати препарат «Колікід» для широкого використання у медичній практиці.

Ключові слова: функціональні гастроінтестинальні розлади, діти раннього віку, кишкова колька, симетикон.

Література: 

1. Анастасевич ЛА. 2008.Кишечные колики у детей раннего возраста: причины, диагностика, лечение. РМЖ. 16;3: 154.

2. Беляева ИА, Яцык ГВ, Евдокимова АН. 2011. Новые возможности комплексной терапии кишечных колик у грудных детей. Педиатрия. 90(2): 231—241.

3. Бердникова ЕК, Кешишян ЕС. 2006.Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста. РМЖ. 14(19): 1397—400.

4. Бережний ВВ, Козачук ВГ. 2013. Кишкові кольки в дітей раннього віку та методи корекції. Нац підр з педіатрії. За ред. ВВ Бережного. К: 1040.

5. Хавкин АИ, Кешишян ЕС, Прыткина МВ, Какиашвили ВС. 2001. Возможности диетической коррекции синдрома срыгиваний у детей раннего возраста. Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей. Сб материалов конф. М: 47.

6. Жихарева НС. 2009. Детские кишечные колики, новые возможности терапии. Consilium medicum. Педиатрия. 2: 33—36.

7. Захарова ИН, Еремеева АВ. 2009. Кишечные младенческие колики и их коррекция. Consilium medicum. Педиатрия. 1: 43—46.

8. Килгур Т, Уэйд С. 2005. Колики у детей грудного возраста. Доказательная медицина. 4: 629—32.

9. Корниенко ЕА, Вагеманс НВ, Нетребенко ОК. 2010. Младенческие кишечные колики: современные представления о механизмах развития и новые возможности терапии. Совр педиатрия. 5(33): 176—182.

10. Savino F, Pelle Е, Palumeri Е et al. 2007. Лечение кишечных колик у грудных детей: сравнение эффективности Lactobacillus reuteri (American Type Cuture Collection Strain 55730) и Симетикона (проспективное рандомизированное исследование). Consilium medicum. 2: 70—73.

11. Майданник ВГ. 2007. Римські критерії III (2006) діагностики функціональних гастроінтестінальних розладів у дітей. ПАГ. 3: 5—13.

12. Марушко ЮВ, Гончар ВВ. 2011. Фітопрепарати у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку. Совр педиатрия. 1: 160—164.

13. Мисник ВП, Отт ВД. 2008. Современные возможности диетической коррекции функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей первых месяцев жизни. Совр педиатрия. 3(20): 79—83.

14. Приворотский ВФ, Луппова НЕ. 2012. Младенческие кишечные колики: проблема и пути решения. Педиатрия. 91;4: 98—105.

15. Рачкова НС. 2007. Кишечные колики у детей раннего возраста: подходы к терапии. РМЖ. 21: 1594—1597.

16. Самсыгина ГА. 2009. Алгоритм лечения детских кишечных колик. Consilium medicum. Педиатрия. 3: 55—67.

17. Самсыгина ГА. 2007. Кишечная колика у детей грудного возраста. Пособие для практических врачей. М, ООО «ИнтелТек»: 23.

18. Силивончик НН, Калашников НА. 2007.Научные достижения — в практику врача-гастроэнтеролога. Здоров'я України. 9: 58—59.

19. Хавкин АИ, Жихарева НС. 2009. Современный взгляд на функциональные нарушения кишечника у детей раннего возраста. РМЖ. 17(1): 50—52.

20. Хавкин А. И. Что же такое детские кишечные колики / А. И. Хавкин, Н. С. Жихарева // РМЖ. — 2004. —Т. 12, № 16. — С. 96.

21. Adlerberth I. 2009. Establishment of the gut microbiota in Western infants. Acta Pediatrica: 220—230.

22. Savino F, Bailo E, Oggero R et al. 2005. Bacterial counts of intestinal Lactobacillus species in infants with colic. Pediatr. Allergy Immunol. 16: 72—75.

23. Lothe L, Ivarsson SA, Ekman R et al. 1990. Motilin and infantile colic. Acta Paediatr. Scand. 79: 410—416.

24. Sondergaard C, Henriksen TB, Obel C, Wisborg K. 2001. Smoking during pregnancy and infantile colic. Pediatrics. 108(2): 342—6.